Tadeusz Barszcz, społecznik, działacz kultury i regionalista – Laureatem Nagrody za Zasługi dla Ziemi Garbowskiej w 2018 r.

W imieniu Kapituły Nagrody mamy przyjemność ogłosić, że Laureatem Nagrody za Zasługi dla Ziemi Garbowskiej w 2018 r. został Tadeusz Barszcz, społecznik, działacz kultury i regionalista. Nagrodę wręczył Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek 15 lipca 2018 r. na Festiwalu Wieprzowiny, Mleka i Miodu w Bogucinie.

Tadeusz Barszcz urodzony w 1977 r., zamieszkały w Gutanowie, jest absolwentem Ekonomii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zgodnie z dewizą uczelni, która brzmi „Deo et Patriae” czyli „Bogu i Ojczyźnie” jest zaangażowany w szeroką działalność społeczno-kulturalną na rzecz Ziemi Garbowskiej. Jego staraniem wprowadzono szereg inicjatyw mających na celu polepszenie jakości życia mieszkańców Gutanowa oraz pozostałych miejscowości Gminy Garbów. Sprawował mandat Delegata III kadencji do Powiatowej Rady Lubelskiej Izby Rolniczej oraz Radnego Rady Gminy Garbów VI kadencji w latach 2010-2014. Z jego inicjatywy Rada Gminy wprowadziła Fundusz Sołecki, był również inicjatorem powstania gminnej, a także powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Obecnie jest członkiem pierwszej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubelskiego.

Tadeusz Barszcz rozpoczął działalność społeczną ponad 20 lat temu, w 1995 r. jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutanowie. Jest współzałożycielem i sekretarzem Stowarzyszenia „Wspólnota Garbowska” oraz pomysłodawcą, współzałożycielem i Prezesem Stowarzyszenia „Nasz Gutanów”. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, między innymi z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów. Jest odznaczony statuetką „Przyjaciel Seniorów”. Współpracuje także z Fundacją Bank Żywności w Lublinie oraz stowarzyszeniami, jest też wolontariuszem w Lubelskiej Fundacji „Dwa Ognie”.

Tadeusz Barszcz jest również pomysłodawcą oraz współorganizatorem wielu akcji społeczno-kulturalnych. Uczestniczył w organizacji Festynów Ziemi Garbowskiej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Garbowska” w latach 2009-2013. Jest założycielem i koordynatorem Wiejskiego Mobilnego Kina Objazdowego, a także Międzypokoleniowego Chóru „Jubilat”.

Tadeusz Barszcz jako mieszkaniec Gutanowa aktywnie działa na również rzecz rodzinnej miejscowości. Od kilku lat organizuje między innymi Dni Gutanowa, Ferie dla dzieci. Był inicjatorem i współorganizatorem Obchodów 100 rocznicy urodzin słynnego kowala i twórcy ludowego Bronisława Pietraka z Gutanowa. W 2014 r. założył Bibliotekę Wiejską w Gutanowie, która w latach 2014-2017 uczestniczyła w akcji „Narodowe Czytanie” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Spod ręki Tadeusza Barszcza wyszła publikacja pod tytułem „Gutanów historia kultura tradycja”. Jest on również współautorem informatora sołectwa Gutanów „Wieści Gutanowskie”  wydawanego dwa lub trzy razy w ciągu w roku. Tadeusz Barszcz zasłużył się także jako inicjator i współorganizator wielu wydarzeń aktywizujących młodszych i starszych mieszkańców Gutanowa.

Tegoroczny Laureat Nagrody za Zasługi dla Ziemi Garbowskiej jest wolontariuszem i uczestnikiem wielu akcji charytatywnych. Wielokrotnie udzielał się w realizacji Programu Pomocy Żywnościowej i akcjach pomocowych przeprowadzanych we współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie. Jest także Zasłużonym Honorowym Krwiodawcą, do chwili obecnej oddał już blisko 15 litrów krwi. Działalność społeczną łączy z pracą zawodową i życiem rodzinnym. W latach 2006 – 2007 pracował jako referent w Banku Spółdzielczym w Niemcach Oddział Garbów. Od 2007 r. pracuje w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, gdzie zajmuje się obsługą i wdrażaniem funduszy europejskich.

Kapituła Nagrody za Zasługi dla Ziemi Garbowskiej

 

relacja na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top