Grypa ptaków – złagodzenie ograniczeń

Zgodnie z zapowiedziami, w związku z poprawą sytuacji epizootycznej minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 722 i 6 kwietnia br. wchodzi w życie.

 Rozporządzenie uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.

źródło: lir.lublin.pl

Nowe rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie środków bezpieczeństwa związanych z ptasią grypą nie przewiduje już obowiązku trzymania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach. Wróci też na targowiska.

Datowany na 20 grudnia 2016 r. dokument w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wprowadziło wiele obostrzeń w hodowli drobiu – na czele z nakazem utrzymywania ptaków w zamknięciu.

Z biegiem czasu restrykcje sprawiały jednak rolnikom coraz więcej problemów. Brak świeżego powietrza odbija się bowiem na zdrowiu zwierząt i przyczynia się do spadku nieśności. Dlatego coraz częściej podnosiły się głosy, by ten obowiązek znieść.

Wygląda na to, że tak się stanie. Do uzgodnień trafił właśnie nowy projekt rozporządzenia ministra, który uchyli obecną wersję i przyniesie liberalizację środków bezpieczeństwa związanych z ptasią grypą.

W uzasadnieniu napisano, że zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami wiosną rzadziej dochodzi do zakażeń. Wiąże się to m.in. z wyższą temperaturą powietrza, która wypływa na niższą zdolność przeżywania wirusa w środowisku.

Poza tym spadła w ostatnim czasie liczba przypadków zakażeń u dzikich ptaków – w styczniu wirusa potwierdzono w 27 lokalizacjach, w lutym w 35, a do połowy marcu zaledwie w 1. Z kolei ognisk zakażenia w przyzagrodowej hodowli drobiu (bardziej narażonej na przenoszenie się wirusa od dzikiego ptactwa) było odpowiednio 9; 7 i 2.

Nakaz trzymania drobiu w zamknięciu zostanie zatem zniesiony. Ministerstwo przyznaje, że pozwoli to na przywrócenie dobrostanu dla ptaków, który wymaga kontaktu ze słońcem i świeżym powietrzem.

W nowym rozporządzeniu mowa jest o „utrzymywaniu drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami” i „w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki”. Nakaz zamykania drobiu mogą miejscowo przywrócić powiatowy lekarza weterynarii lub wojewoda jeśli na danym terenie wystąpi zagrożenie grypą ptaków.

Nadal zabezpieczona przed dzikim ptactwem ma być pasza i woda do karmienia oraz – co z naciskiem podkreśla resort – ściółka (dotyczy to także zakupu materiału przeznaczonego do ścielenia).

Pozostaje też obowiązek wykładania mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków gospodarskich, stosowanie odzieży ochronnej przeznaczonej do użytku wyłącznie w danym budynku oraz dokonywanie codziennego przeglądu drobiu z prowadzeniem dokumentacji w zakresie padłych zwierząt czy spadku pobierania paszy.

Uchylony zostanie natomiast zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem drobiu. Zdaniem resortu wystarczający jest obecnie nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad targowiskami. Poza tym przywrócenie legalnego handlu ograniczy nielegalny obrót drobiem.

Nowe rozporządzenie ministra ma wejść w życie następnego dnia po jego ogłoszeniu.

źródło: wokółzamościa.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top