BKS wnioskuje do Rady Gminy o zwiększenie dotacji na sport dla wszystkich organizacji

Bogucin, 15.02.2017

Bogucki Klub Sportowy BKS Bogucin

Zarząd BKS Bogucin

 

Do:

RADA GMINY GARBÓW

Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Chabros

Wniosek o zwiększenie finansowania upowszechniania

kultury fizycznej na terenie Gminy Garbów

 

W związku z rozstrzygniętym  ostatnio konkursem na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wnioskujemy o zwiększenie rozdysponowywanych środków. Kwota 100 tysięcy zł dla wszystkich podmiotów, która nie zmienia się od lat jest kwotą niewystarczającą i w efekcie blokuje normalny rozwój i funkcjonowanie klubów i organizacji sportowych.

Chcemy podkreślić, że  nie ubiegamy się jedynie o środki dla naszego klubu, ale wnioskujemy też o skuteczniejsze wspieranie innych organizacji, które mają swój udział w realizacji zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej na ternie Gminy Garbów.

Jeżeli chodzi o nasz klub – BKS Bogucin, to informujemy radnych, że z roku na rok otrzymuje on coraz mniej środków. W tym roku klub wnioskował o 40 tysięcy zł a otrzymał jedynie 22 000 zł, co jest kwotą niewystarczającą do utrzymania klubu. Sam koszt jednego trenera to ponad 8000 zł. Do tego dochodzą opłaty dla sędziów, wyjazdy na mecze, sale treningowe, stroje i sprzęt sportowy oraz paliwo do koszenia trawy. Kwotą absolutnie minimalną, która umożliwiłaby normalne prowadzenie klubu, bez nadwyżek, to 30 tysięcy zł. Obecnie klub prowadzi 2 drużyny, które biorą udział w rozgrywkach. Uczestniczenie w rozgrywkach ma kluczowy wpływ na generowane koszty. Drużyny, które nie biorą udziału w rozgrywkach nie są tak kosztowne, co powinno mieć odzwierciedlenie w sposobie przyznawania środków. Jeżeli chodzi o drużynę Juniorów to praktycznie w ogóle nie otrzymujemy na nią dofinansowania. Nie stać nas nawet na to, aby drużyna mogła jeździć na mecze ubezpieczonym transportem, jak to normalnie powinno być realizowane. Nie mamy też środków na stroje dla młodych zawodników.

Trzeba przypomnieć, że działacze i zawodnicy zrzeszeni w BKS Bogucin ogromnym wysiłkiem, dzięki swojemu społecznemu wkładowi utrzymują w możliwie najlepszym stanie gminy obiekt, jakim jest stadion w Bogucinie. Przybliżony czas wykonywanej pracy społecznej  wynosi 1300 godzin. Dzięki temu wysiłkowi murawa boiska w Bogucinie należy do jednej z najlepszych na ternie województwa w naszej klasie rozgrywkowej.

Oczekujemy, że Rada Gminy podejmie w tej sprawie stosowne decyzje, które umożliwią normalne funkcjonowanie organizacji sportowych na terenie Gminy Garbów.

 

Z poważaniem,

Prezes BKS Bogucin

Sławomir Włodowski

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “BKS wnioskuje do Rady Gminy o zwiększenie dotacji na sport dla wszystkich organizacji

  1. czy ktoś wie...

    Czy ktoś wie ile w klubie BKS Bogucin wynosi składka członkowska i czy płaci się co miesiąc czy co kwartał? I jaka jest wysokość opłaz za ubezpieczenie.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top