Redaktor Naczelny „Naszego Garbowa” ponownie wnioskuje o utworzenie rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę Garbów.

Kilka tygodni temu Redaktor Naczelny „Naszego Garbowa” Dariusz Rodzik zwrócił się do wójta Kazimierza Firleja z wnioskiem obywatelskim na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, mającym na celu utworzenie rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę Garbów i jednostki jej podległe. Wniosek ten miał na celu zwiększenie jawności życia publicznego i polepszenie kontroli obywatelskiej nad wydatkowaniem pieniędzy podatników, która to kontrola objęłaby również te mniejsze kwoty, które są wydawane poza zamówieniami publicznymi. Z uwagi na to, że wójt udzielił jedynie wymijającej odpowiedzi, nie odnosząc się merytorycznie do istoty sprawy przesłany został ponowny wniosek.

Sposób odpowiedzi urzędników na tego typu inicjatywy pokazuje jasno jaka jest w istocie jakość danej władzy i jej prawdziwy stosunek do obywateli ich praw, czy dana władza jest otwarta na jawność, czy też ma coś do ukrycia przed mieszkańcami. Zobaczymy jak będzie tym razem.

Poniżej pełna treść wniosku. Zapraszamy do lektury i śledzenia tej bardzo ważnej sprawy:

Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej

Ponowny wniosek o utworzenie rejestru wszystkich umów

W związku z otrzymaną od Pana odpowiedzią z dnia 22.10.2013 nr pisma: 1510.0.2013 dotyczącą naszego wniosku o utworzenie rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę Garbów oraz jednostki gminne i publikację tego rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej stwierdzam, że pana odpowiedź nie spełnia wymogów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W moim piśmie nie pytałem pana czy wnioskowane przeze mnie utworzenie rejestru wszystkich umów jest koniecznie wymagane przez prawo czy też nie jest. Pana informacja na ten temat jest więc nie na miejscu i nie stanowi merytorycznego rozpatrzenia mojego wniosku, do czego jest pan prawnie zobowiązany.

Podobnie druga informacja, w której stwierdza pan, że „informacje dotyczące umów zawieranych przez gminę w ramach zamówień publicznych są ogólnie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gm. Garbów” nie jest związana z moim wnioskiem. W moim wniosku, działając na podstawie art. 241 KPA, wnoszę właśnie o utworzenie takie rejestru, który obejmowałby wszystkie umowy, również te, które nie są zawierane w ramach zamówień publicznych.

Jeszcze raz powtarzam moje pierwotne uzasadnienie. „Utworzenie i udostępnienie tego rejestru wpisywałoby się w ogólny nurt wzmacniania przejrzystości oraz jawności działania organów administracji publicznej a także wpływałoby właściwie na relacje państwo – obywatel.” Dodam, że rejestry tego typu nie są niczym nadzwyczajnym i obecnie obserwujemy w Polsce proces ich tworzenia w poszczególnych miastach i gminach. Dobrym przykładem jest tu starostwo w Wadowicach, które utworzyło podobny rejestr o nazwie „Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach” i tym samym umożliwiło mieszkańcom skuteczniejszy monitoring wydawania środków publicznych, co jest podstawą rozwoju uczestnictwa mieszkańców w życiu obywatelskim. Blokowanie przez pana wnioskowanego przeze mnie rozwiązania byłoby bardzo złym sygnałem dla lokalnej społeczności, oznaczałoby bowiem, że nie jest Pan zwolennikiem jawności w wydawaniu środków publicznych i nie zależy panu na zaangażowaniu mieszkańców w życie obywatelskie. Dodać należy, że rozwiązanie tego typu nie wiąże się z nakładami finansowymi na sprawy techniczne gdyż jest zrealizowane w postaci prostego pliku pdf. Wystarczy tylko chcieć to zrobić i tej pozytywnej woli właśnie od Pana oczekuję.

Mając na względzie to, co zostało powiedziane, tym razem spodziewam się od Pana rzeczywistej, merytorycznej a nie tylko czysto formalnej odpowiedzi na mój wniosek.

Dla informacji załączam kopię pisma burmistrza Gminy Kęty, w której odpowiada on jednemu z obywateli na podobny do mojego wniosek.

Dariusz Rodzik

Redaktor Naczelny

Odpowiedź wójta na ponowny wniosek:

lista_umów

 

A tutaj wcześniejsza odpowiedź wójta, na którą się pan wójt powołuje w tej odpowiedzi… To jest właśnie przykład lekceważenia i pogardy dla głosu obywatelskiego.

odpowiedź_rejestr umów

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top