Święto Narodowe 3 Maja – 224 rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja

Nadchodzące Święto Narodowe 3 Maja kieruje nasze myśli ku wydarzeniu sprzed 224 lat, jakim było ustanowienie przez Sejm Wielki Ustawy Rządowej. Utrwalona w historii pod nazwa Konstytucji 3 Maja była wyrazem mądrości narodu, który zrozumiał, ze jedynym, skutecznym ratunkiem dla wolności i suwerenności Rzeczypospolitej może być tylko jej zasadnicza reforma.

Trzeciomajowa Konstytucja, uchwalona dla dobra powszechnego, ugruntowania wolności, ocalenia Ojczyzny i jej granic, tchnęła nowego ducha i położyła kres bezwładowi państwa. Gruntownie reformowała władze ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Znosiła liberum veto, a Sejmowi dawała prawo podejmowania ustaw większością głosów. Władze wykonawcza powierzyła królowi i Straży Praw, czyli rządowi. Wprowadzała dziedziczność tronu, likwidując instytucje wolnej elekcji – źródło bezkrólewia i ingerowania obcych państw w sprawy Rzeczypospolitej. Posłów ustanawiała przedstawicielami narodu i uwalniała ich spod krępujących instrukcji sejmików. Nadawała prawa miastom i szereg uprawnień mieszczanom, a także wzmacniała sprawę obronności kraju, tworząc silę zbrojną przeznaczoną do obrony integralności państwa i suwerenności narodu. Twórcy Konstytucji, zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom konstytucji narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, przewidzieli możliwość jej nowelizacji co 25 lat.

Trudne dzieło reformy Rzeczypospolitej, podjęte przez pokolenie absolwentów Collegium Nobilium oraz szkół powołanych przez Komisję Edukacji Narodowej, stało się wyraźnym sygnałem zmian na lepsze i powodem do uzasadnionej dumy Polaków, zapowiedzią przemyślanych działań, które miały przełamać słabość ustrojową, militarną, polityczną i gospodarczą Polski, drogą do budowy nowoczesności państwa i do wolności narodu. Nic wiec dziwnego, ze ustanowienie Trzeciomajowej Konstytucji zostało przyjęte z entuzjazmem przez większość szlachty i mieszczaństwa. Odbierano ja bowiem jako punkt zwrotny w dziejach polskiej państwowości oraz zwycięstwo patriotyzmu nad egoizmem, prywatą i anarchią. Dostrzegano w niej skuteczne narzędzie podźwignięcia Ojczyzny ze stagnacji zagrażającej utrata niepodległości oraz powitano ja jako jutrzenkę nadziei na odbudowę państwa bezpiecznego, praworządnego i nowoczesnego.

Jednak tej nadziei nie pozwolili się ziścić zaborczy sąsiedzi oraz rodzimi przeciwnicy Konstytucji, którzy nie rozumieli potrzeby reformowania Ojczyzny, widząc w niej wyłącznie zagrożenie dla swoich interesów. I choć państwo polskie przestało istnieć na 123 lata, w rozdartej miedzy zaborców Polsce Ustawa Majowa pozostała jako polityczny testament niepodległości dla kolejnych pokoleń. Rocznica jej ustanowienia stała się świętem narodowym w odrodzonej Rzeczypospolitej, a jej ważność podkreślało Święto Maryi Królowej Korony Polskiej obchodzone w Kościele 3 maja.

Nasi przodkowie, chociaż mieli wielu przeciwników i niewiele czasu na reformy, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną  i wolność wewnętrzną narodu, potrafili korzystać z pory, w jakiej Europa się znajduje. Również my, pokolenia żyjące w XXI wieku, szanując dzieło przodków, winniśmy za ich przykładem brać odpowiedzialność za Polskę. Nasz patriotyzm nie może bowiem żyć tylko wspomnieniami minionej wielkości, ale powinien stale dążyć do jej umocnienia we wszystkich sferach życia państwa i narodu. Dbając o poszanowanie tradycji, mając  świadomość historii oraz opierając się na trwałych wartościach, powinniśmy razem solidarnie tworzyć wspólne dobro Ojczyzny oraz budować naszą wspólną przyszłość.

Konstytucja 3 Maja – ostatnie słowo I Rzeczypospolitej i jednocześnie początek nowożytnego państwa polskiego – stanowi dla nas ważny składnik narodowego dziedzictwa. Dlatego wspominając z wdzięcznością dzieło pokolenia Sejmu Wielkiego, podejmujemy wysiłek kultywowania pamięci naszych odważnych przodków oraz wyrażamy wspólnie radość z tego, że jesteśmy Polakami.

Z Odezwy Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top