Kilka szokujących fragmentów z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gminie Garbów. Czy elektroniczny rejestr umów i faktur rzeczywiście nie jest nam potrzeny? [edukacja samorządowa]

Poniżej przedstawiamy kilka początkowych akapitów z kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, jaka była przeprowadzona w Gminie Garbów w roku 2004. Cały dokument – tzw. wystąpienie pokontrolne – opisujący różnorakie, często szokujące nieprawidłowości ma objętość prawie 40 stron. W ramach edukacji samorządowej będziemy stopniowo publikować poszczególne fragmenty tego i innych materiałów kontronych, które miejmy nadzieję stopniowo uświadomią nam wszystkim gminne realia.

Wszystkim radnym polecamy zapoznanie się od razu z całością tego dokumentu, jak też innych. Wielu dokumentów nie można oczywiście znaleźć na oficjalnych stronach urzędu czy w garbowskim biuletynie informacji publicznej. Najlepiej poprosić o nie bezpośrednio pana wójta albo sekretarza gminy, którzy mają obowiązek je udostępniać.

Poniżej kilka cytatów z pierwszej i drugiej strony wystąpienia pokontrolnego, które mogą dać wstępne pojęcie o skali problemów:

Księgi rachunkowe prowadzone są z naruszeniem podstawowych zasad określonych w przepisach art. 24 i 13 ustawy o rachunkowości, tj.: rzetelności, bezbłędności, sprawdzalności, bieżącego prowadzenia oraz kompletności. Ustalenia kontroli wskazują, że prowadzona rachunkowość nie zapewnia rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, a więc nie spełnia podstawowych wymogów, określonych w art. 4 ustawy o rachunkowości.

Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzono w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości, realizacji wydatków i zaciągania zobowiązań, na zadowalającym poziomie realizowane są natomiast dochody z tytułu podatków.

W zakresie gospodarki kasowej stwierdzono m.in. wypłacenie z kasy gotówki osobie nieuprawnionej do jej odbioru na łączną kwotę 1.719,92 zł.

Kontrolą objęto również udzielanie dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i stwierdzono istotne nieprawidłowości w zakresie trybu udzielania dotacji na kulturę fizyczną i sport, ich realizacji i rozliczenia.

W zakresie wydatków bieżących i majątkowych wystąpiło szereg nieprawidłowości, w tym m.in. ponoszenie wydatków na cele niebędące zadaniami publicznymi…

Kontrola ujawniła, że dotychczas nie wywiązał się Pan z ustawowego obowiązku przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez wszystkie gminne jednostki organizacyjne procedur kontroli finansowej.

1.3.    Nieprzeprowadzenie w latach 2001 – 2004 roku kontroli wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych, w tym również nieprzeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Z punktu 2.3 kontroli

– dokonywanie zapisów w ewidencji księgowej bez dowodu źródłowego, (!!)

– niezachowanie chronologii zapisów w dzienniku i w księdze głównej Urzędu Gminy,

– brak ciągłości numeracji zapisów w dzienniku oraz przypadki ujmowania w dzienniku dwóch operacji pod tą samą pozycją, co uniemożliwia jednoznaczne powiązanie zapisów w dzienniku z dowodami księgowymi, na podstawie których ich dokonano.

c.d.n…

źródło: http://www.old.lublin.rio.gov.pl 

Kontrola nr:  RIO – II – 60/100/2004

 

 

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Kilka szokujących fragmentów z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gminie Garbów. Czy elektroniczny rejestr umów i faktur rzeczywiście nie jest nam potrzeny? [edukacja samorządowa]

  1. janekw

    Prawda jest taka ze gdyby ludzie wiedzieli że takie są sprawy jak tu opisane to by Firleja nie wybrali w 2006 r

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top