Wójt krytykuje niektóre wsie odnośnie funduszy sołeckich. Skandaliczna próba podziału mieszkańców na uczciwych i nieuczciwych.

Przysłuchując się wypowiedziom wójta Kazimierza Firleja o funduszu sołeckim zadaję sobie pytanie: czy wójt chciałby pozbawić mieszkańców ustawowego prawa do swobodnego decydowania o tym, na co chcą oni przeznaczyć przysługujący im fundusz sołecki? Wypowiedzi wójta to jawna próba nacisku na zwykłych obywateli i pośrednio na radnych. Wypowiedzi wójta idą w takim kierunku, że przyznane fundusze sołeckie powinny być przeznaczane na te same cele, na które były przeznaczane te pieniądze, gdy funduszu sołeckiego nie było. Czyli jest wolność, ale trzeba robić jakby jej nie było. Nie taki jest sens i cel ustawy o funduszach sołeckich. Co więcej rozumienie całego tematu „promowane” przez wójta wprost zniekształca sens funduszu sołeckiego w rozumieniu ustawodawcy! A sens tej ustawy jest taki, że zostawia się pewną kwotę, która wynosi dwadzieścia kilka złotych na każdego mieszkańca danej wsi, o której przeznaczeniu mogą wspólnie zadecydować sami mieszkańcy podczas zebrania sołeckiego. Mogą oni w ramach tej kwoty zadecydować o kupnie tego, czego nikt inny im by im nie kupił, ani potrzeby tego nawet by nie wyczuwał. Tego typu aktywność zapewniona prawem aktywizuje przynajmniej część mieszkańców i uczy obywatelskich mechanizmów decyzyjnych oraz współodpowiedzialności za wspólnotę, do której się przynależy. Taka aktywizacja to wielka sprawa i klucz do lepszego zarządzania w przyszłości. Należy przypomnieć, że władze gminy są również prawnie zobowiązane do wspierania tej aktywności. Ustawa mówi o obowiązku, w tym przypadku wójta, do:

„wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;” (Ustawa o samorządzie gminnym – rozdz. 2 art. 7. p.2.17)

Wypowiedzi wójta nie są zgodne z duchem tego artykułu i uderzają zarówno w prawo obywateli do decydowania o wydatkach w ramach funduszu sołeckiego jak też w samą uchwałę Rady Gminy Garbów, która taką możliwość suwerennie zatwierdziła.

Skandaliczna próba skłócenia innych wsi z Bogucinem

W czasie wypowiedzi wójta mamy do czynienia ze straszną w gruncie rzeczy wypowiedzią, którą próbuje on rzucić kość niezgody pomiędzy mieszkańców Bogucina a mieszkańców Gutanowa. Mówiąc w uproszczeniu, Bogucin zły, bo nie dał na drogi, a Gutanów dobry, bo zrobił jak chciał wójt. Takie stawianie sprawy jest niebezpieczną społecznie niegodziwością. Właśnie takim zachowaniem pan wójt robi to, co zarzuca tym, którym chce zamknąć usta, to znaczy „wprowadza podziały” i nade wszystko „jątrzy”.  Bogucin podczas zebrania sołeckiego suwerennie zdecydował o zakupie ze środków funduszu sołeckiego, między innymi materiałów pod podest estradowy, kosiarkę oraz kamerę, o którą prosiła głównie młodzież. Większą część funduszu przeznaczono na prace budowlane wokół boiska w Bogucinie. Wójt sugeruje, że ta autonomiczna decyzja mieszkańców była „nieuczciwa”, bo nic nie poszło na drogi. Czy po wyzwiskach przedstawicieli prasy od „awanturników internetowych” to jest nowa forma lżenia i bezpodstawnego poniżania, tym razem w odniesieniu do całych wsi? Tak to niestety wygląda. Niech pan wójt z Bogucinem nie walczy. Bogucin wie co robi i jak na razie może być wzorem aktywności mieszkańców dla większości wsi w Polsce. A może panu wójtowi nie jest w smak taka niezależna aktywność? Boi się kamery, estrady, upiększonego boiska BKSu…? Jakby nie było Bogucinianie mają wizję rozwoju własnej wspólnoty i ich miejscowości. Lepiej aby rządzący w tę wizję bez stosownego zaproszenia się nie wtrącali. Jeżeli wójt potrafi, to niech pomoże. Jeżeli nie, to niech przynajmniej nie przeszkadza nieodpowiedzialnymi słowami, które nie powinny paść z ust osoby publicznej. Zachowanie takie w stosunku do mieszkańców Bogucina jest tym bardziej nie w porządku, że pan wójt uczestniczył w zebraniu sołeckim w Bogucinie i nie słyszałem, aby wtedy zabrał tak polemiczny głos jaki słyszymy teraz podczas sesji Rady Gminy.

Radni mają własne zdanie w tej sprawie

Po próbie skłócenia Bogucina z Gutanowem i resztą świata, następuje próba skłócenia innych „niepokornych” wsi. Jednak radni już nie bardzo chcą tego dalej słuchać. Czy to wszystko to jest osobista próba obalenia funduszu sołeckiego przez wójta Firleja? Czy wójt chce, aby rada gminy „odgłosowała” fundusz sołecki i unieważniła własną uchwałę? Doprawdy trudno zrozumieć co wójta boli w tej sprawie? Z intencją wyjaśnienia przychodzi mu wiceprzewodniczący Koput, ale jego wywodu szczerze mówiąc zupełnie nie zrozumiałem. Wygląda, że skarcił Gutanów, który wójt pochwalił – czeski film. Prosimy ewentualnie czytelników o pomoc w tej sprawie.

Generalnie wypowiedzi wójta brzmią jak próba obalenia funduszu sołeckiego w uchwalonym przez radę kształcie. Przypomina to niepokojące ostanie zachowania wójta Jastkowa Zbigniew Samonia, który zupełnie bezprawnie publicznie wystąpił przeciwko własnej radzie gminy. To antydemokratyczne kuriozum, które osobom wrażliwym na wartość praw obywatelskich i poszanowanie wspólnotowego ładu, trudno spokojnie obserwować. Wydaje się, że wójt Firlej ciągle zapomina się, że jest na sesjach rady gminy jedynie gościem, który owszem może doradzać, ale nade wszystko ma się wsłuchiwać w głosy radnych. Trafnie ujął tę sprawę radny Tarka: „wójt ma swoją rację, ale sołectwa mają swoją rację, no trochę demokracji!” W podobnym duchu wypowiedziała się radna Zwolak broniąc prawa mieszkańców poszczególnych wsi do samodzielnego decydowania o swoich potrzebach. Ze swojego stanowiska przeciwnego funduszom sołeckim (głosował przeciw) wycofał się też radny Grabarz uznając, że to jednak dobrze, że ludzie decydują. Widać, że akurat w tej sprawie radni stają bliżej swoich wsi niż stanowiska wójta. To cieszy. Po tych głosach krytycznych wójt deklaruje, że… nie jest przeciwny demokracji, ale… dalej mówi swoje, nie mogąc najwyraźniej przeboleć tej kamery i podłogi estradowej, które zamierzają zakupić mieszkańcy Bogucina.

Jak to było z tym funduszem sołeckim?

Fakty są takie, że w czasie poszczególnych zebrań wiejskich mieszkańcy mniej lub bardziej suwerennie zdecydowali o wydaniu pieniędzy. W niektórych przypadkach, nie obyło się bez pewnych nacisków wójta, co już samo w sobie jest nadużyciem, aby wszystkie lub większość środków z funduszu sołeckiego danej wsi wydać na utrzymanie dróg. O podobnych naciskach mieliśmy różne niepokojące wieści. W przypadku Bogucina takich nacisków nie było, gdyż najwidoczniej pan wójt od razu wyczuł, że próba ograniczenia suwerenności mieszkańców tej wsi będzie nieskuteczna, a nawet może być medialnie niebezpieczna. Należy wyjść jednak z założenia, że jeżeli mieszkańcy jakiejś wsi dali się „przekonać” do wydania swojego funduszu zgodnie z sugestią wójta, i to przegłosowali, to również należy tę decyzję uszanować. Inna sprawa to samo istnienie jakichkolwiek nacisków w tej sprawie ze strony wójta. Nie pierwsza to już jego krytyczna wobec koncepcji funduszu sołeckiego wypowiedź. Czy to całe to wystąpienie, które oglądaliśmy na grudniowej sesji należy traktować jak prewencyjne urabianie rady gminy przed następnym głosowaniem w tej sprawie? Sprawa jest dość delikatna. Przypomnijmy, że fundusz sołecki na 2014 rok został przyjęty tylko jednym głosem. Najwyraźniej, pan wójt zmierza do tego, aby na 2015 rok tego jednego głosu do przyjęcia funduszu sołeckiego zabrakło. Którego z radnych uda mu się przeciągnąć na swoją stronę? Zobaczymy za kilka miesięcy.

Przypominamy jak głosowali poszczególni radni w sprawie funduszu sołeckiego kilka miesięcy temu

za uchwaleniem funduszu (7):  Barszcz, Tarka, Zwolak, Skałecki, Sumorek, Michoń, Rybkowski

przeciw funduszowi sołeckiemu  (6):    Koput, Poleszak, Ostapiński, Grabarz, Adamczyk, Chabros,

wstrzymał się od głosu ( 1):  Dudzik

autor: John Sołecki

Poniżej opisana dyskusja podczas grudniowej sesji Rady Gminy Garbów.

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Wójt krytykuje niektóre wsie odnośnie funduszy sołeckich. Skandaliczna próba podziału mieszkańców na uczciwych i nieuczciwych.

 1. mnich

  Hahahaha komiks całkiem niezły, istny paszkwil. Ale w dalszym ciągu nie rozumiem po co w tym (tych) artykule (artykułach) tyle hipokryzji i ironii. Autorze artykułu! Czyż nie demokracja panuje w naszej garbowskiej republice bananowej? Czyżby nie każdy z nas posiadał prawo do wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Dziwicie się, że czepiam się ‚persodorma’ a sam autor tego wpisu (na pewno z nim powiązany) krytykuje zachowanie innych ludzi, stosując łagodniejszą retorykę. Więc o co biega ? ? ? /

  Reply
 2. mnich

  tak a propo to przestaje mnie bawić ta zabawa w kotka i myszkę, bo nie po to się produkuję pisząc komentarze, żeby 50% z nich nie była udostępniana.

  Reply
  • persodrom Post author

   Proszę pisać bez wyzwisk, jeśli pan potrafi, to nie będzie problemu z publikowaniem. Chętnie podejmiemy merytoryczną dyskusję na dowolny temat.

   Reply
 3. mnich

  a taki to paszkwil, że autor ośmiesza po pierwsze Przewodniczącego Rady Gminy Garbów (wypowiedzią w chmurce przyporządkowaną jego osobie) a z resztą cały wpis skierowany jest przeciw konkretnej osobie (czytaj Wójtowi) a co do zarzutu stosowania wyzwisk przeze mnie w komentarzach, to proszę mnie uświadomić które to wyrażenia, bo nie widzę różnicy w tych prezentowanych we wpisach na stornie naszgarbow, a zwrotach których używam.

  Reply
 4. mnich

  skoro uważasz ‚ciacho’ że to satyra i żart to czego moje komentarze o podobnym wydźwięku są uważane za obelgi i wyzwiska, skoro to także wolne żarty ……. bez komentarza

  Reply
 5. Michczas

  Mój komentarz nie został zamieszczony bo napisałem „pismaki” i zostało to odebrane jako wyzwisko. Straszne kompleksy mają panowie Robert i Dariusz, ale sie nie dziwie…

  Reply
  • persodrom Post author

   Wyzywa pan od rana do wieczora nie mając tak naprawdę nic do powiedzenia. To jest raczej przejaw kompleksów.

   Proszę przygotować konkretny merytoryczny materiał to będziemy rozmawiać. Czy widzi pan różnicę między wymianą krytyki i argumentów a wymianą wyzwisk? Jeżeli jedynie obrońców na takim poziomie ma pan wójt to mu współczuję. Gdybym był jego zwolennikiem potrafiłbym lepiej go obronić niż wy. Oddajecie mu niedźwiedzią przysługę. Wyzywaniem gazety do niczego nie doprowadzicie. To jest właśnie syndrom bananowej republiki. Trzema umieć rozmawiać. Pan Ostapiński to rozumie. Proszę iść do niego na korepetycje i dopiero wrócić na forum.

   Reply
 6. ciacho

  Wybacz mnichu, ale już sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Więcej inteligencji i taktu. Najpierw stwórz wartość a potem będziesz się porównywać. Spróbuj napisać merytoryczny tekst na konkretny temat bez wyzwisk. To cię urealni.

  Reply
 7. persodrom Post author

  Panie mnichu. Daj pan już spokój. Nie mamy czasu na te przepychanki. Nie mamy zamiaru robić tego forum śmietnika. Są miejsca, gdzie będziesz mógł się wyżyć, ale to nie tutaj. Skup się na meritum poruszanych tematów a zobaczysz o co nam chodzi.

  Reply
 8. Ada

  Kto nie ma drogi tylko same doły to chce drogę. Kto ma już drogę, chce inaczej wykorzystać pieniądze. Nie wiem o co te kłótnie i wywody…

  Reply
  • persodrom Post author

   Tak jest, po to jest właśnie Fundusz Sołecki, aby ludzie uczyli się decydować i mieli możliwość sfinansowania tych przedsięwzięć, których nikt inny nie rozumie i nie sfinansuje. Generalnie wszelkie przejawy pouczania ludzi na ten temat prze wójta to przejaw myślenia totalitarnego i ślepego na oddolną inicjatywę. Tego typu zachowania nie powinny mieć ze strony władzy miejsca. Osobiście obawiam się, że ci ludzie się nie zmienią w tej materii – bo i nawet skruchy nie wyrażają. Czas więc, aby ich zmienić i powołać takich, którzy będą bliżej obywateli. Może jednak nieco młodsze pokolenie na stanowiskach zarządczych byłoby dobrym rozwiązaniem…

   Reply
   • pełna zgoda

    Pełna zgoda. 3 kadencje wystarczy. Aż nadto! Czas na zmianę ekipy. Zasiedziało się towarzystwo.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top