Co to są zalecenia pokontrolne? [edukacja samorządowa]

Działanie Urzędu Gminy może być poddawane wielorakim kontrolom przez różne upoważnione do tego podmioty.

Jedym z takich podmiotów jest Wojewoda Lubelski. Na przykład w roku 2007 była w Urzędzie Gminy Garbów przeprowadzana kontrola, po której organ kontrolujący sformułował ZALECENIA POKONTROLNE – przykładowy dokument: Zalecenie pokontrolne 2007-08-06

Przedstawione w punktach zalecenia odwzorowują stwierdzone mniej lub bardziej poważne nieprawidłowości.

W przykładowym dokumencie organ kontrolujący zwrócił uwagę na następujące nieprawidłowości w działaniu Urzędu Gminy Garbów.

1. Opóźnienia w przekazywaniu uchwał Gminy Garbów organowi nadzorującemu

2. Nie przestrzeganie w pełni Kodeksu postępowania administracyjnego, co może np. przejawiać się w nie odpowiadaniu na pisma w nakazanym prawem terminie.

3. Braki w podawaniu podstawy prawnej zarządzeń Wójta Gminy Garbów

4. Zbyt powierzchowna analiza składanych oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy Garbów.

5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (poważne uchybienie!)

6. Nieprawidłowe prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

Władze gminy mają obowiązek, w ciągu 30 dni zareagować na pismo, wskazując podjęte kroki zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top