Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Eucharystia daje człowiekowi perspektywę życia. Jest jak lampa, która rozœświetla moją przyszłoœść: co mnie może czekać. A równocześœnie daje mi siłę do wytrwałego czekania, czy to na zmianę mojego życia, czy na zmianę życia tych, z którymi żyję, którzy są dla mnie wielką udręką. Równocześœnie dając perspektywę życia, Eucharystia daje mi „siłę przebicia”, żebym się nie wycofał z życia, nie uciekł od tego, co wydaje mi się teraz za trudne , żebym się nie załamał.

Źródłem tej siły przebicia jest Komunia śœwięta. Jest ona Ÿźródłem siły dla tego, kto ją przyjmuje i wierzy. Chrystus dzieli się sobą, aby człowiek nie zagubił ludzkiego wymiaru swego życia. Eucharystia daje człowiekowi sens życia jeśœli on wierzy w Boga. To owocowanie Komunii œświętej w naszym życiu jest spowodowane naszą wiarą, stopniem naszej wiary.

Przyjmując Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, mogę odczuwać bliskośœć przechodzącego przez moje serce Boga. Komunia śœwięta czyni mocnym duchowo; a jeśœli mocnym duchowo, to także mocnym fizycznie. Właśœnie w Komunii śœwiętej możemy dośœwiadczyć bliskoœści Boga, która zaspokaja wszelkie pragnienia będące naszymi głodami.

Tyle głodów w odniesieniu do życia, œświata, do najbliższych. I te głody przez najbliższych nie są spełniane, te marzenia które mamy, żeby cośœ osiągnąć, zdobyć, posiadać, żeby być kochanym przez osobę, którą kocham. Marzenia i pragnienia odnajduję w przyjmowaniu Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. Bóg przychodząc mówi mi o swojej trosce o mnie, o moje życie, o moją przyszłoœć, moją przeszłośœć.

Eucharystia uczy oddania się. Bóg dając siebie, pragnie mojej miłośœci. Jego Ciało i Krew budują mnie, budują moje człowieczeństwo. Staję się dzieckiem Boga, przez przyjmowanie Komunii œświętej. Komunia jest miejscem mojego rodzenia się dla nieba. I właœśnie Jezus Chrystus przez Komunię śœwiętą pokazuje mi moją wartoœść, to, że mnie wybrał.

Przyjmując Komunię śœwiętą przeglądam na oczy. Bóg daje mi nowe spojrzenie, nowe myśœlenie, daje mi nową wrażliwośœć, daje mi też pragnienia, które dotyczą życia wiecznego. Przez przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa rodzi się we mnie tęsknota za tym, co wzrokiem objąć i poznać nie mogę.

Człowiek jest mocny, gdy ma œświadomośœć, że jest kochany. Pan Bóg nie czeka na to, aż będę człowiekiem poukładanym we wszystkim. Jestem kochany jako osoba grzeszna. Eucharystia umożliwia mi życie godne na płaszczyŸnie duchowej, moralnej, na płaszczyźŸnie relacji z drugimi. Przyjmując Komunię śœwiętą odkrywam w sobie wrażliwoœść na słuchanie Boga w sercu. Wierzę, że moje spełnienie jest sprawą przyszłoœści, jest sprawą nieba. Odkrywam w sobie pragnienie dobrego życia, pragnienie dobrej śœmierci, pragnienie wiecznośœci.

Ks. Józef Pierzchalski SAC

Źródło: pierzchalski.ecclesia.org.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top