Powiat Lubelski najlepszy w kraju pod względem inwestycji i pozyskiwania funduszy. A co z gminą Garbów?

Według rankingu czasopisma dla samorządów terytorialnych „Wspólnota” w latach 2010 – 2012 Powiat Lubelski wydawał najwięcej środków na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Polsce. Jednocześnie Powiat Lubelski znalazł się na drugim miejscu pod względem wielkości pozyskiwanych funduszy zewnętrznych, także liczonych na mieszkańca. Podobne sukcesy odnotował samorząd Miasta Lublin, jednostki która stanowi zarazem gminę i powiat miejski. Należy cieszyć się z tych osiągnięć ponieważ największe miasto i jeden z największych powiatów województwa lubelskiego stanowią lokomotywę regionalnego rozwoju gospodarczego, a mieszka tu ¼ ludności naszego województwa. Gmina Garbów przynależąc do Powiatu Lubelskiego znajduje się również w obszarze metropolitalnym stolicy regionu.

W latach 90-tych minionego wieku, w pierwszej dekadzie działalności odrodzonego samorządu gminnego, także Gmina Garbów należała do czołówki województwa i kraju odnosząc znaczące sukcesy w inwestycjach komunalnych i pozyskiwaniu środków zewnętrznych, także dzięki oszczędnemu i wydajnemu sposobowi zagospodarowywania własnych zasobów. Owocem tej wysokiej dynamiki rozwoju było podwojenie majątku trwałego gminy, skuteczne ograniczanie bezrobocia przy równoczesnych, znaczących osiągnięciach na polu działalności społecznej i kulturalnej. Wójt Gminy Garbów zasiadał wówczas w krajowym Zarządzie Związku Gmin Wiejskich RP, pracował w komisjach i pokomisjach Sejmu i Senatu RP oraz zespołach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu RP: prawno-ustrojowym oraz transportu i infrastruktury technicznej. W województwie lubelskim, a nierzadko i poza nim wpatrywano się w garbowskie osiągnięcia. Dzisiaj próbuje się na różne sposoby pomniejszać te budujące wyniki.

Ranking gmin województwa lubelskiego sporządzony przez Związek Gmin Lubelszczyzny w 2006 r. oparty na uwzględnieniu ośmiu różnych kryteriów brutalnie obnażył jednak prawdę o spowolnieniu rozwoju Gminy Garbów w latach bezpośrednio poprzedzających rok sporządzenia tego obiektywnego zestawienia. Gmina Garbów zajęła tam mało chlubne 133 miejsce wśród 172 gmin wiejskich Lubelszczyzny, a pod względem wyników inwestycyjnych i pozyskiwania środków zewnętrznych jeszcze gorszą pozycję, bliską szarego końca, w jednym z najbiedniejszych województw Polski i Unii Europejskiej.

Obecnie naszym celem powinno być odwrócenie tego niekorzystnego trendu i pełne wykorzystanie przez naszą gminę bardzo dogodnego dla dalszego rozwoju położenia.  Jeżeli wykażemy się wyższą innowacyjnością i jakością zarządzania niż dotychczas i nie zmarnujemy nadarzających się okazji, z pewnością uda się to uczynić w ciągu najbliższych kilku lat.

ranking inwestycyjny powiaty

ranking inwestycyjny gminy wiejskie  

Ranking gmin Lubelszczyzny sporządzony w 2006 r. (objął całą IV kadencję samorządu, lata 2003-2006)

ranking

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Powiat Lubelski najlepszy w kraju pod względem inwestycji i pozyskiwania funduszy. A co z gminą Garbów?

 1. jareczko

  Ale o tym rankingu juz było i to raczej jest niemiarodajne, bo nie mamy kryteriow porównawczych między rankingiem z lat dziewięćdziesiątych, a tym z 2006 roku.
  Jeśli będą tabelki i będzie widać co było oceniane to wtedy to ma wartość. Nie ma tabelki nie ma informacji. Najlepiej gdyby to opublikować jako pdf albo plik arkusza kalkulacyjnego.
  No i pytanie czy te rankingi były organizowane co roku czy też raz na dziesięć lat. Jeśli badanie statystyczne jest nieregularne to trudno mówić o jego przydatności.

  Reply
  • persodrom Post author

   jak to „raczej” niewiarygodne. właśnie „raczej” jest wiarygodne. wydatki na inwestycje mówią wszystko. w pierwszej 1-,5 kadencji zupełna pustynia w gminie Garbów. To między innymi dlatego do tej pory nie mamy jeszcze wszystkich dróg. To powinno było być już dawno załatwione.

   Reply
   • Jaco

    Właśnie to jest ZUPEŁNIE niewiarygodne. Ciągle piszesz, że Garbów był na tym miejscu w rankingu, a skanu danych z tego rankingu nie ma. Z lat dziewięćdziesiątych też nie ma. Innych rankingów nie ma.
    Sens powoływania się na ranking jest tylko wtedy, kiedy kryteria, które się bierze pod uwagę są identyczne, a przynajmniej podobne. Prawda jest taka, że wprawny statystyk tak może zaprojektować kryteria rankingowe, że dowolna gmina w polsce może być na pierwszym miejscu. To jest tylko kwestia doboru wagi ocenianych dziedzin.
    Podsumowując – gdyby był ranking gmin prowadzony rok w rok od 1990 roku do teraz to wtedy można to porównywać (chociaż są pewne zastrzeżenia, bo zmieniło się finansowanie szkół, reforma samorządów i inne sprawy). Porównując ranking-widmo z lat 90 z rankingiem-widmo z 2006 roku tworzy pan dość osobliwy sposób oczerniania pana Firleja, który autentycznie zastał gminę w błocie, a zostawi w asfalcie.
    Pan jeszcze odpowie na moje pytania, jeśli łaska:
    1. Czy mieszka pan w Gminie Garbów?
    2. Jeśli tak to czy ma pan drogę gruntową, betonową czy asfaltową obok domu?
    3. Dlaczego nie publikuje pan niewygodnych komentarzy? Nie wulgarnych. Niewygodnych.

    Reply
    • persodrom Post author

     Pytania metodologiczne odnośnie rankingu trzeba kierować do ich autora wspolnota.org.pl.
     Prócz porównań z latami 90-tymi mamy tutaj porównanie na tle innych gmin w tym samym okresie. Widać kompletny zastój.
     Tak to już jest, że zmarnowanego czasu nie da się odzyskać.

     A odnośnie tego, co zastał pan wójt, a co zostawi to oddzielna dyskusja. Każdy wójt, który obejmuje rządy coś zastaje i coś robi.
     W latach 90-tych pilniejsza była woda w kranie, telefony, budowa szkół. I to zostało zrobione. Też wiele innych rzeczy, o których niech piszą Ci, którzy w tym uczestniczyli. Lata 2001-2013 to inne priorytety. Budowa dróg idzie opornie. Nie zostały wykorzystane wszystkie możliwe środki na ten cel. Są wsie, gdzie 25% mieszkańców nadal nie ma utwardzonej drogi (Gutanów) Po 12 latach powinniśmy mieć tę sprawę już załatwioną. Każdy przeciętny wójt nie zrobiłby mniej niż obecny. Nie ma tu żadnego geniuszu czy nadzwyczajnej gospodarności. Do tej pory wójt Firlej nawet nie przedstawił planu rozwoju sieci drogowej (zarzut kontroli NIK). Widać kompletny brak wizji i myślenia w kategoriach osadnictwa czy inwestorów.

     Proszę odpowiedzieć czy wie pan jak będą budowane drogi w gminie Garbów w ciągu najbliższych kilku lat?
     Obecnie jest tak, że jest to przedmiotem jakichś targów i manipulacji. A powinno się to z góry ustalić i realizować planowo tak aby każdy wiedział gdzie i kiedy co będzie budowane. Na ten cel gmina powinna zaciągnąć rozsądne kredyty tak, aby ludzie mogli od ręki przestać brodzić w błocie. A tak z roku na rok powiększa się rachunek utraconych zysków i możliwości ekonomicznych, o utraconych zyskach społecznych i edukacyjnych nie mówiąc – bo to jest całkowita tragedia.

     A odnośnie pytań.
     Mieszkam w Gminie Garbów i mam drogę asfaltową. Tak samo jak mam telefon i wodę w kranie. I co z tego. Płacę za to podatki. To nie jest tak, że jeżeli ktoś coś zbuduje jako wójt to jest wielkim dobroczyńcą. Tak uczyła komuna. Te sprawy się rozlicza z jakości i efektywności zarządzania, dlatego patrzymy kto traci na braku efektywności zarządzania.

     Komentarze publikujemy o ile nie zawierają pomówień i manipulacji a nie według „niewygody”. Cenimy dyskusję z oponentami. Od lat takiej dyskusji tu nie było i nadal traktuje się ją jako zło konieczne.

     Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top