28 marca 2019 – Sesja Rady Gminy Garbów. Jakość dźwięku wciąż nie spełnia standardów!

28 marca 2019 – Sesja Rady Gminy Garbów

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności gminy między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbów oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Garbów Nr VI/34/03 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
7. Składanie na piśmie do Przewodniczącego Rady interpelacji i zapytań radnych stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie sesji.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “28 marca 2019 – Sesja Rady Gminy Garbów. Jakość dźwięku wciąż nie spełnia standardów!

 1. REDAKCJA

  Informacja od REDAKCJI.
  Pod koniec nagrania z tej sesji mamy wypowiedź wójta
  ( https://youtu.be/QtDdPuE7taA?t=5294 ) odnośnie komentarzy mieszkańców, które jego zdaniem zawierały nieprawdziwe informacje w związku ze schroniskiem dla zwierząt i radną Grabarz. Wójt wspomina, że wysłał do redakcji Naszego Garbowa pismo z wezwaniem o udostępnienie danych osób komentujących. Jako redakcja informujemy, że nie udostępniamy adresów IP ani żadnych danych nikomu a „wezwanie” wójta jest bezprawne i jest dla nas przejawem tłumienia krytyki prasowej. Wójt czy inne osoby, których dotyczą komentarze czy artykuły, ma prawo skorzystania z prawa do sprostowania do czego zachęcamy. Komentujący też mają prawo do błędu. Poniżej ponownie przedstawiamy kopię treści pisma skierowanego do wójta w dniu 21 marca 2019 czyli 7 dni przed ww wypowiedzą.

  Jednocześnie uważamy, że próba wójta uzyskania od nas danych osób komentujących i publiczne ogłaszanie tego na sesji jest działaniem mającym na celu zastraszenie mieszkańców, którzy korzystają z prawa do komentowania działań i zachowań osób publicznych.

  Zachęcamy czytelników do dalszego komentowania i nie poddawania się żadnym próbom zastraszania przez osoby publiczne. Tłumienie krytyki prasowej przez osoby publiczne zgodnie z prawem prasowym jest w Polsce czynem karalnym. Jednocześnie prosimy czytelników o staranie, aby wypowiedzi, nawet te emocjonalne, nie zawierały informacji niezgodnych z prawdą i miały charakter merytoryczny a nie obraźliwy.

  ——————-
  21 marca 2019

  Do Wójt Gminy Garbów,

  W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 19 marca 2019 informujemy, że tekst, o którym Pan wspomina w swoim piśmie był komentarzem jednego z użytkowników serwisu, który być może błędnie zrozumiał to, co dzieje się na nagraniu z sesji Rady Gminy Garbów. Informujemy, że z komentarza zostały usunięte informacje, które Pan wskazał jako nieprawdziwe. Błędny komentarz był zapewne spowodowany słabą jakością nagrania sesji, jaka jest realizowana przez kierowany przez Pana Urząd. Proszę się wywiązać właściwie z obowiązku ustawowego dotyczącego rejestracji nagrań sesji rady gminy, a takie nieporozumienia nie będą się zdarzały. Mieszkańcy muszą się domyślać co się dzieje na sesji bo jakość dźwięku jest na granicy zrozumiałości i nie spełnia standardów. Sprawa ta była już kilkukrotnie sygnalizowana u osoby, która w Gminie zajmuje się techniczną obsługą sesji – czekamy na właściwą reakcję.

  Odnośnie danych osobowych osoby zamieszczającej komentarz to informujemy, że takimi danymi nie dysponujemy, nie mamy również obowiązku udostępniania nikomu numerów IP osób komentujących.

  Redakcja Nasz Garbów

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top