Przedstawiciele społeczności Bogucina dziękują Radnym Gminy Jastków za ich postawę i jednocześnie ubolewają nad niezrozumiałą dla nich postawą wójta Gminy Jastków Zbigniewa Samonia.

Przedstawiciele społeczności Bogucina dziękują Radnym Gminy Jastków za ich postawę i jednocześnie ubolewają nad postawą wójta Gminy Jastków Zbigniewa Samonia.

Treść ich pisma skierowanego na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Jakstów poniżej:

Bogucin, 08.10.2013 r.

Pan Witold Nakonieczny

Przewodniczący Rady Gminy Jastków

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Kierujemy na Pana ręce podziękowanie za poparcie apelu mieszkańców naszej wsi w sprawie przywrócenia nazwy węzła drogowego w Bogucinie. Waszą decyzję, o oddaniu cudzej nazwy i jednoczesne dopominanie się przywrócenia nazwy dla węzła w Dąbrowicy odbieramy, jako element dobrze rozumianej solidarności sąsiedzkiej, a zarazem wyrazisty przejaw troski o interesy własnej gminy. Jesteśmy zgodni w ocenie, że w tym przypadku zwyciężył rozsądek i ludzka przyzwoitość. Wysoka kultura i gościnność, z jaką zechcieliście nas Państwo przyjąć jest dopełnieniem pozytywnej oceny Waszego zachowania. Szkoda tylko, że tę dobrosąsiedzką atmosferę zmąciło stanowisko  Wójta Gminy Jastków, którego zupełnie nie rozumiemy. Nie zamierzamy też, w żaden sposób, powielać stylu i wrogości z jaką wypowiedział się w piśmie skierowanym do GDDKiA . Nie godzimy się z tak niesprawiedliwą oceną, ponieważ, w naszym przekonaniu nie uczyniliśmy niczego, żeby na nią zasłużyć. Jest nam tym bardziej przykro, że to i Wy, szanowni Radni, zostaliście przy tej okazji takiej ocenie poddani.

Chcemy z całą stanowczością podkreślić pokojowy charakter naszej misji i zaprzeczyć, jakoby była ona wynikiem lokalnego konfliktu interesu w przedmiotowej sprawie – kserokopie dokumentów popierających stanowisko mieszkańców Bogucina, a sygnowanych podpisem Wójta Gminy Garbów  p. Kazimierza Firleja, powinny jednoznacznie rozwiać wszelkie wątpliwości w tej materii.

Jesteśmy przekonani, ze Wasza postawa stanowi precedens nie tylko w stosunkach sąsiadujących ze sobą gmin, ale ma wymiar ogólnokrajowy i powinna być wzorem dla innych.

Chcemy również, aby nasz głos wdzięczności był słyszalny wśród mieszkańców całej Waszej gminy
i dlatego ośmielamy się prosić o zamieszczenie niniejszego pisma na stronie internetowej Gminy Jastków.

 Z wyrazami szacunku,

 Uczestnicy spotkania podczas sesji Rady Gminy Jastków w dniu: 21.09.2013 r.

  1. Sołtys wsi Bogucin – Sławomir Włodowski
  2. Radna gminy Garbów – Lidia Michoń
  3. Radny Gminy Garbów – Artur Rybkowski
  4. Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia „Mój Bogucin” – Agnieszka Szymańska
  5. Członek w/w stowarzyszenia oraz członek KGW w Bogucinie – Monika Łuczywek
  6. Trener Klubu Sportowego BKS Bogucin – Paweł Rozwadowski
  7. Współtwórca portalu informacyjnego „naszgarbow.pl” – Robert Fiutek
  8. Redaktor serwisu „bogucin.net” – Krzysztof Flisiak.

źródło: bogucin.net

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top