Krótka relacja z I Sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023. Wybór przewodniczących i członków komisji oraz trzy propozycje dobrej zmiany złożone przez radnych Prawa i Sprawiedliwości

21 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza w tej kadencji sesja Rady Gminy Garbów. Standardowym przedmiotem obrad inaugurujących działalność nowej rady jest zawsze wybór przewodniczącego rady gminy oraz przewodniczących i członków poszczególnych komisji rady gminy. Oprócz tych spraw radni dobrej zmiany wybrani z listy Prawa i Sprawiedliwości – Andrzej Filipek (Garbów) oraz Sylwester Pszczoła (Gutanów) – złożyli pierwsze propozycje zmierzające w praktyce do poprawy działania i naprawy garbowskiego samorządu.

Pierwsze głosowanie i pierwsze kuriozum. „Bitwa” o „wolne wnioski” w porządku obrad (13 minuta)

Po złożeniu przysięgi przez radnych i wójta zabrano się do ustalania porządku obrad, z którego od razu próbowano usunąć punkt „wolne wnioski”. Z przebiegu obrad nie bardzo wiadomo w jakim trybie to zrobiono – w każdy razie pełniący rolę tymczasowego przewodniczącego Pan Waldemar Paruch „skonsultował” to na wizji z pracownikami wójta – sekretarzem Adamem Reszką i wice wójt Małgorzatą Sanalutą – i nie pytając dalej nikogo o zdanie chciał przejść do dalszych prac. Pozostawienie punktu dotyczącego „wolnych wniosków” zaproponował radny z Gutanowa Sylwester Pszczoła, czemu od razu sprzeciwiła się radna Lidia Michoń. W dalszym ciągu radny Andrzej Filipek złożył po prostu wniosek formalny o pozostawienie „wolnych wniosków” w porządku obrad, przeciw czemu, w trybie nieprawidłowo przeprowadzonego przez radnego Waldemara Parucha (PSL – Wola Przybysławska) głosowania, niestety zagłosowali wszyscy radni z wyjątkiem radnych Prawa i Sprawiedliwości. Należy mieć nadzieję, że usuwanie wolnych wniosków z porządku obrad nie stanie się znakiem firmowym radnych tej kadencji.

Wybór przewodniczącego rady gminy i członków komisji

W dalszym ciągu obrad wybrano przewodniczącego rady, którym został Piotr Adamczyk oraz członków i przewodniczących poszczególnych komisji. Przebieg tych głosowań nastąpił bez niespodzianek. Niech nagranie z sesji wystarczy za komentarz. Pozytywnie należy ocenić wypowiedź wybranego na wiceprzewodniczącego rady gminy radnego Stanisława Sumorka, który powiedział, że „chyba wszyscy przyszliśmy tu nie po, to aby panować, ale by służyć naszym mieszkańcom”. Miejmy nadzieję, że słowa zamienią się czyn. To, co może szokować, to sposób prowadzenia wyboru na członków komisji przez nowego przewodniczącego Piotra Adamczyka. Sugerowanie z góry, kto ma być przewodniczącym danej komisji i robienie to według klucza „niech będą ci, co byli wcześniej” jest oczywistym naruszeniem dobrych zasad prowadzenia obrad i głosowań.

Nowa komisja wymagana prawem: Komisja skarg, wniosków i petycji

Jedną z nowości wynikających ze znowelizowanej ustawie o samorządzie gminnym jest obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji. Zgodnie z ustawą komisja ma zajmować się rozpatrywaniem skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, rozpatrywaniem wniosków składanych przez obywateli oraz petycji obywateli. Co ciekawe, swoją wątpliwość czy też niezrozumienie co do zasadności powstania takiej komisji wyraził radny Waldemar Paruch (PSL) oraz była przewodnicząca Katarzyna Chabros (Niezależni).

Pierwszy krok do dobrej zmiany w garbowskim samorządzie – wniosek o szkolenia dla radnych

To, na co należy zwrócić szczególną uwagę to wnioski radnych dobrej zmiany – Andrzeja Filipka i Sylwestra Pszczoły. Radni ci zaproponowali trzy rzeczy, które dotyczą samego sposobu działania samorządu. Jedną z tych propozycji była propozycja szkoleń dla radnych. Temat ten w swojej kampanii wyborczej poruszała jeszcze Agnieszka Nalewajek 4 lata temu ale w tej kampanii mocny nacisk na ten brakujący element naszego samorządu kładł Tadeusz Barszcz. Wiadomo, że aby coś zrobić trzeba zdobywać kompetencje. Do tej pory, o ile mi wiadomo, w gminie Garbów nigdy jeszcze nie było żadnych kompleksowych szkoleń dla radnych – a samorząd mamy od 1991 roku. Czy nie jest to rzecz kuriozalna? I trzeba powiedzieć, że nie chodzi tu o jakieś 30 minutowe nieformalne przekazanie informacji i wręczenie tekstów ustaw, które są dla każdego dostępne w internecie. Chodzi o kompleksowe specjalistyczne szkolenia dla radnych jako członków poszczególnych komisji, szkolenia, które zostaną rzetelnie przeprowadzone przez zewnętrznych, doświadczonych szkoleniowców, które znają samorządy i ich problemy jak własną kieszeń.

Drugi krok do dobrej zmiany – wniosek o kontakty do radnych na stronie internetowej urzędu gminy (propozycja radnych PiS)

Drugi zaproponowany krok jest bardzo prosty i owczywisty. Chodzi o umieszczenie telefonów oraz maili radnych, jeżeli nimi dysponują, na stronie internetowej gminy Garbów. Chodzi po prostu o to, aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do poszczególnych radnych i mogli się z nimi skontaktować, gdy będą chcieli to uczynić. Rzecz wydaje się oczywista i jest stosowana przez wiele samorządów, jednak wśród większości nowo wybranych radnych gminy Garbów wzbudziła niemałe emocje i wątpliwości. Radni najwyraźniej zapomnieli, że składając przysięgę radnego, stali się funkcjonariuszami publicznymi i tym samym telefony kontaktowe do nich stały się informacją publiczną (tych, którzy mają wątpliwości odsyłam do opinii GIODO na ten temat). Wobec braku jasnego wsparcia ze strony radnych, wnioskodawca Andrzej Filipek powiedział, że on w każdym razie chce, aby jego dane kontaktowe były udostępnione. Można?

Trzeci krok do dobrej zmiany – wniosek o to, aby ogłaszać publicznie daty komisji rady gminy Garbów

Kolejna wydawałoby się oczywista sprawa, która jednak nie jest oczywista w naszej gminie. W konstytucji i prawie zapisana jest wprost i w wielu miejscach zasada jawności obrad organów publicznych. Trzeba wiedzieć, że komisje rady gminy również są takimi organami i jako takie powinny informować obywateli o datach i miejscach swoich spotkań. Taki właśnie wniosek złożył radny Andrzej Filipek, za co należą mu się tutaj gratulacje. To jest właśnie właściwe działanie z myślą o mieszkańcach i wyborcach. Co ciekawe ogłaszanie terminów komisji zostało już wywalczone pod koniec kadencji 2010-2014. Ówczesny przewodniczący rady gminy Kazimierz Dudzik, pod naciskiem mieszkańców i radnych Wspólnoty Garbowskiej, zaczął ten dobry zwyczaj praktykować. Po objęciu funkcji przewodzenia radzie przez panią Katarzynę Chabros praktyka ta została wstrzymana, co było oczywistym naruszeniem zasady jawności życia publicznego. Czy obecny nowy przewodniczący z tej samej opcji politycznej zacznie respektować zasadę jawności życia publicznego? Zobaczymy. Należy dodać, że sprzeciwianie się przez radnych ogłaszaniu terminów spotkań komisji, „żeby przypadkiem mieszkańcy nie przyszli i żeby nie było ciasno w gabinecie wójta” – takie argumenty padały – jest czymś kuriozalnym i godnym politowania. Po pierwsze to radnym powinno zależeć na uczestnictwie mieszkańców w życiu samorządu na wszystkich szczeblach, a po drugie spotkania komisji radnych nie powinny odbywać się w gabinecie wójta, tylko na sali obrad rady gminy Garbów. Zastanawiam się czy komisja rewizyjna, która jest powołana do kontroli władz gminy, w tym przede wszystkim wójta gminy, również obraduje w jego gabinecie? W garbowskim urzędzie wszystko jest możliwe.

(…)

Czekamy na kolejne wnioski i działania zmierzające do jak najszybszego uzdrowienia garbowskiego samorządu. Wbrew zapewnieniom i górnolotnym przemowom, na tym polu jest naprawdę wiele do zrobienia. Liczymy, że oczywiste i bezdyskusyjne, jak też wymagane przez ducha i literę prawa próby uzdrowienia naszego samorządu inicjowane przez radnych PiS znajdą poparcie przynajmniej niektórych spośród reszty radnych. Zobaczymy.

[red]

Całość sesji poniżej:

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Krótka relacja z I Sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023. Wybór przewodniczących i członków komisji oraz trzy propozycje dobrej zmiany złożone przez radnych Prawa i Sprawiedliwości

 1. persodrom Post author

  Aktualny regulamin gminy Garbów – w ramach przygotowań nowi radni powinni to przeczytać zawsze w czasie sesji mieć przy sobie tak samo jak ustawę o samorządzie gminnym

  https://uggarbow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//02016_11_14_zarzadzenie_nr_55_2016_zalacznik.pdf

  Reply
 2. REDAKCJA Post author

  Jeszcze taka ciekawostka redakcyjna. W czasie kadencji 2014-2018 dzwoniliśmy na rzekomy czwartkowy dyżur przewodniczącej Chabros kilkanaście albo i kilkadziesiąt razy. Ani razu, ANI RAZU! nie była dostępna. Oczywiście telefonu bezpośredniego funkcjonariusz publiczny również nie udostępnił.

  Reply
 3. Po owocach poznamy Post author

  Nie słuchajcie co mówią ale patrzcie co robią. Okrągłe słówka to mają wyćwiczone. Po owocach poznamy ich. Gratulacje dla nowych radnych z PiS. Liczę też na radną z Bloków, która została przewodniczącą komisji rewizyjnej. Niech się trzyma chłopaków z PiSu.

  Reply
  • mieszkaniec

   Radna z blokow trzymać ma sie chłopaków z pis-u????hahaha to jest najbardziej /…. / osoba jaka znam!!!!!!!! Pamiętam dokladnie co mówiła przed wyborami 2014 r. Jak to wszystkich posprawdza… łącznie z gops. I co z tych obietnic zostało ??? swiadczenia z gops nagle jej sie należą??? A to dziwne…pani radna jest tam gdzie ma korzyść i tyle

   Reply
 4. Do radnych

  Otwórzcie się wreszcie na mieszkańców, swoich wyborców. Może warto spotkania z robić i popytać jakie są potrzeby?! Potem te informacje przekazać na sesji?

  Reply
 5. Garbow

  Czas pokaże czy radni będą zachowywać się jak figuranci wojta, bo na to wyglada, czy będą radnymi na sztukę, czy może nie tylko na sztukę

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top