Profesor Przemysław Czarnek – wojewoda wielkiego charakteru.

Profesor Przemysław Czarnek to z jednej strony wybitny naukowiec, z drugiej – człowiek bardzo aktywny na niwie społecznej, polityk podejmujący ogrom wyzwań stojących przed naszym krajem. O tym, że jest on postacią bardzo aktywną, świadczy jego życiorys. Jego cechy charakteru pozwoliły mu w sposób wybitny sprawować zaszczytną funkcję wojewody lubelskiego. Jako człowiek doskonale wykształcony uniwersytecko a zarazem wybitny praktyk (prawnik), od lat współpracujący ze środowiskami samorządowymi, biznesowymi oraz zajmujący się codziennymi problemami zwykłych ludzi dysponuje wielkim potencjałem, by dobrze wypełniać powierzone mu zadania. Całe jego doświadczenie życiowe umożliwiło mu realizację wszystkich ważnych przedsięwzięć, jakie były podejmowane przez rząd. Wszystko to sprawiło, że jest on oceniany jako jeden z najbardziej aktywnych wojewodów w naszym kraju.

Wielkie inwestycje infrastrukturalne, jakie podejmowały władze państwowe w ogromnej mierze dotyczyły i dotyczą województwa lubelskiego. Czynnie zaangażowany w te projekty był wojewoda Czarnek. Mam tutaj przede wszystkim na myśli ogromne środki, jakie przeznaczył rząd na budowę tras szybkiego ruchu (S19 oraz S17) oraz wielomilionowe dotacje na drogi lokalne. Lubelszczyzna, jako region najbiedniejszy w Polsce, dzięki polityce rządu w dużym stopniu wyzbyła się ubóstwa. W ogromnej mierze pomogły zwykłym ludziom środki z programu 500 plus i innych programów społecznych. Te wielomiliardowe środki w sposób zasadniczy podniosły poziom życia mieszkańców Lubelszczyzny. Wojewoda Czarnek był czynnie zaangażowany w realizację tych programów.

Na szczególną uwagę zasługuje również polityka historyczna i kulturowa profesora Czarnka. Z jego inicjatywy Lublin zaangażował się w sposób wyjątkowy w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W październiku 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur zorganizowany został koncert zespołu Mazowsze. To wielkie wydarzenie kulturalne uświetnił swoją obecnością Prezydent Andrzej Duda. Było to może najbardziej spektakularne wydarzenie, które wojewoda lubelski inicjował z tej okazji. Podobnych imprez o nieco mniejszej skali było o wiele więcej.

Z równie wielkim sercem wojewoda Czarnek zaangażował się w obchody 450-lecia Unii Lubelskiej (lipiec 2019). Wielkim echem w całym kraju odbiły się ogólnokrajowe dożynki, jakie miały miejsce we wrześniu 2018 roku w Wąwolnicy. Uroczystość tę uświetnił swoją obecnością premier Mateusz Morawiecki, a ciężar organizacyjny wziął na siebie Lubelski Urząd Wojewódzki z prof. Czarnkiem na czele. Od strony promocyjnej wydarzenie to miało dla Lubelszczyzny duże znaczenie. Przypomnijmy: nasze województwo to bardzo ważny rolniczy region Polski.

Polityka historyczna polskiego rządu od czterech lat w dużej mierze budowana jest na kultywowaniu pamięci żołnierzy wyklętych. Województwo lubelskie bardzo mocno zaangażowało się w tę politykę. To u nas odbyły się znane w całej Polsce pogrzeby żołnierzy niezłomnych (odbywały się one w Radecznicy oraz we Włodawie – pogrzeb Jastrzębia, chorążego Antoniego Dołęgi ps. „Znicz”, ppłk. Zbigniewa Matysiaka ps. „Kowboj”). We wszystkich tych wydarzeniach uczestniczył wojewoda Przemysław Czarnek, godnie żegnając polskich bohaterów.

Profesor Czarnek inicjował również współpracę międzynarodową. W październiku 2018 roku odbył się Kongres Polsko Amerykański. Do urzędu wojewódzkiego przybyła liczna delegacja polityków i biznesmenów z USA. W czasie tej wizyty odsłonięta została tablica poświęcona prezydentom Wilsonowi i Reaganowi. Na uroczystości obecna była Ambasador USA. Współpraca ze środowiskami amerykańskimi do dziś jest intensywnie kontynuowana, dzięki czemu pojawiły się różne projekty współpracy w dziedzinie nauki i biznesu (szczególnie ze stanem Wisconsin).

Wojewoda Przemysław Czarnek słynie w całej Polsce z bardzo odważnej postawy, jeśli mówimy o kluczowych dyskusjach politycznych i ideowych, jakie przewijają się przez nasz kraj. Jest częstym gościem w różnorakich programach publicystycznych (tak stacjach lokalnych, jak i ogólnokrajowych). Znana jest jego jednoznaczna postawa w sprawach etycznych. Wojewoda wsparł m. in. starania samorządów w powstrzymywaniu ideologii LGBT. Wojewoda przyznał specjalne dyplomy dla samorządów podejmujących uchwały blokujące rozwój tej ideologii (maj 2019).

Profesor Przemysław Czarnek należy do najbardziej aktywnych polityków Lubelszczyzny. Dzięki jego działalności wszystkie ważne projekty rządowe były realizowane na gruncie naszego województwa wręcz wzorowo. Dodatkowo wojewoda inicjował ogrom projektów z dziedziny biznesu, kultury i nauki, w sposób niezwykły zapisując się w historii naszego regionu.

                                                                                                                                       Mieczysław Ryba

Fot. źródło: lublin.uw.gov.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Profesor Przemysław Czarnek – wojewoda wielkiego charakteru.

 1. Cenna lekcja dla PiS

  Przemysława Czarnek – bliski ludziom kandydat redakcji Nasz Garbów triumfuje z drugiego miejsca!!!!
  Klęska Michałkiewicza w wyborach do Senatu w okręgu lubelskim.
  Bez komentarza.

  Reply
 2. Krzysztof Kowalczyk

  Wynik wojewody nie dziwi, gdyż jako wojewoda był pokazywany do oporu zarówno w Telewizji Lublin, jak i na antenie ogólnopolskiej, a poza tym – co trzeba mu przyznać – odbył dużo spotkań z mieszkańcami. A co do Michałkiewicza, to zgubił go brak chęci konfrontacji z kontrkandydatami. Jakby Michałkiewicz nie unikał debat, to może jeszcze miałby jakieś szanse, a tak to jest sam sobie winien. Nie przyszedł na debatę kandydatów do Senatu na Wydziale Politologii UMCS, a jego obaj kontrkandydaci Wojciech Górski i Jacek Bury byli. Nie upominał się też o realną debatę w TVP Lublin, gdy dyrektor TVP Lublin podjął decyzję, że debaty kandydatów do Senatu nie będzie, podczas gdy inne oddziały TVP zorganizowały takie debaty. Na korzyść Burego, który został senatorem, zadziałało też to, że nie było debaty kandydatów do Senatu w TVP Lublin, a on jak wiadomo ma takie zasoby finansowe, że autoreklamy podczas debaty telewizyjnej nie potrzebował, w odróżnieniu od pozostałych kandydatów.

  Oprócz Michałkiewicza poległ też poseł Sprawka, z którym toczyłem zawzięte polemiki podczas spotkań otwartych w Garbowie w 2018 r. i w Bogucinie w 2019 r. Nie będzie też w Sejmie byłego prezydenta Lublina Andrzeja Pruszkowskiego, który jeszcze niedawno na spotkaniu w Bogucinie wymądrzał się, że zapewne wszyscy posłowie PiS z okręgu się dostaną (nie wszyscy się dostali), ale on zawalczy o dodatkowy mandat. Tymczasem Pruszkowski, o którym jeszcze do grudnia 2018 r. było głośno, że jako wiceprezes państwowej spółki PGE Dystrybucja pobiera wynagrodzenie ponad 50 tys. zł miesięcznie, mimo że obwiesił swoimi banerami cały Lublin, uzyskał zaledwie 1645 głosów – jeden z najsłabszych wyników na liście PiS.! Dla porównania: ja w 2018 r. przy znacznie skromniejszej kampanii w wyborach do Sejmiku z listy, która uzyskała nieco ponad 6% zdobyłem 2540 głosów w znacznie mniejszym okręgu. Pocieszające jest to, że wyborcy jednak kierują się czymś więcej niż tylko liczbą banerów i billboardów.

  Reply
 3. Bogucin broni Wojewody Czarnka

  Podpisujmy się
  https://citizengo.org/pl/174590-atak-na-wojewode-czarnka-stanmy-w-obronie?m=7&tcid=61415928

  Reply
 4. Robert

  Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor. Wystarczy, aby wszyscy, którzy udają chrześcijan to zastosowali i większość sporów by wygasła…

  „Istnieje zatem pilna potrzeba, by chrześcijanie ponownie odkryli nowość swej wiary oraz jej moc osądzania kultury dominującej w ich środowisku: „Niegdyś bowiem byliście ciemnością — napomina nas apostoł Paweł — lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie (…). Baczcie więc pilnie, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe” (Ef 5, 8-11. 15-16; por. 1 Tes 5, 4-8). „

  Reply
 5. Wyjaśnienie

  Prosiłbym o wyjasnienie w jakich powiatach, gminach czy okręgach można było głosować na Pana Michalkiewicz? W Bogucinie na listach nie było tego nazwiska?

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top