Tadeusz Barszcz odpowiada na pytania czytelników. Zapraszamy do udziału w wywiadzie!

Prosimy o formułowanie pytań w komentarzach, na które kandydat na wójta będzie odpowiadał aż do ciszy wyborczej.

 

Przystanki w Garbowie:  Jastków ma takie ładne przystanki a u nas takie betony. Czy będzie Pan chciał to zmienić

Tadeusz Barszcz: Ogólnie mówiąc chciałbym się pochylić nad poprawą estetyki naszych sołectw. Dostosowanie wizerunku przystanków do czasów współczesnych  zdecydowanie się w to wpisuje. Temat ten wymaga przedłożenia radzie gminy by wspólnie przyjąć dobre rozwiązania.  Bardzo chciałbym wspierać mieszkańców, aby wzięli odpowiedzialność za wygląd swoich miejscowości. Mam tu pewne pomysły, które poprawią estetykę i zwiększą bezpieczeństwo na gminnych drogach. Przykładem wspaniałego działania na rzecz swojej wsi jest Karolin, to tam w ostatnim czasie mieszkańcy w czynie społecznym pracują nad upiększeniem i zagospodarowaniem centralnego placu wsi. Gratuluję zaangażowania.


Bogucin.K: Czy planuje Pan współpracę z wójtem Jastkowa żeby połączyć do końca chodnik z Bogucina do Jastkowa?

Tadeusz Barszcz: Analizując sytuację stwierdzam że po naszej stronie jest do zrobienia trochę ponad kilometr chodnika (od ronda do granicy gminy), deklaruję że będę rekomendował radzie gminy wykonanie tej inwestycji. Po stronie Jastkowa do zrobienia jest ok. 2 km i na realizację tej inwestycji nie mam wpływu, jednakże wydaje mi się że władze Jastkowa dostrzegają potrzebę budowy brakującego chodnika od miejscowości Józefów-Pociecha, w której chodnik już funkcjonuje do ich miejscowości gminnej czyli Jastkowa. Ze swojej jestem otwarty na współpracę z Wójtem Jastkowa jak również z innymi wójtami. Na pewno będę zachęcał do uzupełnienia brakujących chodników.


Leśce:  Czy Pan chciałby nawiązać współpracę z MPK, aby autobusy miejskie dojeżdżały do miejscowości naszej gminy (Bogucin, Garbów, Piotrowice, Leśce, Karolin), które są najbliżej Lublina, gdzie najbardziej rozwija się suburbanizacja?

Tadeusz Barszcz: Poprawa komunikacji jest jednym z ważniejszych punktów mojego programu. Oczywiście nie wykluczam nawiązania współpracy z MPK, jednakże spore nadzieje wiąże z programem odbudowy transportu lokalnego jaki ogłosił Premier Morawiecki. Według zapowiedzi z budżetu krajowego mają być przeznaczone poważne środki na realizację tego celu. W pierwszej kolejności chciałbym zadbać w tym zakresie o miejscowości, w których nie ma żadnego transportu publicznego np. Gutanów oraz w tych, w których jest on bardzo ograniczony lub daleki od potrzeb i oczekiwań mieszkańców.


Przybysławice: Czy jest szansa, by drogi powiatowe zostały „przekształcone” na drogi gminne?

Tadeusz Barszcz: Myślę, że szansa jest, ale należy się zastanowić czy jest to dla nas korzystne. Drogi powiatowe jak sama nazwa wskazuje należą do powiatu i to powiat odpowiada za ich remonty, odśnieżanie i bieżące utrzymanie, jeżeli w tym zakresie coś działa niewłaściwie to należy zastanowić się jak uzdrowić sytuację ale na poziomie powiatu. Liczę na dobrą współpracę ze Starostwem i że razem będziemy wpływać na rozwój naszej gminy i całego powiatu.


Paprotka: Co zamierza Pan zrobić z ośrodkiem zdrowia? Przenieść czy remontować?

Tadeusz Barszcz: Problem w tym, że tak naprawdę to nie wiemy jaka jest sytuacja w tej chwili. Ja nie słyszałem o publicznej debacie w tym zakresie  ani też o jakichś fachowych ekspertyzach w tej sprawie. Powtarza się, że wszelkie prace adaptacyjne w obecnym ośrodku zdrowia są bardzo ograniczone ze względu na jego zabytkowy charakter, ale szczegóły nie były dyskutowane na sesjach rady gminy. Problem z ośrodkiem jest i wymaga rozwiązania. Od lat słyszy się takie głosy. Często przewija się temat braku punktu rehabilitacji czy trudny dostęp do specjalistów. Czy te problemy są spowodowane ograniczeniami budynku czy wadliwym zarządzaniem należy dopiero zbadać i wtedy podjąć właściwą decyzję.


Leśce: Czy Pan by zamierzał utworzyć specjalny adres e-mail, dzięki któremu mieszkańcy mogliby pisać (gdzie ten adres e-mail byłby adresatem listu) i zgłaszać różne usterki do poprawy w naszej gminie (np. błędne oznakowanie dróg, brak kosza na śmieci na przystanku)?

Tadeusz Barszcz: Zdecydowanie tak i zrobię to w pierwszym miesiącu mojego urzędowania. Poprawa i uproszczenie komunikacji urzędu z mieszkańcami to podstawowa sprawa. Dziwi mnie, że do tej pory nikt tego jeszcze nie zrobił.


Warsztat P: Czy jest Pana zdaniem szansa na obniżenie podatków dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać nowe powierzchnie produkcyjne, usługowe czy handlowe? Teraz te podatki są moim zdaniem za duże.

Tadeusz Barszcz: Jak w wielu dziedzinach życia, również w tej kwestii konieczne jest znalezienie równowagi – złotego środka, z jednej strony podatki lokalne nie mogą krępować i zniechęcać ludzi przedsiębiorczych chcących tworzyć miejsca pracy i rozwijać swoje działalności z drugiej strony wiemy, że potrzebujemy tych wpływów na różne rzeczy. Ale ważniejszy jest rozwój bo to rozwój przynosi bogactwo. Nie może być tak, że dalszy rozwój danej firmy jest dławiony nadmiernymi obciążeniami. Ktoś ma warsztat i chce go rozbudować. Od tej wartości dodanej powinien mieć niższy podatek bo i tak gmina się wzbogaci na budowie nowej przestrzeni biznesowej. Należy opracować program rozwoju przedsiębiorczości w naszej gminie, który precyzowałby  na jakie wsparcie mogliby liczyć przedsiębiorcy ze strony samorządu. Mimo rekordowo niskiego poziomu bezrobocia w kraju tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy jest bardzo potrzebne, przeciwdziałałoby to migracji, szczególnie młodych ludzi. Ze swojej strony chciałbym zadeklarować, że powyższe kwestie będą poddane analizie a głosy przedsiębiorców na pewno nie będą ignorowane.


Piłkarze: Jak Pan widzi pomoc w finansowaniu klubów sportowych działających na terenie gminy?

Tadeusz Barszcz: Zarówno dla Klubów Sportowych jak i innych organizacji takich jak stowarzyszenia, Ochotnicze Straże Pożarne czy Koła Gospodyń Wiejskich miałbym propozycję – chciałbym wszystkim dać nie tylko rybę ale i wędkę.  Chodzi o to, żeby każda organizacja miała w swoich szeregach osobę, która będzie znała tajniki i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizacją swoich zadań statutowych, a możliwości jest dosyć sporo. Jako Wójt zobowiązuję się, że (za zgodą Rady Gminy) wygospodaruję odpowiednie środki w budżecie niezbędne do przeprowadzania gruntownego szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych. Jednocześnie na pewno nie zamierzam zmniejszać obecnego poziomu finansowania, chciałbym aby podział środków był bardziej transparentny i aby organizacje uczestniczyły w tym podziale. Dywersyfikacja źródeł finansowania organizacji i przejrzysta forma wspierania ma ogromne znaczenie w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Od wielu lat działam społecznie i w marę moich możliwości będę wspierał wszelkie inicjatywy społeczne.


Wola: Czy będzie możliwość spotkań doradczych, pomoc w wypełnianiu wniosków w sytuacjach kryzysu np.suszy?

Tadeusz Barszcz: Susza sama w sobie jest tragedią i ludzi którzy zostali nią dotknięci oczywiście trzeba wspierać. Uważam za sprawę naturalną i oczywistą, że urząd gminy będzie pomagał w wypełnianiu takich wniosków, jednak aby nie doprowadzić do paraliżu urzędu widziałbym rozwiązanie w postaci zaangażowania sołtysów i radnych, aby po odpowiednim przeszkoleniu, każdy z nich mógł wspierać mieszkańców w swoich miejscowościach. Ponadto chciałbym zacieśnić współpracę z takimi instytucjami jak Izba Rolnicza, Ośrodek Doradztwa Rolniczego czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Te instytucje są naturalnymi sprzymierzeńcami rolników w ich działalności.


Lolo: Czy będzie chciał Panu usunąć betony z trasy warszawskiej, na której był ostatnio ten śmiertelny wypadek?

Tadeusz Barszcz: Uważam, że betony, które są obecnie to rozwiązanie tymczasowe, które trzeba zastąpić docelowym.  Trasa powinna być w tym miejscu oznaczona, aby uniknąć wypadków i kolizji. Obecne rozwiązanie w postaci betonów moim zdaniem takie zagrożenie stwarza, choćby przez to, że utrudnia wjeżdżanie i wyjeżdżanie z poszczególnych posesji. Z drugiej strony ważna jest sprawa pieszych. Droga, która ma obecnie status wojewódzkiej jak wszyscy wiemy, charakteryzuje się okresowo sporym natężeniem ruchu. Niezabezpieczone pobocze stanowi ogromne zagrożenie  dla pieszych poruszających się tą drogą. Należałoby zastanowić się kto i dlaczego wybrał takie a nie inne rozwiązanie. Jeżeli usunąć betony to jakie inne rozwiązanie wprowadzić, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym. Jako Wójt będą chciał podjąć rozmowy z zarządcą drogi, aby wypracować jak najlepsze rozwiązanie służące bezpieczeństwu zarówno kierowców jak i pieszych.

 


Leśce: Czy Pan zamierza poprawić oznakowanie gminnych szlaków turystycznych (np. w Leścach, gdzie stan oznakowania czarnego szlaku rowerowego jest lekko fatalny)?

Tadeusz Barszcz: Oczywiście, jeżeli zostanę Wójtem to w pierwszych kwartale  mojego  urzędowanie będzie przeprowadzone dogłębne rozeznanie w temacie potrzeb każdej miejscowości. Bardzo bym chciał, aby mieszkańcy aktywnie włączyli się w proces przygotowania i opracowania planów odnowy i rozwoju każdej miejscowości. Stworzone plany będą dla mnie i dla rady gminy wskazówką i wyznacznikiem naszych działań, aby realizować potrzeby mieszkańców. Liczę, że sprawa szlaku turystycznego również tam się znajdzie a osoby zainteresowane i zorientowane w temacie wskażą jakie rozwiązania są potrzebne.


Michał: Czy jest pan za likwidacją szkoły na Woli Przybysławskiej?

Tadeusz Barszcz: Uważam, że przed Wolą Przybysławską otwiera się szansa na rozwój,  usytuowanie w pobliżu ważnego węzła komunikacyjnego, oraz słaba klasa ziemi powinny sprzyjać osadnictwu. Być może nie wszyscy wiedzą ale przekształcanie gruntów na działki budowlane jest łatwiejsze do osiągnięcia na ziemiach gorszej klasy bonitacyjnej. Napływ osadników może w konsekwencji wymagać rozbudowy obecnej szkoły a nie jej likwidację. Poza tym realizowany przez PIS sztandarowy program 500+ już przynosi wymierne efekty w postaci zwiększonej liczby urodzeń.


MmmK: Jaki jest Pana stosunek do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia w naszej gminie?

Tadeusz Barszcz: Odpowiadając najkrócej mam wielki szacunek do tych środowisk, które podjęły takie wyzwania. Obecnie w naszej gminie są dwie szkoły prowadzone przez stowarzyszenia: w Borkowie i w Leścach. Moim zdaniem mimo przeciwności realizują zadania z powodzeniem. Uważam, że to rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci i to oni powinni decydować, gdzie ich pociechy powinny uczęszczać do szkoły. Poza tym w mniejszych miejscowościach niejednokrotnie szkoła stanowi centrum życia społecznego, skupiając wokół siebie aktywnych mieszkańców, co też jest ogromną wartością w procesie budowania lokalnych więzi. Gdyby nie dzielni ludzie ze stowarzyszeń tych ośrodków życia by nie było.


Edward: Jaki ma Pan pomysł na zagospodarowanie terenów po byłej cukrowni?

Tadeusz Barszcz: Tereny po byłej cukrowni nie stanowią majątku gminnego tylko prywatny. W związku z tym gmina ma ograniczony wpływ na to co będzie lub nie będzie tam realizowane. Jednakże stworzenie przejrzystego programu rozwoju przedsiębiorczości może skłonić przedsiębiorców do podjęcia przedsięwzięć biznesowych, które mogły by mieć przełożenie na wpływy do budżetu i miejsca pracy dla mieszkańców.


Leśce: Czy Pan – wspólnie z powiatem lubelskim – zamierza wybudować chodnik przy drodze powiatowej nr 2201L w Leścach i Kolonii Piotrowice wraz z położeniem nowego, szerszego „dywaniku” asfaltowego (na istniejącej nawierzchni w złym stanie technicznym) od drogi wojewódzkiej do nawierzchni położonej w 2013 roku koło szkoły?

Tadeusz Barszcz: Liczę na rzeczową i owocna współprace z Powiatem Lubelskim w tym głównie przy realizacji infrastruktury drogowej. Budowa chodników zarówno przy drogach gminnych jak i powiatowych, szczególnie przy szkołach jest sprawą priorytetową ponieważ wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Dróg w których nawierzchnia jest w złym stanie technicznym w naszej gminie jest więcej. Działania zmierzające do poprawy tego stanu na pewno będą realizowane.


Paprotka: Czy zwolni Pan kogokolwiek z pracowników UG? Na jakiej podstawie?

Tadeusz Barszcz: Jeden z głównych punktów mojego programu jest poprawa jakości samorządu. Zdecydowanie wpisuje się w to poprawa funkcjonowania urzędu gminy. Podczas spotkań z mieszkańcami często otrzymuję sygnały że jakość obsługi w naszym urzędzie nie jest zadowalająca. Zależy mi na stworzeniu kompetentnego i zgranego zespołu który sprawnie i profesjonalnie będzie realizował zadania gminy i potrzeby mieszkańców. Sam jestem urzędnikiem i wiem, że dobra atmosfera w pracy sprzyja efektywności i zaangażowaniu. Moim celem nie jest zrobienie rewolucji kadrowej leczo poprawa jakości obsługi i funkcjonowania urzędu. Nie planuję, żadnych masowych ruchów w tej sprawie. Chcę, aby wszyscy, którzy pracują po prostu pracowali lepiej. Pracownicy którzy będą chcieli ze mną ten cel realizować nie powinni się obawiać, zaś ci którzy nie włączą się w proces naprawczy będą musieli odejść.


Paprotka: Nawiązując do Pana odpowiedzi na pytanie o chodnik, mówi Pan, że jest wiele dróg w złym stanie technicznym. O których drogach mowa?

Tadeusz Barszcz: Po przeczytaniu pytania od razu pomyślałem o dwóch ważnych drogach w Gutanowie być może dlatego że tu mieszkam i bardzo często po nich jeżdżę, Jedna to łącznik z drogą Wojewódzką 826 a druga przebiegająca koło lasu ożarowskiego w stronę Czesławic. Ostatnio sporo jeżdżę po różnych miejscowościach naszej gminy i stwierdzam że zdarzają się drogi które wymagają remontu, są też betonówki które trzeba jak najszybciej pokryć asfaltem. Generalnie, aby być w zgodzie z prawdą stwierdzam, że stan dróg w naszej gminie nie jest zły. Mówiąc o drogach należy mieć na uwadze fakt, że droga to nie tyko równa nawierzchnia to również infrastruktura typu chodniki i oświetlenie. Podczas rozmów z mieszkańcami często słyszę o potrzebach w tym zakresie.


Joanna B.: Czy jest Pan zainteresowany budową orlika lub boiska wielofunkcyjnego z prawdziwego zdarzenia na terenie gminy?

Tadeusz Barszcz: Jestem zainteresowany realizacją rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Jeżeli po dogłębnym rozeznaniu i analizie sytuacji okaże się że obecna infrastruktura sportowa jest niewystarczająca wówczas pozostaje znaleźć źródło  finansowania i zrealizować taką inwestycję. Źle się stało, że taki obiekt nie został wybudowany, gdy były na to środki pomocowe. To poważny błąd obecnych władz.


Joanna B.: Jaki ma Pan pomysł na poprawę estetyki/utrzymania czystości na terenie gminy (brak śmietników, terenów zielonych tj. rabaty, zarastające chodniki itp.)?

Tadeusz Barszcz: W mojej ocenie te zadania powinna realizować gminna grupa techniczna, która powinna w miarę możliwości szybko reagować na potrzeby i zgłoszenia w tym zakresie. Formuła w jakiej obecnie działa ta formacja nie do końca się sprawdza; być może jest to kwestia doposażenia w odpowiedni sprzęt lub uzupełnienia kadry. Na pewno należy przyjrzeć się tej kwestii.


Joanna B.: Proszę wskazać trzy podstawowe kwestie, które w Pana ocenie wymagają jak najszybszej interwencji (kwestie społeczne, nie te związane z władzą i funkcjonowaniem UG).

Tadeusz Barszcz:

1. Poprawa jakości samorządu (nie mylić z funkcjonowaniem urzędu), chodzi o to aby ludzie poczuli się że są częścią wspólnoty gminnej i że mają wpływ na to co się dzieje wokół nich.

2. Publiczna opieka zdrowotna

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji – mam tu na myśli poprawę komunikacji publicznej – osoby niezmotoryzowane mają utrudniony dostęp do wszelkich dobrodziejstw współczesnego świata.


Edward: Jeżeli zostanie Pan wybrany na Wójta Gminy Garbów czy będzie miał Pan zastępcę a jeżeli tak to kto nim zostanie ? Pytam gdyż wójt i wice wójt są najważniejszymi osobami w urzędzie i jako jeszcze nie zdecydowany wyborca chciałbym się dowiedzieć kto będzie sprawował władzę?

Tadeusz Barszcz: Nasza gmina liczy ponad 9 tysięcy mieszkańców, aby sprawnie i skutecznie zarządzać taką gminą niezbędni są kompetentni ludzie. Nie planuję rezygnacji z możliwości powołania zastępcy. Mój program jest ambitny i będzie wymagał dużo pracy, której nie zabraknie i dla mnie,  dla zastępcy i dla innych osób. Nie mam w zwyczaju dzielić skóry na nieupolowanym niedźwiedziu dlatego nie zastanawiałem się kto personalnie mógłby zostać moim zastępcą, ale na pewno będą zmiany. Będę chciał znaleźć kogoś kompetentnego i mocnego „technicznie” ale który jednocześnie jest otwarty na ludzi i naprawdę chce rozumieć ich problemy. Pierwsze słowa wójta i jego zastępcy a także innych osób decyzyjnych, gdy się do nich przychodzi z jakimś tematem powinny brzmieć: „Tak, zastanówmy się jak to zrobić” zamiast „Nie, nie ma szans”.


Paweł: Czy będą zmiany personalne w ośrodku zdrowia? Nie funkcjonuje on należycie, wydaje się, że osoba zarządzająca nim nie ma na wzgędzie interesów pacjentów, martwi nadmierna ilość pielęgniarek w stosunku do lekarzy…

Tadeusz Barszcz: Z pewnością zostaną podjęte działania zmierzające do poprawy funkcjonowania tej jednostki. Jednakże wymaga to głębokiego rozeznania i wypracowania planu naprawczego. Nie chciałbym podejmować żadnych pochopnych i nieprzemyślanych decyzji, które mogłyby przynieść odwrotny od oczekiwań efekt. Należy zapytać pacjentów oraz oczywiście przeprowadzić gruntowny audyt.


Paweł: Poprawa estetyki powinna odnosić się choćby do naszego garbowskiego parku, czy doczekamy się w końcu realizacji jego rewitalizacji? W gminie z tego co się orientuje pracują ludzie zajmujący się tego typu sprawami(np. koszeniem trawy, dbaniem o czystość) więc można byłoby ich uaktywnić w tym temacie. ponadto poprawić należy stan chodników, koszy zamontowanych na stałe na śmieci i ławek w parku, a także w innych miejscach w naszej gminie, w każdej miejscowości należałoby zadbać o to w miejscach spotkań mieszkających tam ludzi …

Tadeusz Barszcz: Kandydaci na Radnych z mojego komitetu mieszkający w Garbowie sygnalizowali, że kwestia rewitalizacji garbowskiego parku jest tym czego oczekują mieszkańcy, sam uważam ten park powinien być wizytówka naszej gminy, tym bardziej, że w pobliżu przebiega ważna droga wojewódzka. Na pewno będziemy chcieli poprawić estetykę tego miejsca jak również innych punktów stanowiących miejsca spotkań mieszkańców.


Paweł: Jaką wizje ma pan na polepszenie integracji i współpracy mieszkańców gminy? 

Tadeusz Barszcz: Zdecydowanie chciałbym poprawić współpracę z organizacjami działającymi na terenie naszej gminy. Chodzi o współpracę gminy z organizacjami jak i współpracę organizacji pomiędzy sobą. Wzajemne poznanie oraz współdziałanie może przynieść wiele korzyści. Poza tym uważam, że organizacja festynów, pikników, rajdów i innych społecznych akcji poprawia integrację i współdziałanie mieszkańców.Praktycznie cały mój program i sposób widzenia świata to program integracji i współpracy między ludźmi.


Dudzia: Czy ma Pan w planach stworzenie podczas swojej pierwszej kadencji tak bardzo potrzebnego publicznego żłobka?

Tadeusz Barszcz: Jeżeli po rozeznaniu okaże się że jest rzeczywiście potrzeba utworzenia publicznego żłobka to podejmiemy odpowiednie działania, tym bardziej że podczas ostatniego spotkania z Wojewodą i parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości uzyskaliśmy potwierdzenie że są możliwości w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Temat jest szczególnie sygnalizowany w Przybysławicach i Zagrodach.


Leśce: Ostatnio ulice w Garbowie i Zagrodach zyskały nazwy. Czy Pan zamierza też nazywać ulice w innych miejscowościach (np. w Woli Przybysławskiej, Bogucinie, Przybysławicach, Piotrowicach, Gutanowie, czy w Leścach, gdzie zabudowania nie są tylko przy jednej drodze?

Tadeusz Barszcz: Szczerze mówiąc nie wiem. Nie spotkałem się z takim pomysłem dla innych wsi ale nie wykluczam tego. Temat wymaga rozeznania. Zrobię spotkanie i temat wyjaśnimy.

Mr Rodo: Dlaczego Pana zdaniem obecny wójt po tylu latach za wszelką cenę chce utrzymać się władzy? Jaka jest Pana ocena?

Tadeusz Barszcz: Osobiście nie rozumiem takiej postawy. Naturalne wydaje się odejście, gdy przychodzi na to pora. Wiadomo, że zmiana pokoleniowa to rzecz naturalna. Obecne przepisy ustalają maksymalnie dwie kadencje po  5 lat. Uważam to za dobre rozwiązanie dla gminy i lokalnej społeczności. Według różnych badań powyżej władza utrzymywana powyżej 10 lat przez jedno lokalne środowisko działa destruktywnie na samorząd.


Ewelina: Czy jako wójt zatroszczy się Pan o zwiększenie ilości i gabarytów tablic informacyjnych? Przecież będą służyć nie tylko do celów wyborczych. Przydadzą się do komunikacji między mieszkańcami, np. „sprzedam siano”, „kupię działkę w tej okolicy”. Sąsiednie gminy mają pod tym względem trochę lepiej.

Tadeusz Barszcz: Sprawa jest prost do rozwiązania i na pewno od razu się tym zajmę. Temat był podejmowany już wtedy gdy byłem radnym czyli ponad 5 lat temu. Obecne władze zignorowały głosy w tej sprawie. Uważam, że tablice powinny być przestronne i estetyczne.


Marlena: Z jakimi konkretnie postulatami kontrkandydata Pan się zgadza lub nie?

Tadeusz Barszcz: Nie słyszałem żadnego konkretnego programu i postulatów mojego kontrkandydata. To, co raz zobaczyłem w internecie,  nie napawało mnie optymizmem i uciekałby od takich zachowań jako wójt. Przez całą kampanię tego nie robiłem i teraz również nie chcę używać mocnych słów, choć w tym przypadku na pewno by się należały. Szczerze mówiąc podczas całej kampanii bardziej słuchałem mieszkańców, z którymi starałem się jak najwięcej spotykać niż oglądałem konkurenta.  Zresztą spotkania z ludźmi dodawały siły i wiary, że warto walczyć o dobrą zmianę. Kocham ziemię garbowską i chcę, aby działo się tu jak najlepiej. Wiele osób bardzo wyraźnie wyrażało potrzebę zmian we władzach gminy.

Za kilka minut cisza wyborcza. Dziękuję Państwu za rozmowę i proszę o głos na dobrą zmianę.

Tadeusz BARSZCZ

Kandydat na stanowisko Wójta Gminy Garbów

Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.


ZAPRASZAMY NA WYBORY!!!!

 

 

 

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Tadeusz Barszcz odpowiada na pytania czytelników. Zapraszamy do udziału w wywiadzie!

 1. Leśce

  Czy Pan chciałby nawiązać współpracę z MPK, aby autobusy miejskie dojeżdżały do miejscowości naszej gminy (Bogucin, Garbów, Piotrowice, Leśce, Karolin), które są najbliżej Lublina, gdzie najbardziej rozwija się suburbanizacja?

  Reply
  • Wyborca

   Ludzie no bez przesady MPK!
   Busem nie ma kto jeździć to po co to MPK? Robić coś po to żeby było albo, że inni mają to trochę bezsens!

   Reply
   • bar

    To tak jak w rządzie lepiej pilnować pieniędzy to i na MPK i na salę gimnastyczną przy każdej szkole się znajdzie a na początek zawsze można zaciągnąć kredyt bo teraz gminom chętnie udzielają pożyczek i za 20 czy 30 milionów można szybko nadgonić wieloletnie zaległości.

    Reply
 2. Leśce

  Czy Pan by zamierzał utworzyć specjalny adres e-mail, dzięki któremu mieszkańcy mogliby pisać (gdzie ten adres e-mail byłby adresatem listu) i zgłaszać różne usterki do poprawy w naszej gminie (np. błędne oznakowanie dróg, brak kosza na śmieci na przystanku)?

  Reply
 3. Warsztat P

  Czy jest Pana zdaniem szansa na obniżenie podatków dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać nowe powierzchnie produkcyjne, usługowe czy handlowe? Teraz te podatki są moim zdaniem za duże.

  Reply
 4. Leśce

  Czy Pan zamierza poprawić oznakowanie gminnych szlaków turystycznych (np. w Leścach, gdzie stan oznakowania czarnego szlaku rowerowego jest lekko fatalny)?

  Reply
 5. Leśce

  Czy Pan – wspólnie z powiatem lubelskim – zamierza wybudować chodnik przy drodze powiatowej nr 2201L w Leścach i Kolonii Piotrowice wraz z położeniem nowego, szerszego „dywaniku” asfaltowego (na istniejącej nawierzchni w złym stanie technicznym) od drogi wojewódzkiej do nawierzchni położonej w 2013 roku koło szkoły?

  Reply
 6. Paprotka

  Nawiązując do Pana odpowiedzi na pytanie o chodnik, mówi Pan, że jest wiele dróg w złym stanie technicznym. O których drogach mowa?

  Reply
 7. Joanna B.

  Czy jest Pan zainteresowany budową orlika lub boiska wielofunkcyjnego z prawdziwego zdarzenia na terenie gminy?

  Jaki ma Pan pomysł na poprawę estetyki/utrzymania czystości na terenie gminy (brak śmietników, terenów zielonych tj. rabaty, zarastające chodniki itp.)?

  Proszę wskazać trzy podstawe kwestie, które w Pana ocenie wymagają jak najszybszej interwencji (kwesie społeczne, nie te związane z władzą i funkcjonowaniem UG).

  Reply
 8. Edward

  Jeżeli zostanie Pan wybrany na Wójta Gminy Garbów czy będzie miał Pan zastępcę a jeżeli tak to kto nim zostanie ? Pytam gdyż wójt i wice wójt są najważniejszymi osobami w urzędzie i jako jeszcze nie zdecydowany wyborca chciałbym się dowiedzieć kto będzie sprawował władze

  Pozdrawiam

  Reply
 9. Paweł

  1.Czy będą zmiany personalne w ośrodku zdrowia? Nie funkcjonuje on należycie, wydaje się, że osoba zarządzająca nim nie ma na wzgędzie interesów pacjentów, martwi nadmierna ilość pielęgniarek w stosunku do lekarzy…
  2.Poprawa estetyki powinna odnosić się choćby do naszego garbowskiego parku, czy doczekamy się w końcu realizacji jego rewitalizacji? W gminie z tego co się orientuje pracują ludzie zajmujący się tego typu sprawami(np. koszeniem trawy, dbaniem o czystość) więc można byłoby ich uaktywnić w tym temacie. ponadto poprawić należy stan chodników, koszy zamontowanych na stałe na śmieci i ławek w parku, a także w innych miejscach w naszej gminie, w każdej miejscowości należałoby zadbać o to w miejscach spotkań mieszkających tam ludzi …
  3.Jaką wizje ma pan na polepszenie integracji i współpracy mieszkańców gminy?

  Reply
 10. REDAKCJA Post author

  W imieniu Pana Barszcza informujemy, że opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi spowodowane są całodziennymi spotkaniami z wyborcami. Prosimy o cierpliwość.

  Reply
 11. Leśce

  Ostatnio ulice w Garbowie i Zagrodach zyskały nazwy. Czy Pan zamierza też nazywać ulice w innych miejscowościach (np. w Woli Przybysławskiej, Bogucinie, Przybysławicach, Piotrowicach, Gutanowie, czy w Leścach, gdzie zabudowania nie są tylko przy jednej drodze)?

  Reply
 12. REDAKCJA Post author

  Pan Barszcza przeprasza za opóźnienia w odpowiedzi ale całe dnie spotyka się z wyborcami. Dzisiaj był przez 8 godzin w Woli Przybysławskiej.

  Reply
 13. Nikt uczciwy nie musi się obawiać

  Trzeba uświadomić pracownikom z gminy i innych jednostek że nie mają się co bać. Włos nikomu bez przyczyny z głowy nie spadnie. Tak naprawdę to będą mieli dużo lepiej niż za Firleja przynajmniej większość. Nikt nie lubi tyranizowania i kultu władzy. U pana Barszcza widać serce i łagodność. Nie wierzę żeby mógł on komuś zrobić krzywdę. A że sprawiedliwie musi być to wiadomo

  Reply
  • Bogucin

   Dokładnie tak, Pan Barszcz nie zamierza nikogo zwalniać, chce dobrej współpracy z każdym, tworzyć jedną grupę ludzi chcących pracować dla dobra mieszkańców!

   Reply
 14. Ewelina

  Czy jako wójt zatroszczy się Pan o zwiększenie ilości i gabarytów tablic informacyjnych? Przecież będą służyć nie tylko do celów wyborczych. Przydadzą się do komunikacji między mieszkańcami, np. „sprzedam siano”, „kupię działkę w tej okolicy”. Sąsiednie gminy mają pod tym względem trochę lepiej.

  Reply
 15. REDAKCJA Post author

  Pan Tadeusz Barszcz prosi o wyrozumiałość. Z uwagi na aktywny wczas kampanii nie ma czasu usiąść, aby spisać odpowiedzi.

  Jak tylko dostaniemy odpowiedzi od Kandydata od razu je opublikujemy.

  Reply
 16. Tamasz

  Pan Barszcz osobiście chodzi po wioskach i poznaje problemy mieszkańców. Tego jeszcze nie było e naszej gminie! Brawo. Widac, ze zależy mu na każdym mieszkańcu.

  Reply
 17. REDAKCJA Post author

  Pan Barszcz kończy odwiedzanie wyborców i zamierza jeszcze przed ciszą wyborczą odpowiedzieć na wszystkie postawione pytania. Prosimy o cierpliwość.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top