Świętego Szczepana pierwszego męczennika – niech w sercu moim nie zemsta, ale miłość Boska mieszka

Modlitwa do św. Szczepana Męczennika [1857 r.]

Święty Szczepanie, od nieprzyjaciół wiary ukamienowany, za to jedynie, że mądrości twojej, i Duchowi Boskiemu przez Cię mówiącemu, wydołać nie mogli, i sprzeciwić się; przez ten bolesny rodzaj śmierci, proszę cię Święty Męczenniku w Imię Boga, dla któregoś miłości to wycierpiał, daj mi mocno przy honorze Boga mego stawać, i przy cnocie. Chwali Niebo i ziemia tę cnotę twoje, żeś wpośród męczeństwa błagał Boga za nieprzyjaciół swoich, za coś wieńca chwały nieśmiertelnej stał się godnym, wyjednaj mi podobne serce u Chrystusa, alem Jego i ciebie naśladował (naśladowała) w cierpliwości, i w darowaniu krzywd swoim nieprzyjaciołom. Niech w sercu moim nie zemsta, ale miłość Boska mieszka, i oto ja ciebie proszę Boże mój po teraźniejszej Kolędzie, abym Cię kochał (kochała), i przekładał (przekładała) nad wszystko, kochał (kochała) bliźnich i nieprzyjaciół. Niech mi kamienie Świętego Szczepana, staną się drogie mi kamieniami żebym się niemi ozdobił (ozdobiła) do królowania z tobą, i z nich w sercu mojém założył (założyła) fundamenta cnót, któremi bym sobie zasłużył (zasłużyła) mieć Niebo otwarte z Świętym Szczepanem, i wszedł (weszła) do niego na oglądanie wieczne Ciebie Boga mego, Amen.
źródło: „Nabożeństwo codzienne ku nieustającej nigdy czci i chwale Boga w Trójcy Jedynego, Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej i Świętych Pańskich dla wygody ludzi nabożnych i zbawiennego dusz chrześcijańskich pożytku z nowym rozmaitych modlitew przydatkiem krótko zebrane”, Poznań 1857.

Litania do Św. Szczepana

Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami,
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami .
Synu, Odkupicielu świata , Boże, zmiłuj się nad nami .
Duch Święty, Boże, zmiłuj się nad nami .

Św. Szczepanie, pierwszy męczenniku,
módl się za nami.
Św. Szczepanie, któryś pierwszy mękę i śmierć wycierpiał za głoszenie imienia Jezusa Chrystusa,
Św. Szczepanie, któryś tak ściśle naśladował Jezusa Chrystusa w tej wielkiej cnocie miłości dla swoich wrogów,
Św. Szczepanie, któryś, w czasie kamieniowania wyrzucał z siebie iskry miłości aby rozpalić serca kamieniujących większą mocą niż kamienie którymi rzucali
Św. Szczepanie, który polecając swoją duszę Bogu , wstawiałeś się za swoimi wrogami, Wybacz im, Panie, a nie karać ich za ich grzechy,
Św. Szczepanie, najbardziej gorliwy dla chwały Boga,
Św. Szczepanie, najbardziej cierpliwy i stały,
Św. Szczepanie, wzorze pokory i czystości,
Św. Szczepanie, którego święte męstwo napełniło podziwem wszystkich,
Św. Szczepanie, przez którego, Bóg tak wiele znaków i cudów uczynił,
Św. Szczepanie, któryś w miłości do Boga , nie ustępował Apostołom,
Św. Szczepanie, którego postawa nawróciła wielu do wiary w Chrystusa,
Św. Szczepanie, przez którego Kościół otrzymał świadectwo wiary i męczeństwa,
Św. Szczepanie, o którym jest powiedziane, że Duch Święty, który zamieszkuje duszę twoją, rozjaśnia twoje oblicze,
Św. Szczepanie, którego twarz zajaśniała jak u anioła,
Św. Szczepanie,aniele czystości,
Św. Szczepanie, pełen wiary i Ducha Świętego,
Św. Szczepanie, drogo do serca Jezusa,

Módlmy się:
Daj prosimy Panie to naśladować co czcimy; abyśmy się nauczyli
nieprzyjaciół kochać, bo tego dziś obchodzimy uroczystą pamiątkę, który
umiał nawet za prześladowców błagać Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków.
Amen.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top