Życie publiczne

NIK o pracownikach samorządowych. „Samorządy zbyt często zatrudniają urzędników w drodze awansu wewnętrznego ze stanowisk nieurzędniczych.”

NIK o pracownikach samorządowych. „Samorządy zbyt często zatrudniają urzędników w drodze awansu wewnętrznego ze stanowisk nieurzędniczych.”

Samorządy zbyt często zatrudniają urzędników w drodze awansu wewnętrznego ze stanowisk nieurzędniczych. Tymczasem Ustawa o pracownikach samorządowych kładzie nacisk na równe szanse dla kandydatów ubiegających się o pracę. Kontrola NIK wykazała jednak, że spośród czterech tys. urzędników zatrudnionych w skontrolowanych samorządach tylko połowa została przyjęta w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Samorządy nie stosują odpowiednio […]

Audi otwiera na Węgrzech swoją pierwszą fabrykę poza terytorium Niemiec, rząd węgierski spłaca zadłużenie przed terminem. Brawo Węgrzy, brawo Viktor Orban „Zwycięzca”!

Audi otwiera na Węgrzech swoją pierwszą fabrykę poza terytorium Niemiec, rząd węgierski spłaca zadłużenie przed terminem. Brawo Węgrzy, brawo Viktor Orban „Zwycięzca”!

W lipcu 2013, na Węgrzech Audi otworzyło swoją  pierwszą umiejscowiona poza terytorium Niemiec fabrykę. Wygląda na to, że mimo międzynarodowej medialnej nagonki na premiera Węgier Viktora Orbana, węgierska gospodarka cieszy się wielkim zaufaniem również kapitału niemieckiego. Pieniądz ma to do siebie, że odróżnia wydumaną propagandę od realnej gospodarczej siły danego kraju. Należy przypomnieć, że Węgry […]

Ordery z błędem

Ordery z błędem

  Do prezydenta trafił wniosek o odebranie Orderu Virtuti Militari pięciu funkcjonariuszom KBW i żołnierzom LWP, którzy w 1946 r. wzięli udział w likwidacji mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”, legendy antykomunistycznej partyzantki na Lubelszczyźnie Czytaj więcej: http://naszdziennik.pl/wp/49384,ordery-z-bledem.html http://wpolityce.pl/wydarzenia/59069-do-prezydenta-trafil-wniosek-o-odebranie-odznaczen-zabojcom-majora-orlika-czy-komorowski-pozbawi-honorow-tzw-utrwalaczy-wladzy-ludowej  

„Bunt – sprawa Litwinienki” – [film dokumentalny]

Wstrząsający dokument o byłym agencie FSB, Aleksandrze Litwinience, zmarłym w Londynie po otrzymaniu śmiertelnej dawki radioaktywnego polonu. Antyputinowski film, nad którym prace rozpoczęły się jeszcze przed śmiercią Litwinienki, obnaża politykę Kremla i metody działania FSB (dawnego KGB). Litwinienko krótko przed śmiercią oświadczył, że padł ofiarą zemsty prezydenta Putina, którego politykę ostro krytykował.

The Soviet Story – Sowiecka Historia

Polecamy ten „zakazany”, wstrząsający dokument Edvinsa Snore’a opowiadający o sowieckim aparacie terroru i o bliskiej współpracy pomiędzy Związkiem Radzieckim a Trzecią Rzeszą, która miała miejsce przed rokiem 1941. Dokument otwiera nam oczy na wiele spraw z naszej historii i pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy, jakie funkcjonowały w pierwszych latach drugiej wojny światowej. Bliska współpraca KGB i […]

Oszczędzajmy w polskich bankach!

Niewiele osób przy wyborze banku bierze pod uwagę kto jest jego właścicielem: polski czy zagraniczny kapitał. Prawie 70% sektora bankowego w Polsce należy do kapitału zagranicznego, a niewiele ponad 30% znajduje się w rękach polskich właścicieli. Banki w Polsce osiągają rocznie 15 – 17 miliardów złotych dochodu, z czego 10 – 12 miliardów to zarobek […]

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe to dzisiaj potężna organizacja…

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe to dzisiaj potężna organizacja, którą chciano zdyskredytować. W ostatnich dniach obserwowaliśmy wielką kampanię – spisek przeciwko SKOK-om, w której uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej. Polegał on na tym, że w złym świetle chciano przedstawić sytuację i obraz SKOK-ów. Cel był jeden: by Polacy zanieśli swoje 17 miliardów złotych aktywów – które znajdują […]

Nota doktrynalna dotycząca pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu publicznym

Kongregacja Nauki Wiary, po wysłuchaniu opinii Papieskiej Rady ds. Świeckich, uznała za stosowne opublikowanie niniejszej „Noty doktrynalnej dotyczącej pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym”. Nota jest skierowana do Biskupów Kościoła Katolickiego, a w sposób szczególny do katolickich polityków i do wszystkich świeckich wiernych wezwanych do uczestnictwa w życiu publicznym i […]

NAPRAWMY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – Forum

NAPRAWMY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nasz Wymiar Sprawiedliwości jest ciężko chory. Mamy wadliwe prawo, źle działające sądy i prokuratury w których panuje korupcja i nepotyzm. Cały system jest źle zorganizowany, drogi, niesprawny, hamuje nasz rozwój gospodarczy i nie odpowiada potrzebom społeczeństwa. Jeśli nie dziwi cię, że w 2010r. z 90 000 skarg, Resort Sprawiedliwości uznał za zasadne […]

„Media wrogie Kościołowi i Polsce finansowane są w coraz większej części nie tylko z reklam, ale i spółek Skarbu Państwa, z cichych dotacji od ministerstw, samorządów” – Jacek Karnowski

Patrzmy na własność mediów. Mówią – ile własności, tyle wolności. I to prawda. Własność jest kluczowa. Wydawcy przemysłu pogardy mówią, że zaspokoją oczekiwanie na media konserwatywne. Nie, dziękujemy! Sami je zaspokoimy, sami je zbudujemy. (…) Media wrogie Kościołowi i Polsce finansowane są w coraz większej części nie tylko z reklam, ale i spółek Skarbu Państwa, […]

Jan Paweł II do studentów i pracowników KUL – Częstochowa 1979

Jan Paweł II do studentów i pracowników KUL – Częstochowa 1979

Warto wsłuchać się jak najgłębiej w to przemówienie Jana Pawła II do pracowników i studentów KUL, wygłoszone w czasach panowania komunizmu, który w następnych latach, rok za rokiem, nie bez oporów i konwulsji, zaczął powoli ustępować i przeistaczać się w coraz łagodniejszą formę. To przemówienie jest aktualne również w dzisiejszych czasach pozbywania wciąż obecnego w Polsce […]

Zakres działania i zadania gminy – ustawa o samorządzie gminnym

Dla przypomnienia publikujemy rodział 2 ustawy o samorządzie gminnym, który wymienia obowiązkowe zadania, jakie mają wykonywać władze gminy na podlegającym im terytorium. Warto przeczytać, aby dowiedzieć się czego powinniśmy wymagać od osób, którym powierzyliśmy sprawowanie urzędów w swojej gminie.   Zakres działania i zadania gminy   Art. 6. 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie […]

Fundusze sołeckie – dobry krok w kierunku poprawy finansowania lokalnych społeczności

  Od dawna słyszy się głosy dotyczące budowania społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego w którym każdy obywatel uczestniczy i aktywnie angażuje się w życie swojego otoczenia, tj. korzysta z pełni praw jemu przysługujących oraz nie unika obowiązków na nim spoczywających. Aktywna działalność na rzecz swoich „małych ojczyzn”  nie jest łatwa  w sytuacji  braku źródeł finansowania nawet […]

Jubileusz 5-lecia Gutanowskich Seniorów

Jubileusz 5-lecia Gutanowskich Seniorów

W dniu 11 maja 2013 roku w gutanowskiej świetlicy odbyła się wspaniała uroczystość z okazji jubileuszu 5-lecia utworzenia w Gutanowie Koła nr 12 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Uroczystość była poprzedzona mszą świętą w intencji seniorów odprawioną w miejscowej kaplicy.  Życzeń i gratulacji nie było końca od licznie przybyłych gości. Wiceprzewodniczący Oddziału Okręgowego w […]

„Już niedługo” (2012) – reż. Krzysztof Siuciak, Piotr Bugajewski (film dokumentalny)

15 marca 2012 roku ponad pięć tysięcy Polaków przybyło do Budapesztu, aby podczas węgierskiego święta narodowego, wyrazić solidarność dla zmian, jakich dokonuje prawicowy rząd Victora Orbana. Nasze wsparcie zbiegło się w czasie z falą szykan i gróźb ze strony polityków Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, przeciwnych śmiałym, węgierskim reformom. Film „Już niedługo” jest zapisem […]

Top