Nie o taką Polskę walczyliśmy, w której można łamać prawa człowieka! PODPISZ petycję do senatorów ws. in vitro

Senat RP już w pierwszych dniach lipca br. podejmie decyzję w sprawie ustawy o leczeniu niepłodności, przyjętej przez Sejm RP w dniu 25 czerwca. Podkreślamy, że ustawa ta w żaden sposób nie odnosi się do rzeczywistego leczenia niepłodności, a jedynie legalizuje działania centrów stosujących zapłodnienie pozaustrojowe.

Ustawa ta pozwala na „wyprodukowanie” istoty ludzkiej z naruszeniem jej godności i prawa do życia! Jest najbardziej liberalna w całej Unii Europejskiej.

Przepisy tej ustawy są sprzeczne zarówno z normami konstytucyjnymi, jak i ustawowymi standardami, dotyczącymi ochrony praw i wolności człowieka, na co zwraca uwagę Sąd Najwyższy. Przypominamy także, że ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka definiuje dziecko jako istotę ludzką od chwili jej poczęcia, bez względu na sposób owego poczęcia.

Dziecko poczęte w embrionalnej fazie życia jest zdefiniowane jako „grupa komórek”. Traktowane jest jak produkt, który po wykryciu wad genetycznych czy rozwojowych (w tym przypadku występujących znacznie częściej), może być w majestacie prawa eliminowany aż do momentu urodzenia.

Ustawa wprowadza możliwość pozaustrojowego powoływania do życia istot ludzkich, ich zamrażanie, testowanie i selekcję. Pozwala na anonimowość dawcy komórek rozrodczych, co jest sprzeczne z prawem dziecka do własnej tożsamości oraz wychowania w rodzinie. Zezwala na poczęcie dziecka przez osoby obce także po śmierci jego rodziców. Umożliwia wskazanie obcego, dowolnego mężczyzny jako ojca dziecka. Wyraża zgodę, aby z zapłodnienia pozaustrojowego mogły korzystać osoby nie będące małżeństwem, oświadczające, że znajdują się we wspólnym pożyciu. Zapisy te legalizują zamawianie i kupowanie dzieci, wynajmowanie matek zastępczych tzw. surogatek, również przez pary jednopłciowe, ale w żaden sposób nie zabezpieczają praw i bezpieczeństwa dzieci poczętych in vitro.

Obecnie czynni senatorowie muszą mieć świadomość, co popierają. Ideologiczno-polityczne głosowania, jakie obserwujemy w ostatnim czasie, są pilnie śledzone przez społeczeństwo. Nasza petycja ma na celu zwrócenie ich uwagi na bardzo poważny problem naruszania praw człowieka oraz zaznaczenie, z jak wielką uwagą Polacy obserwują decyzje senatorów, z których wielu, jak Marszałek Bogdan Borusewicz, walczyło o wolną Polskę i godność ludzi, również tych najmniejszych i najuboższych.

Zwracamy się więc do senatorów o odrzucenie tej ustawy, a co najmniej o wniesienie wielu merytorycznych i uzasadnionych poprawek.

*Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia (Human Life International Polska) – Ewa H. Kowalewska *

Poniżej treść petycji, którą można podpisać na stronie naszestanowisko.pl

 źródło: wpolityce.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top