Sprawozdanie z realizacji POPŻ Podprogram 2016 przez Stowarzyszenie „Wspólnota Garbowska”

Stowarzyszenie „Wspólnota Garbowska” we współpracy z Fundacją Bank Żywności w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 zajmowało się przekazywaniem pomocy żywnościowej dla 215 osób. Żywność został przekazana beneficjentom Programu w terminie od listopada 2016 do lutego 2017 roku. Przy realizacji edycji Programu na 2016 rok Wspólnota Garbowska współpracowała z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Garbowie oraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastkowie. Pomoc żywnościową za pośrednictwem Stowarzyszenia otrzymało 185 osób z terenu gminy Garbów i 30 osób z terenu gminy Jastków.

Wspólnota Garbowska w ramach POPŻ Podprogram 2016 bezpłatnie przekazała ponad 10 i pół tony żywności (10 511,35 kg) o wartości około 48 tys. zł. (47 851,62 zł.). Ponadto Stowarzyszenie przeprowadziło działania towarzyszące niefinansowane oraz zorganizowane były działania towarzyszące finansowane przeprowadzone przez Bank Żywności w Lublinie (warsztaty ekonomiczne i warsztaty kulinarne).

Pomoc żywnościową otrzymało 152 osoby nie przekraczające 100 % dochodu i 63 osoby nie przekraczające 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z Programu. Z Programu na 2016 r. skorzystało miedzy innymi  62 dzieci do lat 15 oraz 23 osoby niepełnosprawne.

Przy realizacji POPŻ Podprogram 2016  Stowarzyszenie „Wspólnota Garbowska” korzystało z pomieszczeń nieodpłatnie użyczonych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Janowie. Program został zrealizowany przy pomocy kilkunastu wolontariuszy i ludzi dobrej woli.

Wszystkim osobom i organizacjom, które pomagały przy realizacji Programu, a w szczególności panu Stanisławowi Pikulowi  prezesowi Ochotniczej straży Pożarnej w Janowie składamy serdeczne podziękowania.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top