Pytanie do prawnika. Czy uchwała Rady Gminy przyzwalająca na odstąpienie od trybu przetargowego przy dzierżawie działki pod wieżą Polkomtela w Bogucinie jest legalna?

Przypominamy, że w roku 2009 Najwyższa Izba Kontroli –  Delegatura w Lublinie, przeprowadziła w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, kontrolę w zakresie udzielania przez Wojewodę Lubelskiego zgody na zbywanie i wydzierżawianie nieruchomości Skarbu Państwa oraz sprawowania nadzoru nad zbywaniem i wydzierżawianiem w trybie bezprzetargowym nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2008.

Jednym z przykładów nieprawidłowości była uchwała przyjęta przez Radę Gminy Garbów w roku 2007 – a mianowicie uchwała nr VIII/56/07 Rady Gminy Garbów z 16.07.2007r. Nie wiemy czego dotyczyła ta podważona przez NIK uchwała, gdyż elektroniczny BIP nie obejmuje okresu, w którym została uchwalona. Spróbujemy jednak dotrzeć do tego dokumentu.

NIK sformułował jasny zarzut, że organ nadzoru, czyli ówczesny Wojewoda Lubelski,  nie wszczął postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał zwalniających z obowiązku przetargowego i nie wydał rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność przyjętej uchwały, co naruszało art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Czyli mówiąc krótko Gminy, w tym Gmina Garbów, łamały prawo a Wojewoda Lubelski nie reagował.

Dokument źródłowy Najwyższej Izby Kontroli, gdzie Uchwała przyjęta przez Radę Gminy Garbów jest wymieniona jako naruszenie prawa i powinna być uznana za nieważną: NIK_I-09-003-LLU-01-01

Czy w przypadku dzierżawy pod wieżą nie mamy do czynienia z podobnym naruszeniem prawa? To pytanie do prawnika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Garbów, do Radnych, których obowiązkiem jest sprawdzanie takich spraw, ale też do lokalnych prawników z terenu gminy, którzy chcą, aby sprawy w gminie szły jak należy.

Sygnalizujemy problem i postaramy się w niedługim czasie odpowiedzieć na postawione pytanie.

Poniżej treść uchwały, o którą pytamy. dzierżawa_polkomtel_bogucin

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top