Władze Gminy Garbów wobec sprawy zakupu wody z ujęcia w Zagrodach oraz zaległości w podatkach od nieruchomości od spółek zewnętrznych

Przeglądając protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Komisji Finansów oraz Sesji Rady Gminy Garbów z lat 2008-2013, a także Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Garbów dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy znajdujemy w nich materiał źródłowy obrazujący sprawę zakupu wody z ujęcia w Zagrodach w celu dalszej odsprzedaży odbiorcom indywidualnym z terenu Gminy Garbów. W tym okresie woda była kupowana od podmiotów: Inwest Energy Spółka z o.o. w Warszawie, Energotrade Spółka z o.o. w Warszawie oraz Enekoinwest S.A. w Warszawie. Sprawa zakupu wody oraz zaległości w podatkach od nieruchomości od podmiotów dostarczających wodę była co roku poruszana na posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy Garbów. Pomimo upływu kolejnych lat problem nie został rozwiązany, zaś Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy i Zastępca Przewodniczącego obecnie próbują zdezinformować opinię publiczną w tej sprawie. Dlatego warto przypomnieć, co mówią protokoły i sprawozdania na ten temat.

Przedstawione są tutaj w następującej kolejności: najpierw informacje z protokołów z posiedzeń Komisji Rolnictwa, następnie z Komisji Finansów i Sesji Rady Gminy, dalej wydatki na zakup wody w latach 2009-2013 ze Sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Garbów oraz informacja na temat wysokości zaległości w podatku od nieruchomości. Na końcu przedstawionych zostanie kilka wypowiedzi Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy Przewodniczącego pokazujących próbę dezinformacji w tej sprawie. 

Komisja Rolnictwa, 18 styczeń 2008 r. – Wójt informuje, że widzi zagrożenie wykonania planowanych dochodów budżetu gminy, m.in. ze względu na niepłacenie podatków od nieruchomości przez spółkę Energoinwest:

KR 18 stycznia 2008 straty podatek

Komisja Rolnictwa, 26 listopad 2009 r. – Wójt informuje o przekształceniu spółki Energoinwest w Energotrade i nawiązuje do sprawy zapłaty podatku od nieruchomości

KR 26 listopad 2009 straty podatek

Komisja Rolnictwa, 17 grudnia 2009 r. – Wójt informuje o zagrożeniach w realizacji dochodów budżetu Gminy z powodu zaległości podatkowych firmy Energoinwest/Energotrade

KR 17 grudnia 2009 podatek

Komisja Rolnictwa, 23 kwietnia 2010 r. – Skarbnik informuje o dużych zaległościach w podatku od nieruchomości od firmy Energoinwest 

KR 23 kwietnia 2010 zaległy podatek ponad 1 mln 300 tys

Komisja Rolnictwa, 17 maja 2011 r. – wniosek Energotrade o zwiększenie taryf za wodę i ścieki

KR 17 maja 2011 zatwierdzenie taryf

 Komisja Rolnictwa, 23 maja 2012 r. – sprawa kosztów zakupu wody 

KR 23 maja 2012 zatwierdzenie taryf

 Komisja Finansów, 7 stycznia 2009 r. – Wójt potwierdza, że planuje uniezależnienie od dostaw wody od Energotrade i zastanawia się nad modernizacją stacji wodociągowej w Borkowie oraz możliwością przejęcia stacji wodociągowej w Zagrodach za długi wobec gminy 

KF 7 stycznia 2009 plany dotyczące uniezależnienia

 Komisja Finansów, 12 stycznia 2010 r. – radny Węgielski proponuje wykonanie „spinki” sieci wodociągowej w Woli Przybysławskiej 

KF 12 stycznia 2010 propozycja spinki wodociągowej

 Komisja Finansów, 15 czerwca 2010 r. – zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki na wniosek Energotrade 

KF 15 czerwca 2010 wizyta przedstawicieli Energotrade

 Komisja Finansów, 14 grudnia 2011 r. – wniosek radnego Tarki o zaprzestanie kupowania wody od Energotrade i dostarczania wody mieszkańcom z własnych stacji wodociągowych 

KF 14 grudzień 2011 wnosek o uniezależnienie Tarka

Sesja Rady Gminy Garbów, 4 czerwca 2012 r. – wniosek Komisji Finansów o uniezależnienie się od dostaw wody od spółki Enekoinwest 

sesja 4 czerwca

Sesja Rady Gminy Garbów, 4 czerwca 2012 r. – wniosek radnego Tarki o uniezależnienie się od dostaw wody od spółki Enekoinwest 

sesja 4 czerwca 2012 - apel Tarki o uniezależnienie

 Wydatki na zakup wody do wodociągu gminnego  (ze Sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Garbów):   2009 r. wydano 141.068,33 zł.

2010 r. wydano 115.790,27 zł   

2011 r. wydano 146.710,64 zł  

2012 r. wydano 167.714,65 zł   

2013 r. wydano 157.813,92 zł 

Razem wydano kwotę 729.097,81 zł.  

Zaległości w podatku od nieruchomości  (ze Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garbów za rok 2013):

sprawozdanie 2013 zaległości w podatku od nieruchomości

 Komisja Rolnictwa, 11 października 2013 r. – Przewodniczący Rady twierdzi, że zakup wody jest korzystny, zaś wójt zarzuca radnym kwestionującym zasadność zakupu wody „działanie na szkodę gminy” 

       KR 11 października 2013 zakup wody

    Komisja Finansów, 18 listopada 2013 r. – Zastępca przewodniczącego Rady o inicjatywie radnych w sprawie uniezależnienia Gminy od dostaw wody od spółek zewnętrznych „to są normalne bzdury”

          KF 18 listopada 2013

       Obecnie Gmina nadal kupuje wodę z ujęcia w Zagrodach. Obecnie będzie ona dostarczana przez firmę Energy Trust, – Enekoinwest zmieniła swą firmę na Energy Trust. Na ostatniej Sesji Rady Gminy Wójt poinformował, że zamierza kupić ujęcie wody w Zagrodach. Problem polega na tym, że ujęcie powinno zostać obecnie przejęte za zaległości w podatku od nieruchomości (przypomnijmy, taką ewentualność widział pan Wójt na początku 2009 r.). Tymczasem ze Sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Garbów wynika, że w ostatnim czasie nie zwiększono kwoty należności zabezpieczonej hipoteką: w 2012 r. hipoteką zabezpieczone były należności w kwocie 205.066,20 zł., w 2013 r. kwota ta pozostała identyczna. Czy spółki nie miały majątku aby zabezpieczyć tej należności?

 autor: mihi

 

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Władze Gminy Garbów wobec sprawy zakupu wody z ujęcia w Zagrodach oraz zaległości w podatkach od nieruchomości od spółek zewnętrznych

  1. kalkulator

    Jak to możliwe, że przez tyle lat firma zalega gminie z podatkami? Na dodatek wójt wielokrotnie wnosi o podwyższanie stawek za wodę dla tej firmy. Rzeczy niesłychane.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top