Wójt oddaje zawyżone wynagrodzenie w czasie trwania kontroli RIO w Gminie Garbów

Wójt Firlej podczas sesji mówił, że w Gminie Garbów finanse są jawne i nie ma potrzeby wprowadzania rejestru umów. Jednak lektura poszczególnych kontroli skłania do innych wniosków. Poniżej przedstawiamy kilka kolejnych fragmentów z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gminie Garbów.

4.2.3. Nierzetelne sporządzenie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za 2003r. w zakresie informacji o wysokości dotacji udzielonej z budżetu gminy na rzecz ……… (zaniżono dane o 1.830 zł) i na rzecz ………. (zawyżono o 1.830zł).

/zalecenie kontrolera/

Przy prowadzeniu gospodarki finansowej gminy realizować zasadę jawności finansów publicznych, określoną w przepisach art. 11 ustawy o finansach publicznych, przez podawanie do publicznej wiadomości oraz przedkładanie Radzie Gminy rzetelnej informacji o wysokości kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stosownie do przepisów art. 136 ust. 1 tej ustawy – str. 83 – 85 protokołu.

4.2.5. Nieprawidłowości przy ustalaniu wynagrodzenia wójta gminy, w tym:

–        zaniżenie wynagrodzenia w okresie od stycznia do listopada 2004 r. o kwotę co najmniej 330 zł, w związku z przyznaniem dodatku funkcyjnego w nieprawidłowej wysokości,

–        zawyżenie wynagrodzenia w okresie od 2 czerwca 2001 r. do listopada 2004 r. o kwotę 2.938,33 zł wskutek nieprawidłowego ustalenia wysokości dodatku za wieloletnią pracę (w trakcie kontroli wójt zwrócił kwotę 1.469,17 zł).

/zalecenie kontrolera/

Przy ustalaniu wynagrodzeń wójta gminy przestrzegać przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późn. zm.)…

źródło: RIO – II – 60/100/2004

ciąg dalszy już w najbliższy poniedziałek!

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top