Spotkanie robocze w Lubelskiej Izbie Rolniczej

W dniu 26 kwietnia br. w siedzibie Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się kolejne robocze posiedzenie Zarządu LIR z udziałem zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczył Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski wraz z Wicewojewodą Robertem Gmitroczukiem oraz Krzysztofem Dziewulskim Dyrektorem Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego i Zastępcą Dyrektora Wydziału Agatą Grulą.

LIR_4

Obecni byli również dyrektorzy najważniejszych instytucji okołorolniczych na Lubelszczyźnie – Krzysztof Gałaszkiewicz Dyrektor OR ARiMR, – Marek Wojciechowski Zastępca Dyrektora OT ARR, – Kazimierz Choma Dyrektor OT ANR, – Zdzisław Antoń Dyrektor OR KRUS, – Krzysztof Chmielik Wojewódzki Inspektor WIJHARS oraz – Paweł Piotrowski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Gospodarzami spotkania byli Prezes Piotr Burek i Wiceprezes Gustaw Jędrejek oraz Członkowie Zarządu LIR  Bogusław Janociński i Marcin Sulowski. Na spotkaniu obecni byli również Tadeusz Skiba Delegat do KRIR oraz Waldemar Banach Dyrektor biura LIR oraz delegaci Lubelskiej Izby Rolniczej.

LIR_7

Na spotkaniu zostały poruszone najważniejsze tematy dotyczące producentów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem problemów z którymi borykają się rolnicy z województwa lubelskiego.

Tematem wiodącym spotkania było omówienie bieżącej sytuacji na rynku zbóż i problemu niekontrolowanego importu tego surowca na teren naszego województwa. Poruszono również problem związany z podpisaną umową stowarzyszeniową pomiędzy UE a Ukrainą. Zauważono że na tym porozumieniu stracą przede wszystkim polscy rolnicy, a w szczególności rolnicy z naszego województwa. Ostatecznie sformułowano wniosek o podjęciu działań przez odpowiednie służby w celu uszczelnienia kanałów importu zboża na teren UE. Aby zatrzymać napływ niepożądanego produktu konieczne jest zastosowanie kontroli jakości surowca i przydatności do spożycia według norm obowiązujących w UE.

LIR_9

Drugim tematem było omówienie rynku mleczarskiego w UE oraz ewentualnemu  zatrzymaniu pogarszającej się i tak już trudnej sytuacji polskich producentów mleka. Omówiono działania jakie zostały podjęte przez Lubelską Izbę Rolniczą, a także poparto ogólny wniosek o wsparciu szeregu zmian legislacyjnych dotyczących rynku mleka i umocnienia marki polskiej żywności na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Poruszono również problem trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny i zagrożeń infekowania Polskich stad ASF z nowych źródeł. Wskazano także konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu dla polskiej wieprzowiny w celu poprawienia ogólnej sytuacji. Wojewoda Lubelski podziękował Zarządowi LIR za zorganizowanie kolejnego spotkania oraz  wyraził przekonanie, że tego typu narady dobrze służą szybkiej wymianie informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz rolnikami reprezentowanymi przez samorząd rolniczy.

Więcej informacji z Lubelskiej Izby Rolniczej…

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top