Lista pracowników i informacje o stanowiskach pracy w budynku Urzędu Gminy Garbów

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Garbów opublikowano aktualny spis osób zatrudnionych w budynku tutejszego Urzędu.

L.P.

Nr pokoju

Imię i nazwisko Pełniona funkcja Zakres obowiązków Nr telefonu

1

01

Edyta Daniel Podinspektor ds. działalności gospodarczej i komunalnej Sprawy działalności gospodarczej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, dodatki mieszkaniowe 81 5018032

2

01

Paweł Wiśniecki Inspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego Sprawy planowania przestrzennego, mienia komunalnego, gospodarka gruntami w imieniu AWRSP 81 5018032

3

02

Edyta Kożuszek Podinspektor ds. obsługi GCI   Fundusze UE, promocja Gminy 81 5018381

4

02

Paweł Matraszek Inspektor ds. wdrażania systemów komputerowych Sprawy systemu informatycznego Urzędu Gminy, ABI 81 5018381

5

1

Bogumiła Adamczyk Podinspektor ds. wymiaru Sprawy podatkowe -wymiar zobowiązań i wystawianie nakazów, zaświadczenia o stanie majątkowym 81 5018078

6

1

Mirosława Chojnacka Podinspektor ds. księgowości podatkowej Sprawy podatków od środków transportowych, pod. od psów, ulg i umorzeń 81 5018078

7

1

Jolanta Sadowska Podinspektor ds. księgowości podatkowej Sprawy księgowości i rachunkowości podatkowej, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, rozliczanie sołtysów z wpłat 81 5018078

8

3

Ewa Stasiak Kierownik Referatu Spraw Technicznych i Gospodarczych Organizacja pracy stanowisk robotniczych na prowadzonych przez Gminę inwestycjach, remontach i modernizacjach 81 5018064

9

4

Marta Głowacka Podinspektor ds. inwestycji gminnych i rolnictwa Sprawy inwestycji gminnych i remontów, sprawy rolnictwa i statystyki rolniczej, zezwolenia na utrzymywanie ras psów uznanych za agresywne, nadzór nad GSW 81 5018064

10

5

Ewelina rak Inspektor ds. wodociągów i dróg gminnych Sprawy wodociągów gminnych i oczyszczalni ścieków, dróg gminnych 81 5018064

11

6

Władysława Janisz Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół (GZOSz) Obsługa finansowa, administracyjna, organizacyjna i gospodarcza publicznych szkół i placówek oświatowych 81 5018241

12

6

Małgorzata Filipek GZOSz- księgowa Sprawy kadrowe, osobowe i socjalne jednostek oświatowych 81 5018241

13

6

Agata Latoch GZOSz- referent Sprawy księgowości jednostek oświatowych 81 5018241

14

7

Małgorzata Sanaluta Zastępca Wójta Gminy Realizowanie uchwał Rady Gminy, kierowanie pracą Urzędu Gminy 81 5018063

15

8

Mariola Dec Podinspektor ds. księgowości budżetowej Sprawy finansowo – księgowe Gminy oraz Biblioteki Publicznej 81 5019318

16

8

Katarzyna Kozieł Inspektor ds. księgowości budżetowej Sprawy finansowo – księgowe Gminy 81 5019318

17

9

Katarzyna Miszczuk Skarbnik Gminy Wykonywanie budżetu, organizowanie gospodarki finansowo- księgowej Gminy 81 5019318

18

9

Grzegorz Staniak Inspektor ds. wynagrodzeń Sprawy dotyczące wynagrodzeń 81 5019318

19

10

Andrzej Pochwatka Inspektor ds. geodezji Sprawy geodezyjne, ewidencja gruntów 81 5018065

20

10

Małgorzata Drozd Inspektor ds. geodezji  Sprawy geodezyjne, ewidencja gruntów 81 5018065

21

11

Bożena Teresa Majewska Podinspektor ds. kancelaryjnych Sprawy kancelaryjne, osobowo- kadrowe, archiwum zakładowego 81 5018063fax 81 5018070

22

11

Kazimierz Firlej Wójt Gminy Realizowanie uchwał Rady Gminy, kierowanie pracą Urzędu Gminy 81 5018063fax 81 5018070

23

12

Adam Reszka  Sekretarz Gminy Organizacja Pracy Urzędu Gminy 81 5018063

24

13

Beata Beda Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sprawy meldunkowe oraz aktów stanu cywilnego 81 5018033

25

13

Katarzyna Pietrak-Kieryło Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewidencja ludności i dowody osobiste 81 5018033

26

15

Marek Filipek Radca prawny Pomoc prawna dla Urzędu Gminy 81 5018063

źródło: BIP Gminy Garbów LINK

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top