Nowenna do świętego Józefa naszego potężnego Orędownika w Niebie. 10 – 18 marca

 Małżeństwa, rodziny, młodzież, dzieci, każdy z nas i cały Kościół potrzebują dziś szczególnej ochrony św. Józefa, który niegdyś uratował Dziecię Jezus od niebezpieczeństwa śmierci. Dziewięć dni przed uroczystością poświęconą Oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny zapraszamy Państwa do włączenia się w nowennę do tego świętego. Od dziś będziemy codziennie drukować rozważania w „Naszym Dzienniku”. Święty Jan Paweł II określił św. Józefa Patronem Kościoła naszych czasów. Polecajmy jego wstawiennictwu wszystkie trudne wyzwania, jakie stoją przed nami, Ojczyzną i Kościołem powszechnym.

Na pierwszy dzień (10 marca)
Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcę tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był ci posłuszny na ziemi, wysłucha cię także w niebie.

Na drugi dzień (11 marca)
Chwalebny święty Józefie, Ojciec niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę Jednorodzonego Syna Swojego. Przyjąłeś Go z miłością, żywiłeś, piastowałeś i strzegłeś z ojcowską pieczołowitością. Garniemy się do ciebie z dziecięcą ufnością i prosimy, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, i chronił nas od wszelkiego zła.

Na trzeci dzień (12 marca)
Święty Józefie, twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źródło w Chrystusie, z którym na co dzień przebywałeś, z którym rozmawiałeś i pracowałeś. Dopomóż nam święty nasz Opiekunie, abyśmy również potrafili na co dzień z Chrystusem rozmawiać, pracować, przebywać, a w blaskach Jego obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia.

Na czwarty dzień (13 marca)
Józefie święty, pod opieka twoją rósł chleb żywota z nieba dany. Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód. Uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby Komunia św. była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania.

Na piąty dzień (14 marca)
Potężny nasz Patronie, zło z ogromną siłą wciska się w nasze życie, powodując zamęt w sumieniu i całym życiu chrześcijańskim. Zarówno „marności światowe”, jak i „szatańskie najazdy” nie ustają w uwodzeniu do zła. Wspomagaj nas swoją potężną opieką, abyśmy pomocą twą wsparci mogli żyć pobożnie, święcie umierać i osięgnąć szczęście wieczne.

Na szósty dzień (15 marca)
Głowo Najświętszej Rodziny razem z Najświętszą Maryję Panną. i Zbawicielem jesteście niedościgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się w Twoją Rodzinę Nazaretańską dla uczenia się życia rodzinnego w pokoju i szczęściu.

Na siódmy dzień (16 marca)
Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swojego Patrona, Opiekuna i Obrońcę, licząc słusznie na potężną Twoją pomoc, ponieważ jako opiekun, ojciec i żywiciel Chrystusa na ziemi, nadal pozostałeś opiekunem Jego Mistycznego Ciała czyli Kościoła. Wypraszaj przeto wszystkim członkom Kościoła łaskę wierności Chrystusowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii.

Na ósmy dzień (17 marca)
Święty Józefie, potężny nasz patronie! Kiedyś Józef, syn Jakuba, z woli Bożej stał się przyczyną błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu i krajów pogranicznych. Prosimy Cię usilnie, aby Twoja obecność czczona w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i naszych sąsiadów.

Na dziewiąty dzień (18 marca)
Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, przy twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja Przeczysta Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

 

Każdego dnia nowenny odmawia się:

Litanię do świętego Józefa

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II

Święty Józefie, najczystszy, troskliwy Obrońco Chrystusa i Opiekunie dziewic, czuwaj nad dziećmi i młodzieżą, aby czystym i wolnym sercem szli za głosem powołania. Wzorze pracujących, spraw, by wszelka praca spełniana była rzetelnie i w warunkach godnych człowieka. Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, wskaż cierpiącym ogromną wartość zbawczą ich ofiary. Patronie umierających, naucz sztuki umierania sobie na co dzień, aby zawsze być gotowym na radosny powrót do Domu Ojca. Postrachu duchów ciemności, oddal grozę wojny, zła i nienawiści. Opiekunie Kościoła świętego, Tobie oddaję cały Kościół. Amen.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top