17 maja 2018 g. 9.00 – Sesja Rady Gminy Garbów [wideo całość]

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności gminy między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100 – lecia Odzyskania Niepodległości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok:
 • złożenie przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz zapoznanie z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
 • dyskusja radnych nad przedstawionym sprawozdaniem;
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
 • zapoznanie radnych z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2017 r.;
 • podjęcie uchwały absolutoryjnej.
 1. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Garbów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbów o inne formy wychowania przedszkolnego.
 3. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Garbów Nr XXVIII/195/18 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Garbów.
 4. Uchylenie uchwały Nr XXIX/203/18 Rady Gminy Garbów z dnia 8 marca 2018 r. (w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Bogucin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów – Krasienin – Niemce – Jawidz od km 0+010 do km 0+650 na odcinku 0,640 km) oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 828 Garbów – Krasienin – Niemce – Jawidz na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do ronda w miejscowości Karolin.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na budowę drogi powiatowej Nr 2219L (odcinek SI7 Węzeł Nałęczów – droga powiatowa Nr 1524L).
 6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF na lata 2018-2024).
 7. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Garbów na rok 2018.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie sesji.
Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “17 maja 2018 g. 9.00 – Sesja Rady Gminy Garbów [wideo całość]

 1. brak oświadczeń za rok 2017 !!!

  Nie kwapią się coś nasi samorządowcy do opublikowania oświadczeń majątkowych za rok 2017.
  Ustawowe „niezwłocznie” z pewnością już minęło. Chyba trzeba będzie interweniować u Wojewody. Czekamy.

  Reply
 2. Ulaa

  Czyżby szkoła w Leścach nie miała wsparcia od sołtysa i radnego wsi? Dziwne zachowanie, nie wstać i nie „bąknąć” ze również popieram konieczność naprawy dachu…

  Reply
 3. Radna

  Zawsze można zamknąć szkołę w Leścach a przynajmniej przedszkole skoro wymaga aż takiego nakładu.
  Z tego co się orientuję to były osoby które kilka lat temu mówiły o remoncie dachu,wówczas Pani dyr nie widziała takiej potrzeby. Raptem się ocknęła po tylu latach i zaczęła dostrzegać przeciekający dach!!!?

  Reply
 4. Jolaa

  Kilka lat temu mogło być to mniej widoczne, dodatkowo nie było tak uciążliwe bo np. nie było stołówki.

  I nie w tym problem!!
  Jeśli teraz został podjęty temat to znaczy ze teraz wypadałoby się pochylić nad nim, a radnej i sołtysów wsi wypadałoby przyczynić się do wniosku i prośby delegacji szkoły.
  Żenada…

  Reply
 5. Gośka

  Od poprzedniego radnego śp Bronisza nikt nie wymagał remontu dachu,nikomu nie był on potrzebny,teraz kiedy Pani Grabarz została radną żeby jej podciąć skrzydła to oczekuję się, od niej cudów! Co Pani radna może zdziałać pod koniec kadencji? Proszę sie troszkę zastanowić a potem oczekiwać. Najlepiej to spisać całą listę życzeń i podarować Pani Grabarz,ona wróżka wszystko spełni,każdą zachciankę Pań ze stowarzyszenia!
  Pani Bożena ma zrobić w rok to,co normalnie zajmuje kadencję a nawet dwie.
  To jest dopiero ŻENADA!!!
  Może stołówki i nie było ale budynek był i to Pani dyr go zaniedbała i dopuściła do takiego zniszczenia dachu.Problem dachu nie pojawił się z dniem kiedy Pani Grabarz została radną!.
  Nie można było remontować jak były małe zniszczenia?
  Ale jak się ktoś nie ma kogo czepić to najlepiej radnej i sołtysa…

  Reply
 6. Jolaa

  Cudów nikt nie wymaga od radnej,no chyba że ma taką moc to jak najbardziej prosimy!
  Nikt nie oczekuje ze zrobi coś w rok co zajmuje kilka lat?
  Chodzi o proste i ludzkie poparcie, jako radnej wsi, przynajmniej jedno zdanie poparcia, że również przychyla się do przedstawionej prośby.
  Czy to tak wiele?!
  Czy to można podnieść do rangi cudu??

  Reply
 7. Jolaa

  Siedzieć tyle czasu to może i podnieść się na minutę ciężko,poprzeć swoich ze wsi, zdanie powiedzieć…
  Lepiej chrupać paluszki

  Reply
 8. Wstyd i żenada

  Nasza Pani radna mysli gdzie się dobrze pobawić na zabawie a nie tam dach jej w glowie. Co tam szkoła i przecieki.
  Czy takie zachowanie przystoi osobie publicznej?
  Wstyd!!

  Reply
  • Nie mają wstydu i to jest problem

   Właśnie w tym jest problem, że nie ma jeden z drugim ani jedna z drugą wstydu. Powinni się wstydzić a udają, że jest wszystko ok. Podobnie swoją ruinę przeżywają ludzie z PO czy Petroidy. Brylują w TV bezwstydnie. Pewnie kiedyś się zawstydzą jak i niektórzy nasi niektórzy samorządowcy. Brak kompetencji, brak chęci, brak elementarnej przyzwoitości i poszanowania zasad. Ale jak głowa ryby od lat popsuta to co się dziwić.

   Reply
  • Podsłuchane

   Chodzi propaganda,że dawny radny wsi Leśce chce objąć stołek radnego na następną kadencję.
   Czyżby chciał pozbawić małżonki objętej funkcji???? Wszystkiego jest im mało!
   Może niech startuje od razu na wójta hi hi hi
   Oj będzie się działo!!!

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top