„Magnificat” Johna Ruttera w kościele w Garbowie

Bardzo ciekawie i nietypowo zabrzmiała ta doskonała  anglosaska muzyka w naszym kościele w Garbowie. Światowo kunsztowny zachód Europy znalazł się nieoczekiwanie w samym środku surowego, uduchowionego wschodu. Nie sposób było nie zauważyć interesującego dysonansu kulturowego, który stopniowo, wraz z narastającymi akordami muzyki,  odsłaniał się przed zasłuchaną publicznością.  Na tle lokalnej polskiej rzeczywistości zwracał uwagę materialny i jakby doczesny jedynie blask i wspaniałość tej muzyki, która, przynajmniej początkowo, oddziaływała na słuchaczy niezgodnie z ich duchowymi czy liturgicznymi przyzwyczajeniami .

Niezrównana, ale jednak docześnie brzmiąca, doskonałość  i  kunszt tego dzieła oddają raczej pełnię ziemskiego życia niż oderwanie się od niego i wzniesienie duszy ku sprawom nadprzyrodzonym. Genialnie ucieleśniona przez Ruttera, anglosaska namacalność szczęścia i ludzkiej radości, obdarowuje polskiego odbiorcę wielką przyjemnością słuchania. Przyjemność ta, nie wynosi go jednak ku ponadczasowym rejestrom,  ale pozostawia zachwyconego i czerpiącego radość w przelotnie doskonałej chwili na ziemi.

Im bardziej zgodne z naszymi polskimi odniesieniami  są kanoniczne źródło i maryjnie religijny kontekst tematyczny tej muzyki, tym jeszcze wyraziściej uwidacznia się głęboka odmienność jej zewnętrznej formy, wskazująca na skrajnie różną od naszej, lub tak nam się jedynie jawiącą, postawę duchową autora utworu wobec nadprzyrodzonych prawd wiary.

Wykonywanie napisanego w ten sposób utworu, musi sprawiać ogromną przyjemność wykonawcom –  co zresztą było ewidentne dla wszystkich uczestników koncertu. Obok piękna samej muzyki, to właśnie młodzieńczo pogodna  egzaltacja i radość wykonawców, dyskretnie uwiodły słuchaczy. Do dobrego nastroju całego koncertu przyczyniło się również ciepłe, łagodnie rozproszone, popołudniowe światło naszego kościoła, które okazało się być idealne dla dzieła o takiej właśnie tonacji emocjonalnej.

Poziom wykonawczy koncertu był bardzo wysoki. Wspaniale i z wielką pasją wykonany przez Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Magnificat Johna Ruttera będzie z pewnością stanowiło dla większości z nas nowe odniesienie estetyczne w przeżywaniu kolejnych artystycznych wydarzeń w naszej garbowskiej świątyni.

Jako mieszkańcy Ziemi Garbowskiej jesteśmy wdzięczni i bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom za ten wspaniały, inspirujący koncert.

Zapraszamy do nas ponownie!

autor: Robert Fiutek

/relacja z koncertu pochodzi z serwisu internetowego wsi Bogucin –  www.bogucin.net /

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top