Nie ma internetowego rejestru? Wnioskujemy o kopie umów zawartych przez Gminę Garbów w roku 2014

Wobec zablokowania przez wójta Kazimierza Firleja oraz część radnych poprzedniej kadencji projektu tworzenia jawnego internetowego rejestru umów zawieranych przez Gminę Garbów na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskujemy o dostarczenie kopi wszystkich zawartych umów. Najprostszym rozwiązaniem byłoby sporządzenie prostej tabelki-listy wnioskowanych umów w programie komputerowym i przesłanie jej pocztą elektroniczną lub opublikowanie na BIP. Jednak wobec niechęci do takiego ekonomicznego rozwiązania ze strony naszego włodarza jesteśmy zmuszeni wnioskować o kopie dokumentów, co zresztą w normalnym biegu rzeczy również nie powinno stanowić żadnego problemu. 

Na podstawie otrzymanych dokumentów sami stworzymy postulowany od miesięcy internetowy rejestr umów. Taka „ręczna” procedura stosowana jest przez mieszkańców w tych gminach, w których rady gminy nie są zainteresowane jawnością samorządowych finansów, a włodarze stawiają opór aktywności obywatelskiej i inicjatywom projawnościowym.

Podkreślamy, że nasz wniosek oparty jest na obowiązującym prawie i że wszelkie ewentualne utrudnienia czy odmowne decyzje władz gminy w tej sprawie będą od razu zaskarżane do organów sądowych – jak to już miało miejsce z kosztami użytkowania samochodu przez wójta, delegacjami oraz kosztami usług kateringowych kupowanych przez Gminę Garbów.

Mamy nadzieję, że tym razem obejdzie się bez „sztuczek” prawnych i opóźnień.

Robert

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Nie ma internetowego rejestru? Wnioskujemy o kopie umów zawartych przez Gminę Garbów w roku 2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top