Komentarze do: “16 lutego 2017. Sesja Rady Gminy Garbów [wideo]

 1. zapytania ofertowe

  Kto wykonuje te projekty techniczne i roboty budowlane zlecane przez Gminę Garbów? Czy zapytania ofertowe i ich wyniki nie mogą być opublikowane na stronie Gminy, żeby uskutecznić jawność i transparentność zamówień publicznych? Byłoby to korzystne dla mieszkańców i podmiotów zainteresowanych składaniem ofert.

  Reply
 2. boją się

  Widać, że władze gminy Garbów boją się jawności. Świadczą o tym reakcje na próbę prześwietlenia wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Ależ trudno decydentom pogodzić się z koniecznością ujawnienia informacji do wiadomości publicznej.

  Z ust pani przewodniczącej Rady gminy padły słowa o pismach obrażających Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Co to za pisma? Czy to wnioski o udostępnienie informacji publicznej obrażają Komisję?

  Reply
 3. program

  Mało transparentne dla mieszkańców gminy wydatkowanie środków z funduszu przeciwalkoholowego, problemy z merytorycznymi sprawozdaniami z realizacji programu przez Komisję w poprzednich latach, ten sam program na kolejny rok uchwalony przez radnych bez konsultacji i refleksji oraz, jak zwykle święcie oburzona przewodnicząca Rady Gminy, gdy sprawa dotyka ją, bo przecież jak wiadomo, jest ona członkiem gminnej komisji przeciwalkoholowej.

  Reply
 4. obrażalski

  ich wszystko obraża, bo nie wolno o nic pytać, ciemne sprawki pod dywan, niech nikt się nie dowie…..

  Reply
 5. nie fair

  http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2016/5684/

  Pani przewodnicząca nie po raz pierwszy nie podzieliła się wiedzą, że wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 29 grudnia 2016 r. stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Garbów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 w części obejmującej Rozdział XI (ust.1- ust. 3, ust. 5 oraz ust. 7 tiret czwarte) – dotyczący powoływania i zasad działania komisji konkursowych.

  Co oznacza stwierdzenie nieważności tych zapisów Programu?
  Czy w takiej sytuacji wójt mógł przeprowadzić konkurs dla organizacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej? Kogo powołał w skład komisji konkursowej?
  Wojewoda zakwestionował m.in. zapis, że komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów jako złamanie zasady jawności współpracy władzy publicznej i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

  Jak to jest? Czy władze gminy nie lekceważą organów kontrolujących? Na jakich zasadach traktują organizacje pozarządowe?

  Bardzo to przykre i smutne

  Reply
  • persodrom Post author

   Dziękujemy za zwrócenie uwagi na problem.
   Czyli znowu problem z jawnością działania.
   A tak w ogóle to nie możemy znaleźć na BIP nawet członków tej komisji konkursowej od zadań z zakresu kultury fizycznej.

   Reply
 6. 100 tysięcy na podwyżki!! Post author

  100 tysięcy z nadwyżki na podwyżki w administracji sobie dali. Pięknie. Tu bezpośredni link jak Pani księgowa mówi.
  https://www.youtube.com/watch?v=gO2W9EQOozg&feature=youtu.be&t=2h43m9s

  Reply
 7. NG

  Korzystają z przywilejów władzy i robią sobie podwyżki. Radni dali podwyżkę wójtowi na pierwszej sesji, w tamtym roku przyznali sobie 500+, to czemu nie mieliby teraz zgodzić się na podwyżki w administracji.
  Niech się lepiej przyłożą do pracy bo właśnie niedawno znów straciliśmy ważną dotację na przygotowanie programu rewitalizacji gminy, – wniosek wylądował na 57 miejscu na 64 złożonych, a 35 z najwyższą liczbą punktów otrzymało dofinansowanie. Pieniądze to nieduże, 34 tys. 209 zł, ale władze ze swojego budżetu nie planują ich wyłożyć. Czy w ogóle była kiedyś dyskusja na komisji finansów i rozwoju gospodarczego gminy Garbów, bądź jakiejś innej komisji czy na sesji rady o programie rewitalizacji gminy? Pewnie władzom wygodniej jest gdy takiego programu nie ma? W budżecie gminy obok 37 tys. na projekt rewitalizacji parku w Garbowie powinny znaleźć się pieniądze na program rewitalizacji gminy Garbów.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top