W kontekście wspólnie wywalczonego otrzymania przez Telewizję Trwam miejsca na mulitpleksie, przypominamy Stanowisko Rady Gminy Garbów z dnia 26 stycznia 2012 r. w tej sprawie.

Przypominamy, że za przykładem Rady Miasta Lublin oraz Rady Powiatu Lubelskiego, Rada Gminy Garbów na Sesji w dniu 26 stycznia 2012 r. z inicjatywy radnych ze „Wspólnoty Garbowskiej” przyjęła następujące stanowisko w sprawie praw widzów Telewizji Trwam.

STANOWISKO RADY GMINY GARBÓW Z DN. 26. 01. 2012 r.
W TROSCE O USZANOWANIE PRAW WIDZÓW TELEWIZJI „TRWAM”

Rada Gminy Garbów, obserwując coraz większy niepokój wielu obywateli Gminy, dotyczący ich praw w kwestii ładu medialnego w Polsce, zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie przyznania Telewizji TRWAM transpondera na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. Wielu mieszkańców Gminy Garbów jest przekonanych, że KRRiT zastosowała wobec Telewizji Trwam niesprawiedliwe i dyskryminacyjne kryteria, podejmując negatywną decyzję w sprawie przyznania transpondera. Telewizja TRWAM dociera do setek osób zamieszkujących na terenie Gminy niezwykle przywiązanych do swej stacji. Są to niejednokrotnie ludzie starsi lub chorzy o silnej wierze katolickiej, którzy poprzez niezrozumiałe decyzje administracyjne KRRiT ograniczające im dostęp do telewizji, czują się dyskryminowani. Jest to o tyle ważne w dzisiejszej dobie, gdy tyle mówi się o walce z tzw. „wykluczeniem społecznym”.
Rada Gminy Garbów, solidaryzując się ze swoimi obywatelami, zwraca się do KRRiT o uszanowanie praw widzów Telewizji TRWAM.

Do wiadomości otrzymują:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Fundacja „Lux Veritas”
Prezydent RP
Marszałek Sejmu RP
Marszałek Senatu RP

Stanowisko to zostało przyjęte 13 głosami radnych przy jednym wstrzymującym się.

Dzisiaj cieszymy się owocem tysięcy i milionów podobnych drobnych aktów dobrej woli, które swoją stałością przezwyciężyły to, co wydawało się nie do przezwyciężenia. Telewizja Trwam uzyskała godne miejsce w publicznej przestrzeni komunikacyjnej!

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top