Wojewoda umorzył odwołania mieszkańców Abramowa i Michowa w sprawie elektrowni wiatrowych

Na początku października mieszkańcy z gmin Abramów i Michów, którzy złożyli odwołania od pozwolenia na budowę turbin wiatrowych znajdujących się w pobliżu ich działek, dostali decyzję  Wojewody Lubelskiego. Decyzje, przynajmniej te, do których mieliśmy dostęp, były niekorzystne dla odwołujących się, krótko mówiąc Wojewoda umorzył postępowanie odwoławcze. Dla przypomnienia, w swoich odwołaniach mieszkańcy zarzucali wydanej przez Starostwo decyzji m.in. niewłaściwe ustalenie stron postępowania ze względu na wadliwe określenie obszaru oddziaływania inwestycji, co automatycznie wiąże się z wykluczeniem z czynnego udziału na każdym etapie postępowania administracyjnego.

Trzeba tu jeszcze dodać, że nie tylko mieszkańcy składali odwołania, złożyli je również wójtowie obydwu gmin, w których to nie zgadzają się z orzeczeniem decyzji i wnoszą o jej uchylenie. Zaskarżonej decyzji zarzucają m.in.  naruszenie przepisów  art.35 ust.1 pkt 1 i art.3 pkt.20  ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, naruszenie przepisów postępowania administracyjnego czy błędy w ustaleniach faktycznych.

Dobrze jednak byłoby, aby włodarze Abramowa i Michowa szerzej wyjaśnili swoim mieszkańcom, jaki był cel składania tych odwołań? Czy to nie na podstawie ich wcześniejszych decyzji, takich jak decyzja środowiskowa czy decyzje określające warunki zabudowy,  inwestor miał pozwolenie na takie a nie inne warunki lokalizacji (wywołujące sprzeciw mieszkańców) i przedłożył taki projekt budowlany, w którym projektowana turbina swoim oddziaływaniem nie wykracza poza obszar wydzierżawionych przez inwestora działek?

W uzasadnieniu umarzającym postępowanie odwoławcze Wojewoda Lubelski podziela stanowisko Starosty w kwestii określenia stron postępowania. Na podstawie tego, że osoby oraz powyższe Gminy nie zostały uznane za strony postępowania, Wojewoda nie znalazł  podstaw, aby odnieść się to zarzutów merytorycznych. Przypomnijmy: Starosta ocenił, iż nieruchomości skarżących nie znajdują się w obszarze oddziaływania elektrowni. W tym miejscu zacytujmy fragment uzasadnienia decyzji Wojewody Lubelskiego:

“Z uwagi na fakt, że oddziaływanie inwestycji ogranicza się do działek, w stosunku do których inwestor wykazał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nie ma podstaw prawnych do włączania w krąg stron właścicieli nieruchomości znajdujących się poza tymi działkami. Z zestawienia wymagań określonych w wyżej wymienionych decyzjach organu samorządowego oraz danych zawartych w projekcie budowlanym należy wysnuć
wniosek, że projektowana turbina wiatrowa swoim oddziaływaniem nie wykracza poza obszar określony decyzją o warunkach zabudowy, tj. poza działki, którymi dysponuje inwestor na cele budowlane”.  ( WOJ. LUB. IF-VII.7840.278.2014.AA)

Zadajmy pytanie – czy w takim razie niekorzystne oddziaływanie jak np. hałas powyżej normy zatrzyma się na krańcu wydzierżawionej działki i za nic nie przesunie się dalej?

Mieszkańcy którzy w wyniku tej decyzji czują się poszkodowani, mogą wnieść skargę do WSA w Lublinie, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

źródło: naszabramow.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top