Owocne efekty rozmów mieszkańców Bogucina z przedstawicielami powiatu: wicestarostą Robertem Wójcikiem oraz radnym Zdzisławem Niedbałą, w sprawie remontu drogi powiatowej.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią odbyło się spotkanie zainteresowanych mieszkańców Bogucina z osobami, które mają bezpośredni wpływ na termin, kształt i rozmiary inwestycji związanych z remontem drogi powiatowej Bogucin – Tomaszowice. Na zaproszenie odpowiedzieli: Wicestarosta powiatu lubelskiego Robert Wójcik oraz radny powiatowy Zdzisław Niedbała.

Spotkanie rozpoczęło się od przeprowadzenia wizji lokalnej na jednym z odcinków drogi, po czym Pan Starosta przedstawił zarys planowanych robót. I tak, zapowiadany remont miałby polegać na wykonaniu 8cm podsypki z kruszywa i przykryciu dwoma warstwami masy asfaltowej. W efekcie nowa nawierzchnia byłaby wyższa o 18cm od tej obecnej. Wiązać będzie się to z wykonaniem odpowiednich wjazdów na posesje gospodarcze. Trzeba będzie również przebrukować wjazdy już istniejące. W ramach planowanej inwestycji zaplanowano wykonanie chodnika z kostki brukowej od szosy „warszawskiej” do zatoki za stadionem piłkarskim oraz od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania przy dawnej mleczarni. Przewidziano również parkingi przy stadionie i szkole.

Natomiast wśród propozycji zgłoszonych podczas tego spotkania przez mieszkańców wsi znalazły się:

  • przedłużenie chodnika od Szkoły Podstawowej do kapliczki, czyli skrzyżowania z drogą prowadzącą do Garbowa,
  • poszerzenie parkingu przy szkole,
  •  wykonanie dodatkowego parkingu przy placu zabaw dla dzieci.

Padł także wniosek, aby ułożyć dodatkowy chodnik wzdłuż głównej drogi wiejskiej, tzn. od wspomnianej wysepki autobusowej do szkoły. Argumentem koronnym dla tego pomysłu było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze do szkoły. Za takim rozwiązaniem przemawia również gęsta zabudowa wsi oraz duży ruch pojazdów mechanicznych na tym newralgicznym odcinku drogi.

Zgłoszone postulaty spotkały się z pełnym zrozumieniem i akceptacją ze strony pana Starosty. Obiecał on podjęcie natychmiastowych działań w celu wniesienia poprawek do projektu zadań związanych z remontem drogi. A czasu na te zmiany pozostało naprawdę niewiele, bo zaledwie do najbliższego wtorku, kiedy to ostateczny zakres prac zostanie zatwierdzony na sesji Rady Powiatu. Swoje poparcie dla tej inwestycji zgłosił również pan Zdzisław Niedbała.

Finansowanie całego przedsięwzięcia odbędzie się w ramach tzw. „Schetynówek”, a podział kosztów zostanie dokonany w/g następującego schematu – 50% z kasy państwowej oraz po 25% Powiat Lublin i Gmina Garbów.

O tym, czy ten remont zostanie ostatecznie wpisany do realizacji na rok 2014 poinformujemy natychmiast po zapadnięciu wiążących decyzji.

źródło: bogucin.net

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top