22 maja 2013 – Sesja Rady Gminy Garbów – Zaproszenie mieszkańców do uczestnictwa

W najbliższą środę 22 maja 2013 o g. 9 tej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Garbowie rozpocznie się kolejna Sesja Rady Gminy Garbów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności gminy między sesjami.
 4. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/124/13 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz informacja o uwagach LU W Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli do uchwały Rady Gminy Nr XVIII/124/13 z dnia 20 marca 2013 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie za 2012 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków o odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 11. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie sesji.

Oryginalny plik zaproszenia: zaproszenie na sesję rady gminy Garbów_19_sesja_rg_2013.05.22

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top