Przetarg na wywóz śmieci w Gminie Garbów. Pytanie do prawnika: Czy Gmina ma prawo ustalać warunki przetargu w oparciu o prawo, które nie zostało jeszcze uchwalone przez radnych?

W odniesieniu do warunków przetargu na wywóz odpadów w Gminie Garbów jeden z przedsiębiorców skierował do Gminy następujęce pytanie.

Pytanie 2. Ogłoszenie o zamówieniu :

Prosimy o wyjaśnienie w oparciu o jakie przepisy ustawowe lub prawa miejscowego wprowadziliście Państwo do przedmiotu zamówienia obowiązek zapewnienia dla każdego z gospodarstw pojemnika na odpady. W naszej ocenie brak jest do powyższego podstaw prawnych. Wyjaśniamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów spoczywa na właścicielach nieruchomości. Gmina ma prawo przejąć na siebie ten obowiązek jako usługę dodatkową – w takim wypadku, zgodnie z art. 6r ust. 4 ww ustawy, rada gminy podejmuje stosowną uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego. Ponieważ w Uchwałach Rady Gminy Garbów dot. utrzymania porządku i czystościbrak jest stosownych postanowień w tym zakresie, w ocenie wykonawcy, obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki pozostał po stronie właścicieli nieruchomości a nie po stronie Gminy Garbów; zatem Gmina jako zamawiający nie może powierzyć wykonania tego obowiązku wykonawcy ani obligować właścicieli do skorzystania z usług wykonawcy w tym zakresie.

Odpowiedź Wójta Gminy Garbów poniżej:

Odpowiedź 2

Uchwała w sprawie przejęcia od właścicieli obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki zostanie podjęta na najbliższej sesji  Rady Gminy i będzie w dniu 1 lipca 2013 r. obowiązującym prawem miejscowym

Czy Wójt zna przyszłość? A co się stanie z przetargiem, gdy Radni Gminy zadecydują inaczej? A może z góry wiadomo, że nie ma takiej opcji? W tym kontekście ciśną się na usta pytania o jakość naszej lokalnej demokracji. Do tematu z pewnością wrócimy.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Przetarg na wywóz śmieci w Gminie Garbów. Pytanie do prawnika: Czy Gmina ma prawo ustalać warunki przetargu w oparciu o prawo, które nie zostało jeszcze uchwalone przez radnych?

 1. Jaga

  A ja bardzo się cieszę że nie muszę kupować pojemnika za co najmniej 120 zł, Radni są wybrani przez mieszkańców a nie jakieś przedsiębiorstwo i dla mieszkańców, po czyjej stronie jesteście?

  Reply
  • persodrom

   pani Jago. Pani przeczyta artykuł. Nie mówimy o kupowaniu pojemników!! Mówimy o tym, że wymyślono absurdalny wymóg posiadania 2 samochodów oraz określoną zdolność kredytową! Po co takie rzeczy dodawać? My jesteśmy po stronie polskich przedsiębiorców i tego aby pieniądze za wywóz pozostawały w Polsce a nie jechały do Niemiec.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top