Nieprawidłowości ciąg dalszy. Pracownik Urzędu Gminy na usługach rodziny włodarza, nagrody dla członkiń….bez uchwały (c.d.n.) [Edukacja samorządowa]

 4.1.7. Załatwianie przez pracownika, działającego z upoważnienia wójta, spraw dotyczących zobowiązań podatkowych jego współmałżonka i brata.

[z dokumentu nie wynika o czyjego brata tutaj chodzi przyp. red]

Przestrzegać obowiązku wyłączenia pracowników urzędu gminy od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których stroną jest ich małżonek lub rodzeństwo, stosownie do przepisów art. 130 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej – str. 67, 68 protokołu.

4.2.      W zakresie wydatków bieżących i majątkowych

4.2.1. Dokonywanie w 2003 r. wydatków niezgodnych z zakresem zadań własnych gminy, w wyniku:

–        uregulowania opłat za abonament i rozmowy telefoniczne ………… w kwocie ogółem 475,11 zł.

Przyznanie z budżetu gminy w 2003 r. nagród dla członkiń ………. w kwocie 5.400 zł, mimo niepodjęcia przez Radę Gminy uchwały, określającej zasady i tryb przyznawania nagród za upowszechnianie i ochronę kultury.

Zaprzestać finansowania zadań, które wykraczają poza katalog zadań własnych gminy określony w przepisach art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym; przepisy te nie przewidują możliwości dofinansowania potrzeb grupy osób, zadaniem gminy jest bowiem zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Koszty bieżącej działalności klubu sportowego, w tym m.in. regulowanie opłat za abonament i rozmowy telefoniczne klubu sportowego, winny być finansowane z jego środków własnych, a nie ze środków publicznych.

Ponadto rozważyć opracowanie projektu uchwały, określającej zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

Przyznawanie nagród z budżetu gminy w sytuacji niepodjęcia takiej uchwały, a także dokonywanie innych wydatków niezgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków – tj. z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – stanowi przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych i jest czynem stanowiącym naruszenie dyscypliny finansów publicznych, stosownie do przepisów art. 138 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Zwracam jednocześnie uwagę na – wynikającą z ustawy o finansach publicznych – zasadę dokonywania kontroli merytorycznej operacji gospodarczych wykazanych w dowodach księgowych przez kierownika lub upoważnionego przez niego pracownika danej jednostki, w związku z przepisami art. 28a oraz art. 35 ust. 3 pkt 1 tej ustawy – str. 74 – 77, 85 protokołu.

c.d.n.

źródło: http://www.old.lublin.rio.gov.pl 

Kontrola nr:  RIO – II – 60/100/2004

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Nieprawidłowości ciąg dalszy. Pracownik Urzędu Gminy na usługach rodziny włodarza, nagrody dla członkiń….bez uchwały (c.d.n.) [Edukacja samorządowa]

 1. no ładnie

  To chodzi o Garbów? Ładnie. Ciekawe czy pracownik gminy nadal załatwia sprawy za brata wójta.

  Reply
  • redakcja

   Tak, to jest kontrola przeprowadzona w Garbowie. Nie wiadomo o czyjego brata chodzi i czy rodzonego czy ciotecznego. To nieważne. Ważne jest samo zjawisko.

   Reply
 2. persodrom Post author

  To z pewnością jakieś nadużycie, ale są gorsze i mniej oddalone w czasie.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top