Koncern Monsanto niszczy rolników [radiownet.pl]

Kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska opowiadała w Poranku WNET o transgenicznej żywności i koncernie Monsanto

– Nie tylko rolnictwo ekologiczne się rozwija. Rolnictwo intensywne, oparte na biotechnologii i genotechnologii również. Można powiedzieć, że jest to wyścig pewnej filozofii życia i wyścig ekonomiczny. Jesteśmy świadkami bardzo silnej konkurencji
– mówiła profesor w Radiu WNET.

Czym jest koncern Monsanto? – Jest to największa i najstarsza firma, która wprowadziła modyfikację genetyczne w rolnictwie w USA, Kanadzie i potem w innych krajach. Usilnie próbuje wejść na rynki europejskie – powiedziała Ewa Rembiałkowska.

Przykładem niszczenia rolników jest przypadek kanadyjskiego rolnika. Percy Schmeiser stał się ikoną walki z transgenicznymi roślinami i produkującym je koncernem Monsanto mówi – Jest wiele przypadków łamania praw etycznych, lub najwyczajniem łamania prawa. Percy Schmeiser opowiadał o swojej sprawie. Koncern Monsanto podał go do sądu za uprawianie bezprawnie modifikowanego rzepaku. Wygrał proces, ale niestety koszty procesowe spowodowały bankructwo – dodała profesor.

Firma Monsanto wydaje na lobbing około 10 milionów dolarów rocznie, obejmuje to m.in. działania korupcyjne – stwierdziła profesor.

Francuski profesor prowadził badania nad wpływem modyfikowanego ziarna na zwierzęta doświadczalne, jego praca z 2012 roku w czasopiśmie „Food and Chemical Toxicology” pokazywała, że w wyniku spożywania modifikowanego ziarna wystąpiły zmiany nowotworowe – Eksperci FSA i inne środowiska inspirowane przez Monsanto zaczęły podważać to co zrobił Séralini. Séralini odparł wszystkie zarzuty i praca była cały czas w czasopiśmie. W tym roku czasopismo pod naciskiem krytyki wycofało jego publikację. To jeden z nielicznych przypadków, kiedy czasopismo wycofuje się z raz podjętej decyzji. Okazało się, że miesiąc przed wycofaniem artykuły zatrudniono osobę, która pracowała wcześniej w koncernie Monsanto – opowiadała Ewa Rembiałkowska.

źródło: radiownet.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top