„Jak być szczęśliwym rodzicem wyjątkowego dziecka” – Fundacja Wiatraki zaprasza na konferencję dotyczącą autyzmu. Lublin – 2 kwietnia 2019

Fundacja Wiatraki została utworzona w styczniu 2019 roku przez grupę rodziców chorych dzieci. Jako osoby, które znają sposób funkcjonowania takich rodzin, postanowiliśmy pomagać ludziom w podobnej sytuacji. Priorytetem naszej fundacji jest wspieranie rodzin, w których pojawia się choroba dziecka, w celu poprawy jakości ich życia. Planujemy stworzyć wolontariat dla takich rodzin, aby rodzice znaleźli czas na realizację swoich marzeń, pasji i rekreacji. To dałoby im swego rodzaju „odskocznie”, w której naładowaliby akumulatory. Kolejnym działaniem, jakie podejmujemy jest utworzenie Grupy Wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Planujemy spotykać się dwa razy w miesiącu. Część spotkań będzie prowadzona przez specjalistów, a część przez rodziców, którzy będą się wzajemnie wspierali. Ważnym aspektem, którym chcemy się zając jest edukacja rodzin na temat dbania o relacje rodzinne. Zaniedbanie ich często skutkuje rozpadem małżeństwa, lekceważeniem rodzeństwa chorego dziecka oraz zrezygnowaniem z siebie i swoich potrzeb. Nasza fundacja chce również tworzyć kampanię społeczne, które pokażą jak wygląda codzienne funkcjonowanie rodzin, w których pojawia się choroba dziecka. Naszym zdaniem może to zapobiec ich wykluczeniu społecznemu.

Pierwszym dużym działaniem Fundacji Wiatraki jest organizacja Konferencji na dni autyzmu: „Jak być szczęśliwym rodzicem wyjątkowego dziecka”, która odbędzie się 2 kwietnia 2019 roku w Lublinie na ul. Rynek 1, na którą serdecznie zapraszamy!!!

Fundacja Wiatraki

Ewelina Kanadys

tel. 782 208 775

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “„Jak być szczęśliwym rodzicem wyjątkowego dziecka” – Fundacja Wiatraki zaprasza na konferencję dotyczącą autyzmu. Lublin – 2 kwietnia 2019

  1. persodrom Post author

    Ciekawa konferencja na temat cukrzycy i chorób autoimmunologicznych ale też wykłady o autyzmie.

    https://www.facebook.com/hubertczerniak15/photos/a.800122340085521/1944718938959183/?type=3&eid=ARACrXgPr-pWbsDT5K14W_1UsQz5putdtW_DRZjvO8chbZF7L5CgkOdwoH6-Ho3i7lkcVr77tK2e5_6_&__xts__%5B0%5D=68.ARBnWNefZuBDovbdgFweeCpXSvj9P48Lsvmy8r9w7w7B_2BArRAtvU2mMg4OP_TvoKkDx34J1-xX0ZCoJ7P0sPDbJ6NzFWHdINb2Q66OUSc8NkyZ02f_QqdVL9tTULtLEqTeNj1s9Ep4g-OQKFI54SXT-ZlFzadzLFtNYcH_ax0_QOfzKGEFJTxseEv_tNisUTdARPFPEvXTSpJwfrh5EtmcYcFEc7uH5L8v52a7u4wOxVyY60dm3eUhmZ–z6AmCItynNg3GP_KhXYQz8cbKM7nwV1y6CaW4LwJ9UDMFHXNlyl8bGkj8oPDzsObiFjqzBUlySnzAjc74DOJDikWBufkMw&__tn__=EEHH-R

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top