30 sierpnia 2018 – Sesja Rady Gminy Garbów – [wideo całość]

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności gminy między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXI/219/18 Rady Gminy Garbów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/199/18 Rady Gminy Garbów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Garbów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Garbowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Garbów oraz odstępstw od zakazów.
 7. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Garbów na rok 2018.
 9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie sesji.
Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top