Bardzo kosztowne zarządzanie gminą Garbów.

 Kiedy w 2001 r. następowała zmiana zarządu gminy Garbów na etacie zatrudniony był jedynie wójt z wynagrodzeniem 3 764 zł brutto miesięcznie. Aktualnie etatowo zatrudnieni są: wójt  z wynagrodzeniem blisko 10 000 zł miesięcznie, zastępca wójta z wynagrodzeniem ponad 5 500 zł, do pomocy jest radca prawny, którego uposażenie nie jest jawne, ale nie będzie przesadą przypuszczenie, że chodzi o wynagrodzenie około średniej krajowej, bliskie 3 500 zł brutto. Zarządzanie gminą (wójt plus zastępca) z pomocą prawną kosztuje obecnie około 19 000 zł brutto plus prawie 20% tej kwoty, którą tworzy składka na ZUS i Fundusz Pracy płacone przez gminę. Razem jest to około 23 000 zł, nie wchodząc już w inne koszty. Gdyby nie doszło do zmiany warty  w 2001 r. wynagrodzenie wójta także by wzrosło, przynajmniej ze względu na inflację i wynosiłoby około 7 000 zł brutto (niecała dwukrotna średnia krajowa, ponieważ tak kształtowało się to w latach 1990-2001). Do tego doszedłby koszt ok. 20% tej kwoty, ponoszony przez gminę na rzez ZUS-u i Funduszu Pracy, dając końcową kwotę około 8400 zł.

Wójt, Z-ca Wójta i Radca Prawny – trzy stanowiska zamiast jednego. Wzrost kosztów o 2,4 mln zł w ciągu 3 kadencji

Obliczmy zatem finansowe skutki różnicy wymienionych wyżej kosztów mnożąc różnicę miesięczną przez 13 wynagrodzeń w roku przysługujących sferze budżetowej. Daje to astronomiczną kwotę około 190 000 zł rocznie. Przez 4 lata kadencji – prawie 800 000 zł, mnożąc przez liczbę kadencji zaczniemy wchodzić w milionowe kwoty samej tylko różnicy w kosztach zarządzania gminą z obsługą prawną. A kryzys puka już coraz głośniej do drzwi Europy i Polski także. Czy należy dziwić się, że zabrakło w ubiegłym roku 2 tys. zł dotacji z budżetu gminy dla „Sokoła”, organizacji do której należał młody Karol Wojtyła i założyciel polskiego harcerstwa Andrzej Małkowski, że brakuje dla klubów sportowych, na dokończenie Domu Strażaka w Janowie i rozbudowę Domu Strażaka w Woli Przybysławskiej, nowe chodniki, oświetlenie uliczne i wiele, wiele innych zadań.

Nie twierdzę, że zastępca wójta i radca prawny są zbędni i nie wykonują pożytecznej pracy. Przypominam jedynie nieśmiało i po latach, że do 2001 r. gmina była zarządzana za około jedną trzecią dzisiejszych kosztów – za mniejsze wynagrodzenie wójta (w przybliżeniu 2/3 dzisiejszego uposażenia wójta, po uwzględnieniu inflacji), bez etatowego zastępcy i radcy prawnego do pomocy, jedynie z sekretarzem i pracownikami gminy.

Trzykrotnie taniej i dwa razy efektywniej

Pomimo trzykrotnie skromniejszych wydatków na zarządzanie, z obsługa prawną, majątek gminny uległ w tamtym czasie podwojeniu, życie społeczne, szkolne, kulturalne i sportowe tętniło życiem, szeroko znana i doceniana była innowacyjność gminy, inwestycyjny rozmach, zatrudnianie dziesiątków osób bezrobotnych (nie było wówczas takich możliwości wyjazdu do pracy za granicę), wójt gminy zasiadał w krajowym zarządzie Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu, pracował w komisjach Sejmu i Senatu oraz w dwóch zespołach komisji mieszanej złożonej z przedstawicieli Rządu RP i krajowych związków samorządowych. Dawało to nie tylko zaszczyt gminie, ale także dostęp do aktualnej i cennej wiedzy. Wielokrotnie, a właściwie to stale,  gmina była zauważana i docenia w województwie i kraju. W rekordowym 1999 r. pięciokrotnie była w różny sposób wyróżniana na poziomie ogólnopolskim, trzy razy na wniosek instytucji wojewódzkich i dwukrotnie instytucji krajowych.

Zamiast stawiać blokujące rozwój wiatraki sprawdźmy najpierw gospodarność i koszty funkcjonowania naszej gminnej administracji

Już można usłyszeć, że skutkiem rezygnacji z pozwolenia na budowę siłowni wiatrowych będzie rezygnacja ze zrobienia tego czy tamtego. Niewielu zwraca uwagę na astronomicznie kosztowniejsze zarządzanie gminą. Dlaczego się to przemilcza i to od wielu lat? Przecież nie w imię sprawiedliwości czy interesu publicznego. Dlaczego zarabianie na urządzeniach technicznych uciążliwych dla otoczenia, osłabiających ekonomicznie właścicieli działek na znacznym obszarze gminy jest lepsze od zarabiania na ludziach, którzy osiedlaliby się niedaleko od dużego miasta, blisko dobrego doń dojazdu, w spokojnym i krajobrazowo atrakcyjnym terenie. Za każdym mieszkańcem i dzieckiem szkolnym podąża subwencja państwa do budżetu gminy, a do tego rośnie lokalny obrót gospodarczy. Zamiast walczyć o uciążliwe wiatraki, na dziesiątki lat nie do ruszenia, trzeba zmienić strategię działania na przyjazną ludziom. Człowiek jest najlepszą inwestycją!

                                                                                                                                                                      Zdzisław Niedbała

źródło: Wspólnota Garbowska

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Bardzo kosztowne zarządzanie gminą Garbów.

 1. ja :)

  Na stronie gminnej czytamy:

  http://garbow.pl/news/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-i-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-garbow-

  Wyłożenie dokumentów do publicznego wglądu w okresie 22 VII – 19 IX 2013.

  Wójt Gminy Garbów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów oraz Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów.

  Dokumenty dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Garbów, Garbów 28 pok. Nr 01 w dniach od 22 sierpnia 2013 r. do 19 września 2013 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
  ….
  ——————————————————————————————————————————-
  Czyli wgląd w dokumenty od lipca czy od sierpnia?!
  Może jeden pracownik a sumienny by się przydał…

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top