Komisja rewizyjna o wydatkach szkół – listopad 2016. Wójt podzielił się obawami w związku z reformą szkolnictwa.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji Rewizyjnej (VII kadencji samorządu) wg załączonej listy obecności, Wójt, Przewodnicząca Rady Gminy, dyr. GZOSz. Obrady trwały od godz. 1209 do 1445.

Porządek obrad:

 1. Kontrola wydatków na funkcjonowanie szkół i przedszkoli za rok szkolny 2015/2016.
 2. Kontrola w zakresie dowozu dzieci do szkół za rok szkolny 2015/2016.

Do punktu 1 i punktu 2

Przewodnicząca Komisji przywitała zebranych, stwierdziła prawomocność obrad – obecnych 4 członków Komisji (brak radnego Dadosa, radny Banaszek dotarł w trakcie obrad). Przewodnicząca Pasternak zaproponowała porządek obrad jak wyżej, który członkowie Komisji zaakceptowali w drodze głosowania jednogłośnie 3 głosami „za’.

Dyr. GZOSz p. W. Janisz rozdała członkom Komisji przygotowaną wcześniej na piśmie szczegółową informacje (w załączeniu): odnośnie wydatków na funkcjonowanie poszczególnych szkół za rok szkolny 2015/2016 w gm. Garbów, liczy dzieci w poszczególnych szkołach, zatrudnienia w tychże szkołach (etaty pedagogiczne + obsługa) oraz dowożenia dzieci do szkół (liczba dzieci dowożonych, koszt organizacji dowożenia). Dyr. Janisz omówiła wydatki na oświatę w wymienionym zakresie, udzieliła wyjaśnień i dodatkowo na prośbę Komisji poinformowała o liczbie dzieci korzystających z dożywiania w szkolnych stołówkach przy ZS w Przybysławicach oraz ZS w Garbowie (odpowiednio: 74 i 125 dzieci).

Komisja Rewizyjna analizowała wybrane wydatki (faktury, rachunki), głównie w zakresie dożywiania dzieci, remontów w szkołach oraz obsługi kotłowni w budynkach szkół. Ostatecznie Komisja nie wniosła uwag do protokołu odnośnie wydatków na funkcjonowanie szkół i przedszkoli za rok szkolny 2015/2016.

Wójt podzielił się z Komisją swoimi obawami jakie w jego ocenie niesie dla samorządu gminy wdrażana przez rząd RP reforma oświaty i likwidacja gimnazjów. W ocenie Wójta budżet gminy straci na tej reformie około 1 min zł, nie obędzie się także bez zwolnień nauczycieli (np. w Gimnazjum w Garbowie jest obecnie 9 oddziałów, będzie max 4 oddziały – czyli ubędzie nam 5 oddziałów, zaś to przekłada się na to, że poprzez to ubędzie 7- 8 etatów).

Komisja interesowała się na jakim etapie jest budowa sali gimnastycznej dla SP w Bogucinie. Wójt odpowiedział że najprawdopodobniej w styczniu lub lutym 2017 r., będziemy ogłaszali przetarg na wybudowanie sali, staramy się o dofinansowanie (do 30%), ale jest ryzyko, że „będziemy budowali ze swoich środków”, dodał, że po raz pierwszy w projekcie budżetu nie mamy środków inwestycyjnych na drogi, nadmienił że w tymże projekcie jest dużo zaplanowanych zadań „pod fundusze unijne’.

Przewodnicząca Pasternak zapytała o budowę nowej sali gimnastycznej dla szkoły w Przybysławicach. Wójt odpowiedział, że robienie projektu technicznego obecnie „jest bez sensu”, bo robić go powinno się gdy są realne szanse budowy sali gimnastycznej – a w jego ocenie takich nie ma, cyt.: „ale jeśli Rada uzna, to zrobimy”.

Korzystając z obecności Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójta , zebrani radni ustalili termin najbliższej sesji Rady na dzień 29 listopada (wtorek) godz. 9.

Wobec wyczerpania ustalonego porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej podziękowała wszystkim za obrady i zamknęła posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Pasternak

Protokołował:

SEKRETARZ GMINY

Adam Reszka

źródło: BIP Garbów

 

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Komisja rewizyjna o wydatkach szkół – listopad 2016. Wójt podzielił się obawami w związku z reformą szkolnictwa.

 1. królowie gmin w akcji Post author

  Sitno k. Zamościa.
  Urząd prowadzi nagrania z sesji Rady Gminy (brawo).
  Tu nagranie z 27 stycznia br.:
  1:01:15 – wójt tłumaczy radnym, dlaczego nie mogą publikować projektów uchwał w BIP.
  https://www.youtube.com/watch?v=PqccF-tEiIM

  żenada

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top