Czy gaz na terenie gminy Garbów pojawi się w 2015 r.? Obietnice i marzenia wójta a rzeczywistość

„ Żeby ten gas na terenie gminy wreszcie się pojawił w tym roku” marzył wójt na posiedzeniu Komisji Edukacji w dniu 12 stycznia 2015 r. W tym roku miało zostać wykonane przyłącze gazowe budynku Zespołu Szkół w Przybysławicach. Po realizacji umowy podpisanej przez gminę z Polską Spółką Gazownictwa Oddział w Tarnowie o podłączeniu do sieci gazowej budynku szkoły w Przybysławicach miało rozpocząć się wykonywanie przyłączy indywidualnych odbiorców gazu, w pierwszej kolejności z terenu Przybysławic i Zagród.

Po niemal roku od podpisania przez gminę umowy z Polską Spółką Gazownictwa Oddział w Tarnowie o podłączeniu do sieci gazowej szkoły w Przybysławicach inwestycją zainteresował się radny Wiesław Dados na posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy Garbów dnia 13 marca 2015 r. Zapytał: „co z gazem na terenie gminy Garbów”. Z informacji przedstawionych Komisji Finansów przez zastępcę wójta Małgorzatę Sanalutę wynika, że w tym roku nie będzie rozpoczęcia gazyfikacji gminy Garbów. W sprawie gazu gmina ma podpisaną wspomnianą umowę o przyłączenie budynku zespołu Szkół w Przybysławicach, która nie wiadomo kiedy zostanie zrealizowana ponieważ „są problemy z właścicielami działek przez które miałaby przebiegać sieć gazowa, obecnie przewiduje się wykonanie przyłącza gazowego budynku szkoły w 2016 roku”. Zastępcy wójta nie pozostało nic więcej do dodania na temat budowy infrastruktury gazowej, jak to, że „założono, że gazyfikacja będzie przebiegać etapowo” i „ chcemy żeby sieć gazowa zaistniała wreszcie na terenie naszej gminy”.

Wójt od dłuższego czasu zapowiada, że gaz wkrótce pojawi się w gminie, lecz na razie są to jego marzenia i życzenia. W rzeczywistości nie wiadomo kiedy zakończy się I etap gazyfikacji, tzn. podłączenie budynku szkoły w Przybysławicach. Jeżeli w 2015 r. uzyskane zostaną zgody właścicieli działek przez które ma przebiegać sieć na wejście w teren i zakończą się prace projektowe oraz uzyskane zostanie prawomocne pozwolenie na budowę to prace budowlane rozpoczną się w pierwszym kwartale 2016 r. Brak zgody właścicieli działek na wejście w teren może doprowadzić do konieczności uruchomienia przez spółkę procedury administracyjnej uzyskania praw do terenu. Czas trwania procedury jest trudny do oszacowania (w praktyce od 6 miesięcy do 3 lat).

Dopiero po rozpoczęciu budowy sieci gazowej do szkoły w Przybysławicach może zacząć się II etap, na którym Polska Spółka Gazownicza może przyłączyć do sieci dalszych odbiorców. Warunkiem przyłączenia dalszych odbiorców do sieci będzie uzyskanie dodatniego wyniku analizy opłacalności ekonomicznej inwestycji. Zostanie ona przeprowadzona na podstawie złożonych przez odbiorców wniosków o określenie warunków przyłączenia. Jeżeli analiza da wynik pozytywny, zostaną wydane  warunki przyłączania oraz na wniosek odbiorcy zawarta zostanie umowa  o przyłączenie. Umowa o przyłączenie uruchamia proces inwestycyjny, który  wyniesie około 24 miesiące. Spółka za najlepszy moment na  składanie przez odbiorców  wniosków  o  określenie  warunków przyłączenia podaje czas po rozpoczęciu realizacji budowy sieci gazowej do szkoły w Przybysławicach. Pozyskanie tzw. dużych odbiorców gazu (np. spółdzielni mieszkaniowej) nie wpłynie na przyspieszenie terminu realizacji inwestycji, natomiast wpłynie na wynik analizy opłacalności ekonomicznej  inwestycji II etapu.

I i II etap gazyfikacji dotyczy budowy sieci gazowej w Przybysławicach i Zagrodach. Nic nie wiadomo na temat gazyfikacji innych miejscowości gminy Garbów. Władze gminy zgłosiły do Polskiej Spółki Gazownictwa potrzebę doprowadzenia gazu ziemnego do Szkoły Podstawowej w Przybysławicach.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Czy gaz na terenie gminy Garbów pojawi się w 2015 r.? Obietnice i marzenia wójta a rzeczywistość

 1. gaz

  Czyli zapowiedź podłączenia gminy do gazociągu można odłożyć wraz z salą gimnastyczną w Bogucinie, placem zabaw w Mesznie czy wykonaniem w 2015 r. asfaltu od szkoły w Woli Przybysławskiej do Meszna na półkę z obietnicami wyborczymi wójta, w które uwierzyli mieszkańcy

  Reply
 2. ddak

  To póki co gazu nie będzie !!!
  Jak zwykle sołtyska z Przybysławic wychodzi przed szereg organizując spotkania w sprawie gazu.
  Może ktoś ma jakieś bieżące informacje?

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top