Prosimy o podpisanie petycji „Stop prześladowaniom Chrześcijan w Islamskiej Republice Iranu”!

Podpisz petycję…

W Iranie praktykowanie chrześcijaństwa jest przestępstwem karanym śmiercią. Irańska ludność chrześcijańska stoi w obliczu ekstremalnych prześladowań, często są niesłusznie oskarżani za: „szerzenie korupcji na ziemi” lub „wrogość wobec Boga.”

Gdy Hassan Rouhani został prezydentem Iranu, media głównego nurtu reklamowały go jako „umiarkowanie uduchowionego”, który chciałby rozszerzyć Irańskie relacje z rosnącą populacją Chrześcijan Irańskich oraz krajami zachodnimi. W ich oczach był zwolennikiem zmiany.

Jednak tytuł „umiarkowanego” okazał się zupełnie nieprawdziwy. Rouhani, ekstremista, jest odpowiedzialny za liczne naruszenia podstawowego prawa człowieka do wolności religijnej. Christian Telegraph napisał:

„hasłem wyborczym prezydenta Rouhani w jego kampanii prezydenckiej była „roztropność nadziei”, podczas gdy w praktyce jego rządy okazały się rządami „zagrożeniem i lękiem dla Chrześcijan.”

W zeszłym tygodniu, trzech liderów Wspólnoty Irańskich Chrześcijan zostało oskarżonych przez władze za swoje przekonania religijne, czeka ich za to kara śmierci. Oskarżeni męższczyźni są dobrze znani i szanowani w irańskim kościele.

Dwa lata temu, obywatel amerykański chrześcijanin Saeed Abedini, udał się do Iranu w celu pomocy w budowaniu domu dziecka. Wkrótce potem został aresztowany i uwięziony. Jego zbrodnia? Bycie chrześcijaninem.

Saeed Abedini przeszedł na chrześcijaństwo z islamu. Irański rząd twierdzi, że  jest on „zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego” – jego wcześniejsze wizyty w Iranie zapoczątkowały powstawanie domowych kościołów, a praca z irańskimi nastolatkami sprawiła, że przechodzili oni na chrześcijaństwo.

Na początku 2013 roku Saeed Abedini został oskarżony na 8 lat pozbawienia wolności w irańskim więzieniu. Niedługo później, został przniesiony do do najbardziej rygorystycznego irańskiego wiezienia – Rajai Shahr. Eksperci twierdzą, że wspomniane więzienie jest przepełnione, panują w nim fatalne warunki, w więźniowie są traktowani jak zwierzęta.

W styczniu ONZ wydała oświadczenie o zgłoszeniu licznych egzekucji w Iranie od początku rządów Prezydenta Hassan’a Rouhani, który obiął władzę w sierpniu 2013 roku. Od stycznia do czerwca odbyło się 411 egzekucji na mocy prawa szariatu. Lider Islamskiej Rady Najwyższej oświadczył, że ludzie z Zachodu (chrześcijanie) to „banda zwierząt”. The Ayatollah stwierdza, że chrześciajnie są „chorzy umysłowo” I należy im „przepisać” tylko jedno lekarstwo: śmierć.

Taka zbrodnicza polityka prowadzi do zagłady Chrześcijan w Iranie. Przypisywane są im przestępstwa za czyny, których nie popełniają, a nawet samo praktykowanie wiary jest uznawane za zbrodnię! Kierujemy naszą petycję do Ligi Arabskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przekonaliśmy się, że reakcja obu organizacji jest w dużej mierze zależna od społecznych nacisków.

Podpisz petycję…

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top