Przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej pod kontenerowe zaplecze socjalne dla Klubu sportowego „BKS Bogucin”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zamówieniu o wartości poniżej 30 000 EURO

            Gmina Garbów , Garbów 28 , 21-080 Garbów fax 81- 50 18 070 , e-mail: ug@garbow.pl ,  zaprasza do złożenia oferty cenowej zadania pn” Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej obiektu socjalnego w systemie kontenerowym na boisku sportowym w miejscowości Bogucin gmina Garbów „.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej obiektu socjalnego w systemie  kontenerowym na boisku sportowym w miejscowości Bogucin  dla potrzeb Boguckiego Klubu Sportowego  wraz z elementami towarzyszącymi i uzyskaniem decyzji wymaganych prawem budowlanym  – pozwolenie na budowę .

Przewidywane pomieszczenia:

– szatnie , sanitariaty i natryski ,

– sanitariat ogólnie dostępny  dostosowany  do potrzeb osób niepełnosprawnych,

–   magazynek na sprzęt sportowy ,

–  pomieszczenie gospodarcze ,

Obiekt należy wyposażyć  we wszelkie niezbędne instalacje :

Elektryczna , kanalizacyjna , wodociągowa ,wentylacja  nawiewna-wywiewna.

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć niezbędne wyposażenie , ppoż, oraz umeblowanie poszczególnych pomieszczeń .

Ponadto należy przewidzieć  miejsca postojowe oraz zagospodarowanie terenu .

Całość dokumentacji winna uwzględniać wymogi Polskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie kwalifikacji boisk do rozgrywek sportowych .

Zakres opracowania obejmuje :

  1. Projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z przepisami prawa budowlanego w ilości – 5 egz.,
  2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbiory robót budowlanych – 2 egz.
  3. Przedmiar robót – 2 egz.
  4. Kosztorys inwestorski  wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku – 1 egz.
  5. Kosztorys ofertowy tzw. ślepy – 1 egz.
  6. Uzyskanie niezbędnych opracowań , uzgodnień , opinii i decyzji .
  7. Dokumentacje projektowa-kosztorysowa na płycie CD ,
  8. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę

Całość oryginalnego dokumentu można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej garbowskiego urzędu – TUTAJ

źródło: Urząd Gminy Garbów BIP

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top