Mieszkańcy Woli Przybysławskiej i Meszna mogą czuć się oszukani. Nie będzie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej między miejscowościami

Ani w budżecie Powiatu Lubelskiego na 2015 r. uchwalonym przez Radę Powiatu 30 grudnia 2014 r. ani w tegorocznym budżecie Gminy Garbów zatwierdzonym na sesji Rady Gminy Garbów 30 stycznia 2015 r. nie ma realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa Dróg Powiatowych Nr 2202L Garbów – Gutanów – Czesławice – Nałęczów oraz Nr 1526L dr. nr 17 – Wola Przybysławska – Syry w miejscowości Meszno”, na które Powiat Lubelski 25 czerwca ubiegłego roku zabezpieczył uchwałą o zmianie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 limit 300 tys. złotych w 2015 r. Było pismo intencyjne starosty Pawła Pikuli do wójta Kazimierza Firleja z 25 czerwca 2014 r. w sprawie podpisania porozumienia Powiatu z Gminą o wspólnej realizacji planowanego przedsięwzięcia, które to porozumienie miało być zawarte po przyjęciu przez Radę Gminy Garbów uchwały o pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Lubelskiego polegającej na wykonaniu betonowej podbudowy dróg na których Powiat w 2015 r. miał położyć nawierzchnię asfaltową i otrzymać pomoc finansową z Gminy w wysokości do 50 % całkowitej wartości inwestycji. Rada Gminy Garbów podjęła tę uchwałę na sesji zwołanej dopiero na 5 września 2014 r. Więcej o porozumieniu w sprawie tych dróg nie słyszeliśmy.

WPF 25 czerwca 2014

Nie słyszeliśmy, bo Rada Powiatu 24 września 2014 r. dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 polegających na usunięciu przedsięwzięcia „Przebudowa Dróg Powiatowych Nr 2202L Garbów – Gutanów – Czesławice – Nałęczów oraz Nr 1526L dr. Nr 17 – Wola Przybysławska – Syry w miejscowości Meszno” z wykazu przedsięwzięć i zastąpieniu przez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2202L Garbów – Gutanów – Czesławice – Nałęczów w m. Gutanów oraz Nr 2203L oraz dr. kraj. Nr 17 Markuszów – Góry – Gutanów na terenie Gminy Garbów” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na które Powiat Lubelski ma udzielić Gminie Garbów w 2015 r. dotacji w wysokości 650 tys. zł. Nowe przedsięwzięcie Rada Gminy Garbów uchwaliła na sesji 25 września 2014 r. Gmina między dwiema wrześniowymi sesjami przygotowywała dokumentację projektową drogi powiatowej Garbów – Gutanów.

WPF 24 września 2014

Chociaż przedsięwzięcie przebudowy odcinka drogi powiatowej w Gutanowie i drogi łączącej Wolę Przybysławską z Mesznem wypadło z planów inwestycyjnych Powiatu na rzecz drogi powiatowej Garbów – Gutanów w ramach programu NPPDL, której realizacji podjęła się Gmina Garbów, Wójt przystąpił do wykonania podbudowy betonowej na drodze Wola Przybysławska – Meszno i twierdził, że w przyszłym roku, tj. w 2015 będzie kładziony asfalt. Mówił o tym na sesji 25 września ub. roku i na zebraniach sołeckich. Wykonanie podbudowy na całym odcinku drogi powiatowej między Wolą a Mesznem o długości 1780 m kosztowało Gminę Garbów 191 tys. zł. Mieszkańcy liczyli, że w tym roku będzie położony asfalt, ale okazuje się, że zostali wprowadzeni w błąd jesienią ubiegłego roku.

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Mieszkańcy Woli Przybysławskiej i Meszna mogą czuć się oszukani. Nie będzie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej między miejscowościami

 1. Muniek

  Czyli kłamstwo ma krótkie nogi, ciekawe ile jeszcze obietnic przedwyborczych okaże się bez pokrycia?

  Reply
 2. pio_one

  O co chodzi? Dlaczego na tą kluczową drogę nie zostały przeznaczone środki ze starostwa powiatowego? Słowa przedstawicieli rady powiatu nie powinny być rzucane na wiatr! Czy to nie z naszych terenów pochodzi w-ce starosta powiatu? Dlaczego się nie wstawił za Naszą sprawą? Żądam wyjaśnień!

  Reply
 3. Wola

  Dokładnie. Chcielibyśmy usłyszeć wyjaśnienia w tej sprawie pana wicestarosty ale też i pana wójta. Radny z naszego okręgu, pan Sumorek, powinien złożyć na sesji interpelację o porozumienie z powiatem dotyczące naszej drogi

  Reply
 4. Ola

  A ja dziękuję redakcji, że jest tyle wartościowych artykułów w tym serwisie, można się czegoś dowiedzieć rzeczywiście i nawet wzruszyć czytając lub oglądając niektóre zamieszczone materiały. Fajnie, że jesteście i trwacie mimo tylu ataków i coraz więcej osób to docenia, tych, którym chodzi o prawdę w życiu. Ci, którym na prawdzie nie zależy nie powinni w ogóle uczestniczyć w życiu obywatelskim, tylko zamknąć się na swoim podwórku i siedzieć cichutko, a nie podnosić nieuzasadniony lament. Pozdrawiam. Ola

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top