Projekt protokołu z sesji stanowi informację publiczną od momentu jego powstania [Edukacja samorządowa]

Czy można udostępnić w formie elektronicznej projekt protokołu sesji radnym przed jego podpisaniem i przyjęciem? W naszej radzie jest taka praktyka, że przed kolejną sesją protokół jest dostępny w biurze rady do wglądu, ale go nie wysyłamy. W którym momencie protokół staje się dokumentem, czy przed podpisaniem i

Nie ma znaczenia, czy protokół został przyjęty przez radę, czy nie. Od chwili jego powstania stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu nie tylko radnym, ale każdemu, na wniosek. Przepisy nie nakładają obowiązku publikacji w BIP protokołów z obrad organów kolegialnych pochodzących z powszechnego wyboru. Jednak taki obowiązek może wynikać z regulacji statutowej jednostki samorządu terytorialnego.

 Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 18 określa, że posiedzenia organów kolegialnych pochodzących z powszechnego wyboru są jawne i dostępne. Czyli odnosząc to do posiedzeń rady gminy lub jej komisji – każdy może przysłuchiwać się obradom. Z obrad tych w myśl art. 19 organy kolegialne są zobowiązane do sporządzania i udostępniania protokołów.

Więcej…

Autor: Zygmunt Laskowski

źródło: wspolnota.org.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top