Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie szuka nowego pracownika na pełny etat

Data ogłoszenia o naborze: 4 marca 2016. Termin składania dokumentów: 14 marca 2016.

Pełna treść ogłoszenia w BIP GMINY GARBÓW – LINK TUTAJ

Zakres obowiązków:

A.  Zadania główne:

 • Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”;
 • Udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń;
 • Rozpatrywanie – weryfikowanie przyjętych wniosków i przygotowywanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczeń, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych;
 • Przygotowywanie wezwań w sprawie uzupełnienia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków;
 • Przygotowywanie projektów decyzji zmieniających lub wstrzymujących wypłatę świadczeń;
 • Prowadzenie ewidencji przyznanych świadczeń;
 • Prowadzenie list wypłat świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi;
 • Wydawanie zaświadczeń dla świadczeniobiorców lub na wniosek innych urzędów, instytucji w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy;
 • Przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych z realizowanych zadań na stanowisku pracy;
 • Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną przyjętą w GOPS, w tym archiwizacja akt;
 • Ścisła współpraca i obieg informacji w zakresie realizowanych zadań z pozostałymi pracownikami GOPS w tym szczególnie ze stanowiskiem ds. finansowo – księgowych tj. główną księgową GOPS oraz Skarbnikiem Gminy Garbów w zakresie wypłacanych świadczeń;    

Pełna treść ogłoszenia w BIP GMINY GARBÓW – LINK TUTAJ

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top