Rada Gminy Garbów przyjęła wadliwą uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania mieszkańcom pomocy w zakresie dożywiania

23 stycznia br. Rada Gminy Garbów przyjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania mieszkańcom nieodpłatne pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie rzeczowej (zob. tutaj). Jedyną formą wsparcia dla osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” przewidzianą ową uchwałą było „przyznanie nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie rzeczowej”. Okazuje się jednak, że taki zapis jest zapisem niezgodnym z delegacją ustawową dla rad gmin w zakresie podwyższania kryterium dochodowego wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Z powodu wprowadzenia podobnego zapisu dotyczącego „przyznania mieszkańcom nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania – posiłku dla dziecka w szkole oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności dla osób potrzebujących” wojewoda lubelski zakwestionował uchwałę Rady Gminy Radzyń Podlaski dotyczącą podniesienia progu dochodowego uprawniającego do posiłku dla dziecka w szkole.

Z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wynika, że „na gruncie przepisów ustawy o pomocy społecznej dopuszczalne jest, w drodze uchwały rady gminy, podwyższenie kwot (…), dla udzielania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego)”. „Delegacja ustawowa dla rady gminy, określona w ww. przepisie art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, nie zawiera natomiast upoważnienia do podwyższenia określonego ustawą kryterium dochodowego dla uzyskania świadczeń niepieniężnych”. Wojewoda lubelski unieważnił fragment uchwały mówiący o niepieniężnych formach wsparcia finansowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rada Gminy Garbów 3 marca br. będzie jeszcze raz głosować nad uchwałą w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania. W przygotowanym projekcie uchwały poprawione zostały błędne zapisy oraz wprowadzono paragraf uchylający uchwałę z 23 stycznia. Obecna uchwała mówi o wsparciu „w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności” a nie o pomocy „w formie rzeczowej”.

Jednym z poważnych błędów poprawionych w obecnym projekcie uchwały jest przywoływana podstawa prawna. Uchwała z 23 stycznia 2014 powoływała się na artykuł 8 ustęp 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ustęp 1 mówi tymczasem o osobach uprawnionych do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. O tym, że rada gminy może podwyższać kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych mówi ustęp 2, wspomniany wcześniej przy rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody lubelskiego. W uchwale Rady Gminy Garbów z dnia 3 marca br. przywoływana jest już właściwa podstawa prawna dająca radzie gminy ustawową delegację do podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Prócz uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania 3 marca podjęta będzie także druga uchwała dotycząca ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania. Dzięki tej uchwale można będzie udzielić pomocy dzieciom i uczniom w formie posiłku. Dzięki podjęciu tych uchwał Rada Gminy Garbów naprawi rażące błędy prawne, które znalazły się w wadliwie przygotowanej uchwale przedłożonej do głosowania radnym na sesji 23 stycznia br.

autor Agnieszka Nalewajek

źródło: samorząd.pap.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top