Wykształcenie oraz przebieg kariery urzędnika informacją publiczną [edukacja samorządowa]

Wykształcenie, jak również przebieg zatrudnienia pracownika zatrudnionego w miejskim urzędzie stanowi informację publiczną, którą należy udostępnić na wniosek mieszkańca – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

J. Z. mając na uwadze, że prawo do informacji publicznej nie podlega ograniczeniu, jeśli dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, zwrócił się o udzielenie informacji publicznej w zakresie 3 zagadnień: jakie wykształcenie posiada naczelnik wydziału gospodarki odpadami, kiedy został zatrudniony w urzędzie oraz kiedy awansował.

Ze względu na brak odpowiedzi mieszkaniec wniósł do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na bezczynność burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W skardze zarzucił organowi naruszenie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem w określonym terminie. Ponadto skarżący podniósł, że pomimo tego, iż naczelnik wydziału gospodarki odpadami urzędu miejskiego pełni funkcję publiczną, a żądane informacje mają związek z pełnieniem tej funkcji, to do dnia złożenia skargi burmistrz nie udostępnił żądanej informacji ani też nie wydał decyzji odmownej.

WSA uznał skargę mieszkańca i nakazał organowi udostępnić wnioskowane informacje.

więcej

źródło: wspólnota.org.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top