23 stycznia 2014 pierwsza w tym roku Sesja Rady Gminy Garbów. Zapowiada się bardzo interesująco.

W czwartek 23 stycznia 2014 roku o godzinie 9.00 w Bibliotece Publicznej odbędzie się pierwsza w tym roku Sesja Rady Gminy Garbów. Radni zajmą się między innymi uchwaleniem budżetu na przyszły rok 2014, sprawą darmowego korzystania mieszkańców z obiektów szkolnych oraz skargą  na działania dyrektora Zespołu Szkół w Garbowie. 

Zapowiada się bardzo interesująco. Zapraszamy!

Szczegółowy program sesji poniżej:

1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Wójta z działalności gminy między sesjami.
4.    Udzielenie dotacji na rozbudowę budynku dla OSP w Woli Przybysławskiej i LKS w Woli Przybysławskiej.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Garbów na 2014 rok:

•    zaprezentowanie projektu budżetu przez Skarbnika Gminy;
•    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie budżetu gminy Garbów na 2014 rok;
•    przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Gminy do projektu budżetu;
•    dyskusja;
•    głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi do projektu budżetu;
•    uchwalenie uchwały budżetowej.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbów na lata 2014-2017.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbów za pierwsze półrocze.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/10 Rady Gminy Garbów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz finansowania przez budżet gminy wydatków na realizację programu w 2014 roku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2014 – 2015 oraz finansowania przez budżet gminy wydatków na realizację programu w 2014 roku.
11.    Podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020″ w formie rzeczowej.
12.    Podjęcie uchwały na wniosek radnej Agnieszki Nalewajek w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
13.    Podjecie uchwały w sprawie skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół w Garbowie.
14.    Wnioski, interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16.    Sprawy bieżące.
17.    Zamknięcie sesji.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “23 stycznia 2014 pierwsza w tym roku Sesja Rady Gminy Garbów. Zapowiada się bardzo interesująco.

 1. Stanisław

  Dobry wieczór.
  Kiedy będzie udostępnione nagranie z dzisiejszej sesji? Ile trwa? Czy jest już ładowane na serwer?
  Czy jej przebieg naprawdę był tak ciekawy jak państwo zapowiadaliście? Jeśli to możliwe proszę streścić w kilku punktach najważniejsze zdarzenia z obrad, jeszcze przed opublikowaniem materiału wideo, ponieważ zwykle na publikację trzeba czekać aż kilka dni.

  Reply
  • persodrom Post author

   Materiał jest kompresowany. Mamy nadzieję jutro wieczorem opublikować nagranie. Sesja była bardzo ciekawa. Można powiedzieć, że dzisiejsza sesja była pod wieloma względami przełomowa i odsłaniająca prawdziwą twarz władzy.

   Reply
 2. Stanisław

  No i co z tym nagraniem? Nadal się ładuje? Strasznie długo to trwa. Pomyślcie żeby ładować pliki na serwer – tak żeby można było sobie ściągnąć, nagrać i obejrzeć w telewizorze. Pozdrawiam!

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top