XXV Pielgrzymka Radia Maryja: Ks. bp Ignacy Dec „Radio Maryja to Radio, które łączy Naród”

Rodzina Radia Maryja rozpoczęła świętowanie XXV pielgrzymki na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki to słowa „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Jubileuszowej Mszy św. rozpoczynającej uroczystość przewodniczył dziś i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec z diecezji świdnickiej.Tegoroczna pielgrzymka Rodziny Radia Maryja odbywa się w roku Miłosierdzia, 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży. Ks. bp Ignacy Dec podkreślał w homilii, że słuchacze katolickiego medium poprzez przyjazd do Matki Bożej Częstochowskiej włączają się w dziękczynienie za ponad tysiącletnią obecność Jezusa Chrystusa i Maryi w dziejach polskiego narodu. Jednocześnie proszą Ojca Niebieskiego o dalsze błogosławieństwo dla Kościoła, Ojczyzny, Europy i całego świata.

Ksiądz biskup w słowie skierowanym do wiernych skupił się na fragmencie Ewangelii, w której Chrystus mówi: „Nie bójcie się”. Duchowny podzielił refleksję na trzy następujące części: anatomię strachu, przezwyciężenie lęku przez ufność w Boże miłosierdzie i Bożą Opatrzność oraz odwagę przed ludźmi w przyznawaniu się do Chrystusa i w wyznawaniu wiary w dzisiejszej Polsce oraz w Europie.

Główny celebrans Mszy św. wskazał, iż z religijnego punktu widzenia zajmuje nas strach przed Panem Bogiem oraz strach przed drugim człowiekiem. Na początku wyjaśnił znaczenie pierwszego z nich.

– Nasz strach przed Panem Bogiem może przyjmować podwójny charakter. Może to być strach przed Bożą karą po naszym grzechu. Ten strach niwelujemy przez ufność w Boże miłosierdzie i przyjmowanie go w procesie naszego nawrócenia, który obejmuje: przyznanie się do grzechu, nasz żal za grzech, wyznanie grzechu i postanowienie poprawy. W stosunku do Pana Boga może być w nas także inny, taki szczególny rodzaj strachu, który nazywamy bojaźnią Bożą. Ten rodzaj strachu jest czymś pozytywnym, co więcej ten rodzaj bojaźni jest jednym z siedmiu darów Ducha Świętego, który zwiemy dar Bojaźni Bożej – tłumaczył ks. bp Ignacy Dec.

Duchowny przytoczył fragmenty o postawie bojaźni Bożej występujące w Piśmie Świętym, z których wynika, iż bojaźń człowieka względem Boga wyraża się w postawie delikatności wobec Boga, w trosce, by Go niczym nie obrazić, trwać zawsze z Nim w przyjaźni oraz zawsze ochoczo przyjmować i wypełniać każdą Jego wolę.

W kolejnej części homilii ks. bp Ignacy Dec zaznaczył, że wszelki lęk, który rodzi się w sercu człowieka – można przezwyciężyć poprzez ufność w Boże miłosierdzie oraz Bożą Opatrzność.

– Winniśmy pamiętać, że wizję Boga sprawiedliwego Jezus Chrystus dopełnił wizją Boga Miłosiernego. Boga, który jest Miłością i Miłosierdziem.  Chrystus kazał nam patrzeć na Ojca, jako na Ojca pełnego ojcowskiego miłosierdzia i ojcowskiej miłości (…). Zatem jeśli lękamy się Pana Boga z bojaźni przed karą, to możemy mieć trudności z miłością do Niego. Nasza bojaźń przed Bogiem winna wyrastać przede wszystkim z miłości, a nie z grożącej nam kary (…). Gdy naprawdę ufamy Bogu i naprawdę wierzymy w Jego miłość ku nam, w Jego opiekę nad nami, czyli w Jego Opatrzność, wówczas wyzbywamy się lęku i odpowiadamy Bogu na Jego miłość – naszą miłością.   – mówił ks. biskup diecezji świdnickiej.

Duchowny zwrócił uwagę, iż dzisiaj znakiem Bożej Opatrzności w Polsce oraz poza jej granicami jest Radio Maryja.

– Dziś śmiało możemy powiedzieć, że Radio Maryja jest najsilniejszym głosem Kościoła katolickiego w Polsce, w Europie, a poniekąd i w świecie. To Radio stanęło po stronie “moherowych beretów”, którym udzieliło głosu. Na falach tego Radia synowie i córki naszego Narodu mogą modlić się, wyznawać swoją wiarę i tą wiarą dzielić się. Mogą szukać pomocy w rozwiązywaniu swoich życiowych problemów: religijnych, moralnych. Takiego upodmiotowienia i takiego głosu nikt dotąd nie potrafił czy też nie chciał im udzielić. Radio Maryja to Radio, które łączy Naród. Dlatego też wokół tego Radia zgromadziła się wielka Rodzina Radia Maryja scementowana wartościami ewangelicznymi i narodowymi. Dlatego też w Roku 1050. rocznicy Chrztu naszego Narodu, włączamy w nasze dziękczynienie także wdzięczność Panu Bogu i ludziom za ten dar tak ważny dla naszego czasu – wskazał ks. bp Ignacy Dec.

więcej

źródło: radiomaryja.pl

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top